Dinamometrija i Platforme Sile - Praćenje Oporavka Nakon Povrede ACL

1. POVREDA LIGAMENATA KOLENA - ZAŠTO JE VAŽNO OBJEKTIVNO PRAĆENJE OPORAVKA N?

Objektivno praćenje oporavka nakon povrede ili operacije prednjih ukrštenih ligamenata omogućava:

1. Evaluacija dinamike oporavka

2. Procenu spremnosti sportiste za prelazak iz jedne u drugu fazu rehabilitacije

3. Procenu spremnosti sportiste za trčanje

4. Procenu spremnosti sportiste za povratak sportu

2. ŠTA JE VALD PLATFORMA SILE?

VALD platforma sile je sprava koja meri silu koju proizvodi osoba prilikom izvođenja specifičnih aktivnosti, kao što su skok, doskok ili samo stajanje. 

ForceDecks | Dual force plate system | Force plate testing

3. KAKO FUNKCIONIŠE VALD PLATFORMA SILE?

VALD platforma sile snabdevana je senzorima koji detektuju i mere pritisak i silu koja se ispoljava na njihovoj površini. Kada osoba izvodi neku aktivnost na platformi, senzori registruju informacije u realnom vremenu, što se obrađuje preko specijalizovanog softvera. 

Platforme sile omogućavaju detaljno detaljno razumevanje o tome kako naši mišići, zglobovi i opšta mehanika tela funkcionišu tokom specifičnih pokreta. Rezultati se prikazuju i putem grafikona koji omogućava praćenje oporavka tokom vremena. 

ForceDecks | Dual force plate system | Force plate testing

 4. ŠTA PLATFORME SILE MOGU MERITI?

  • SILA REAKCIJE PODLOGE: Odnosi se na silu koju proizvodi podloga na telo sa kojom je u kontaktu. Na primer, prilikom skoka mogu se meriti sila prilikom odvajanje od podloge i sila kojom dočekujete na podlogu.  
  • CENTAR PRITISKA: Ova mera omogućava uvid u distribuciju težine i balansa. Ovo je važno za procenu posturalne kontrole i stabilnosti. 
  • BRZINA RAZVOJA SILE:  Ovo mere koliko brzo neko može da razvije silu, što je važno za procenu eksplozivne snage. 
  • ASIMETRIJE: Platforma sile može da detektuje da li postoji razlika u razvoju sile između leve i desne strane tela. To može da ukazivati na potencijalne povrede ili područja slabosti. 

5. KAKO SE MERI SNAGA MIŠIĆA?

Snaga mišića precizno se meri dinamometrijom.

Najjednostavniji način merenja je putem ručnih dinamometara.

Oni se ili prislanjaju na segment ispitanika (push dinamometri) ili se se fiksiraju jednim krajem za segment ispitanika, a drugim krajem za nepomičnu podlogu (pull dinamometri).

Dynamo - Part of the Perform Better UK Range

6. ZAŠTO SU MERENJE MIŠIĆNE SNAGE I MERENJA NA PLATFORMAMA SILE  VAŽNE?

Razumevanje razika i deficita u funkcionisanju tela važno je za svakog ko pokušava da poboljša svoje fizičke performanse, oporavi se od povrede ili operacije.

Indormacije dobijene merenjem omogućavaju 

  • Kreiranje personalizovanog plana lečenja 
  • Smanjenje rizka od povrede
  • Poboljšanje performanse
  • Definisanje ciljeva

VALD Testing - The Injury Clinic

7. POVREDA  LIGAMENATA KOLENA- ZAŠTO SU MERENJE MIŠIĆNE SNAGE I MERENJA NA PLATFORMAMA SILE  VAŽNE U OPORAVKU SPORTISTA?

Ovi testovi omogućavaju merenje progresa tokom rehabilitacije nakon povrede ili hirurškog lečenja. Najveći značaj ovi testovi imaju nakon operativnog i neoperativnog lečenja povreda prednjih ukrštenih ligamenata. Kod ove povrede prate se biomehaničke komponente operisane i neoperisane noge i porede sa kontrolnim grupama (nepovređene sportiste).

Na osnovu ovih merenja procenjuje se spremnost za napredovanje u rehabilitacionom procesu, spremnost za povratak sportu i smanjuje se rizik od ponovne povrede.