Termoterapija - Fizikalna Terapija Toplotom

1. Šta je termoterapija

Termoterapija predstavlja je fizikalna terapija kod koje se primenjuje toplota radi zagrevanja pojedinih delova našeg tela.

2. Terapija toplotom - efekti

Ova terapija u fizikalnoj medicini se koristi za povećanje cirkulacije, smanjenje bola, povećanje lokalnog metabolizma i smanjenje napetosti u mišićima. Koristi se i kao uvod u kineziterapiju, jer povećava rastegljivost kolagenih vlakana. Na taj način ova fizikalna terapija olakšava povećanje obima pokreta i smanjenje kontrakture zglobova.

Dubina zagrevanja tkiva zavisi od načina primene. Kada se primenjuju topla pakovanja povećanje lokalne temperature postiže se samo u površnim tkivima. Dublji toplotni efekti ostvaraju se pomoću ultrazvuka i tekar terapije.

Toplota kao fizikalna terapija se ne sme koristiti u ranim fazama nakon povrede,  jer može da pogorša akutno zapaljenje!

termoterapija

3. Kako se primenjuje toplotna terapija?

Fizioterapija toplotom u našoj ordinaciji se koristi u vidu toplih pakovanja, ultrazvuka, i tekar terapije. 

Termoterapija cena proverite ovde!