Fizikalna Terapija i Rehabilitacija Za Decu

1. FIZIKALNA TERAPIJA DECA - ŠTA PODRAZUMEVA?

Dečiji fizijatar pregleda stopala bebe

Fizikalna terapija deca nakon povreda i kod različitih oboljenja dece svih uzrasta predstavlja našu specijalnost.

Bavimo se dijagnostikom, praćenjem i rehabilitacijom dece sa sledećim stanjima:

 1. Poremećaj razvoja kičme („kriva kičma“, pogrbljenost, kifoza kičme, skolioza kičme, posturalne disfunkcije)
 2. Deformiteti stopala (npr. ravna stopala), kukova i kolena ( O-noge, X-noge)
 3. Praćenje psihomotornog razvoja 
 4. Urođeni defomiteti kod novorođenčadi (“kriva stopala”, razvojni deformiteti kukova)
 5. Porođajne povrede (torticolis, oštećenje plexusa brachialisa)
 6. Bolesti rasta (Osgood Schlatterova bolest, Severova bolest)
 7. Povrede i prelomi kod dece
 8. Hipermobilnost

2. FIZIKALNA TERAPIJA DECA - KOJI SU NAJČEŠĆI RAZLOZI ZA SPROVOĐENJE?

1. BOLOVI U KUKU KOD DECE

Bol u kuku može biti porekla različitih struktura. Problem sa kukom može biti praćen ćopanjem kod dece.

Važno je znati sledeće:

 • Problem u kuku može uzrokovati bol u preponi, natkolenici i kolenu
 • Bol u kuku može biti posledica problema iz drugih regija, kao što je kičma, mala karlica ili abdomen
 • Najčešći uzroci bola u kuku su:
  • Epifizioliza butne kost
  • Pertesova bolest - Legg-Calve-Perthesovo oboljenje
  • Tranzitorni sinovitis
  • Razvojni poremećaj kuka

2.  BOLOVI U KOLENU KOD DECE

Bol u kolenu je čest u svim uzrasnim grupama.

Kod mladih aktivnih adolescenata preopterećenje kolena zbog sporta ili vežbanja čest je uzrok bola u prednjem delu kolena!                         

Bol u kolenu je češći u fazama intenzivnog rasta.

Deca koja su gojazna imaju veći rizik od bola u kolenu.

Bol u prednjem kolenu je čest i obuhvata različitia stanja koja imaju zajedničku osobinu da se bol pojačava pri vežbama. Tu spadaju:

1) Osgood Schlatter-ova bolest 

Osgood Schlatterova bolest je često stanje naročito kod dečaka u adolescenciji koji su fizički aktivni.

Naročito se često javlja kod dečaka koji igraju fudbal i košarku. Deca se žale na bol u predelu pripoja patelarnog ligamenta na potkolenici.

Pregled dece kod bola u kolenu

2) Sinding Larsen Johansson-ova bolest

Prati je osetljivost donjeg pola čašice. Bolovi se javljaju pri opterećenju kolena, slično kao kod Osgood-Schlatterove bolesti.

3) Hondromalacija patele

Češća je kod devojčica u pubertetu. Može biti praćena krepitacijama. Često je u vezi sa hipermobilnošću zglobova, ravnim tabanim i X nogama.

Povreda kolena može dovesti do povrede meniskusa ili prednje ukrštene veze. Ove povrede najčešće su praćene otokom kolena, koje može biti i nestabilno.

Diskoidni meniskus je urođeno stanje koje može biti simptoma. Simptomi u smislu bola i kočenja kolena mogu početi tek nakon neke povrede.

Slobodna tela mogu biti posledica povrede i uzrokovati nestabilnost ili kočenje kolena. Osteochodritis dissecans može dovesti do nastanka slododnih tela. Često ih prati osetljivost unutrašnjeg femoralnog kondila na dodir.

3.  BOLOVI U LEDJIMA KOD DECE

Bol u ledjima je čest kod dece. U najvećem broju slučajeva je nespecifičan. Uzroci bola u kičmi mogu biti različiti. Na njih mogu uticati i smanjena fizička aktivnost, loše raspoloženje, anksioznost, kao i socijalni i psihološki problemi.

Pojedine sportske aktivnosti, kao što je gimnastika povećavau rizik od bola u ledjima. Oni mogu imati i posledice kao što je spondiloliza i spondilolisteza, koje se prepoznaju kao akutni ii hronični bol u ledjima. Bol se povećava pri ekstenziji kičme i može biti praćen lokalnom osetljvošću.

Šojermanovo oboljenje predstavlja strukturalni deformitet kičmenih pršljenova i kičme. Često je asimptomatski, i slučajno se otkriva na radiografijama. Može dovesti do torakalne kifoze i nastanka grbe u predelu kičme.

Skolioza kod dece predstavlja trodimenzionalni deformitet kičme. Često je bez simptoma. Skolioza kod dece se može otkriti slučajno, ili može biti uzrok bola u ledjima. Postoji više potencijalnih uzroka skolioze.  Ona može biti urođena, u vezi sa određenim bolestima ili idiopatska. Lečenje zavisi od stepena krivine i godina deteta.

