Uslovi korišćenja

Online sistem za zakazivanje pregleda, terapija i drugih usluga ordinacije omogućava korisnicima da na jedostavan način rezervišu usluge ordinacija. Korisnici biraju tip usluge, a nakonodbira usluge će biti prezentovani svi dostupni termini za odabranu uslugu. Nakon unosa podatak, korisnik će biti preusmeren na sajt procesora plaćanja, gde će se obaviti naplata platnom karticom. Korsinik će nakon uspešnog plaćanja automatski biti obavešten da je traženi termin rezervisan.

Sve usluge rezervisane preko online sistema zakazivanje se izvršavaju na lokaciji ordinacije.

Politika otkazivanja

Molimo pacijente da poštuju svoje zakazane termine, kao što i ordinacija poštuje vreme svojih pacijenata. Zbog toga molimo naše pacijente da u slučaju sprečenosti da dođu na zakazanu terapiju, ordinaciju o tome obaveste najmanje 12 časova pre zakazanog termina. To će se smatrati blagovremenim otkazivanjem, te će otkazivanje termina u ovom roku biti besplatno.

Nepojavljivanje ili kasno otkazivanje termina za terapiju utiče ne samo na kontinuirani rad ordinacije, već sprečava i druge pacijente da zakažu svoje termine, što sve može rezultovati njihovim odloženim lečenjem i nepotrebnim bolom. Zbog toga smo primorani da ukoliko neblagovremeno otkažete svoj termin u roku manjem od 12 časova pre zakazanog termina, naplatimo 50% od vrednosti zakazane usluge.

U slučaju nepojavljivanja na zakazanomm terminu bez prethodnog otkazivanja, celokupan iznos usluge biće naplaćen.

Politika reklamacija

Nama je od velikog značaja da su naši pacijenti zadovoljni uslugom u našoj ordinaciji, te zbog dobre saradnje i brige o našim pacijentima ovim putem želimo da Vas obavestimo da Vam uvek stoji na raspoplaganju mogućnost ulaganje žalbe pisanim putem, ukoliko smatrate da za tako nešto postoje opravdani razlozi. Mi se obavezujemo da na vašu žalbu takođe odgovorimo pisanim putem u roku od 5 radnih dana od dana prijema Vaše žalbe. Reklamaciju možete poslati na email ordinacija

Pravo na odustajanje od unapred plaćenih terapija

U slučaju kada pacijent uplati više terapija unapred, a ne bude u mogućnosti da se na zakazane terapije pojavi u dogovorenim termina, uvek je moguće uplaćene terapije pomeriti za određeni vremenski period koji pacijentu bude odgovarao. Ukoliko je neizvesno o kom vremenskom periodu se radi, za koji bi pacijent bio primoran da odloži već dogovorene terapije,  postoji i mogućnost da se uplaćeni novac prebaci na drugo lice po želji pacijenta koji je novac uplatio i koje on odredi.

Izjava kursne razlike

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije/Vaša banka izdavalac, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu i one koju možete videti na vašem bankovnom izvodu.

Povraćaj sredstava

U slučaju povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, "Tendo" je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC, Maestro i Dinacard metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika platne kartice.

Zaštita podatala o finansijskoj transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Plaćanje platnim karticama

Sistem za zakazivanje termina prihvata sve validno prezentovane platne kartice, bez donjeg ili gornje ograničenja iznosa.