Termoterapija Lečenje u Fizikalnoj Medicini

Termoterapija predstavlja je fizikalna terapija kod koje se primenjuje toplota radi zagrevanja pojedinih delova našeg tela.

Termoterapija u fizikalnoj medicini se koristi za povećanje cirkulacije, smanjenje bola, povećanje lokalnog metabolizma i smanjenje napetosti u mišićima. Koristi se i kao uvod u kineziterapiju, jer povećava rastegljivost kolagenih vlakana. Na taj način termoterapija olakšava povećanje obima pokreta i smanjenje kontrakture zglobova.

Dubina zagrevanja tkiva zavisi od načina primene. Kada se primenjuju topla pakovanja povećanje lokalne temperature postiže se samo u površnim tkivima. Dublji toplotni efekti ostvaraju se pomoću ultrazvuka i tekar terapije. Termoterapija kao fizikalna terapija se ne sme koristiti u ranim fazama nakon povrede, jer može da pogorša akutno zapaljenje.

termoterapija

Fizikalna terapija - termoterapija u našoj ordinaciji se koristi u vidu toplih pakovanja, ultrazvuka, i tekar terapije. 

Termoterapija cena proverite ovde!