 

Pregled deteteta kod skolioze

Šrot vežbe su veoma efikasne za lečenje skolioze. Ukoliko je skolioza prisuta pre pika rasta ima veću šansu da napreduje. 

4. BOLOVI U STOPALU, SKOČNOM ZGLOBU I PETI KOD DECE

Bolovi u stopalima, skočnim zglobovima i petama su česti kod dece. Imajte u vidu da  fleksibilni ravni rabani predstavljau normalno stanje kod mnogo dece. Sa 8 godina, mali broj dece će imati ravne tabane. Ukoliko se svod stopala ne pojavljuje ni kada dete stane na prste reč je o fiksiranom deformitetu.

Bol u peti može biti posledica zapaljenskog reumatizma ili upale pripoje tetiva. Severovo oboljenje takođe može dovesti do bola na mestu pripoja Ahilove tetive na  peti.  Ovo stanje je veoma slično Šlaterovoj bolesti kolena. Tipično nastaje kao posledica brzog rasta i intenzivne fizičke aktivnosti.  

5. BOLOVI RASTA

Bolovi rasta nemaju veze sa rastom.

Mnoga deca sa nespecifičnim bolovima, uključujući i bolove rasta često imaju hipermobilnost zglobova. Medjutim, nemaju sva hipermobilna deca simptome. Uzrok bolova rasta nije poznat.

Bolovi rasta se javljaju u nogama kod mlađe dece. Bol se često javlja u potkolenicama najčešće krajem dana ili uveče. Može probuditi decu iz sna.

Veoma je važno poznavati nekoliko pravila vezana za bolove rasta, kako se ne bi promašila neka druga potencijalno ozbiljnija stanja

 • Javljaju se kod dece uzrasta 3–12 godina
 • Bolovi su simetrični u nogama i nisu ograničeni na zglobove
 • Bol se nikada ne javlja počekom dana i nakon hodanja
 • Dete ne ćopa
 • Bol ne ograničava fizičku aktivnost
 • Fizikalni nalaz je normalan (sa izuzetkm ravnih tabana i hipermobilnosti)
 • Motorni razvoj je uredan

6. PRELOMI KOD DECE

Deca nisu mali odrasli!

Kosti kod dece su mnogo elastičnije. Mehanizmi povrede su različiti u odnosu na uzrast deteta. Karakteristični za decu su nekompletni prelomi po tipu zelene grane.

Mehanizam zarastanja je sličan kao kod odraslih ali se zbog bolje prokrljenosti odvija značajno brže.

Suštinska razlika u anatomiji kostiju u razvoju u odnosu na kosti kod odraslih je prisustvo ploča rasta ii fiza. Ovi delovi kosti su odgovorni za rast.                                

Prelomi kostiju u zonama rasta mogu dovesti do poremećaja rasta ukoliko se ne leče adekvatno!

prelomi podlaktice kod dece

7. HIPERMOBILNOST

Hipermoblnost je česta i predstavlja sastavni deo normalnog razvoja zdrave dece. Hipermobilnost je češća kod mladje dece i žena. Češće se viđa kod plesača, gimnastičarki i plivača. U tim sportovima hipermobila deca upravo zbog hipermobilnosti imaju  prednosti.

Međutim, hipermobilnost može ponekad biti u vezi sa bolom. Veoma je važno da se bol ne prepiše hipermobilnosti bez da se u obzir uzmu drugi razlozi. Bol u zglobovima kod hipermobilnosti uvek je simetričan. Može biti samo na periferiji ili rasprostranjen.

Hipermobilnost se javlja i u okviru naslednih oboljenja vezivnog tkva. To su retka ali važna oboljenja. Osobe koje boluju od ovih bolesti imaju rizik od očnih i kardioloških komplikacija, kao i skoloze. Na ove sindrome se može posumnjati na osnovu specifičnog izgleda, kao što je izdužena figura, širok raspon ruku, visok položaj nepca, elastičnost kože, i dr. Deca i mladi odrasli se mogu žaliti na bol u prstima nakon pisanja ili određenih sportskih atkivnosti. Često navode da im zglobovi preskaču. Mogu imati česte povrede po tipu uganuća ili iščašenja zglobova.

hipermobilnost dece

Hipermobilnoj deci se savetuje da nastave sa sportskim aktivnostima. Roditelji ove dece se moraju upoznati sa važnošću dobre mišićne snage celog tela i trupa. Zbog toga se rehabilitacija dece koja su hipermobilna u najvećoj meri zasniva na kinezieterapiji. Deca sa ponovljenim povredama zglobova moraju se uputiti dečijem ortopedu.

3. DEČIJA FIZIKALNA TERAPIJA - KAKO IZGLEDA?

Prvi korak je pregled dečijeg fizijatra. Dečiji fizijatar je i fizijatar za bebe.

Uverite se i sami da najbolji dečiji fizijatar Beograd upravo u našoj ordinaciji pregleda Vašu decu i bebe!

Praćenje motoronog razvoja bebe

Po dolasku u ordinaciju dečiji fizijatar nakon uzimanja anmaneze i pregleda pravi program rehabilitacije. Pažljivo se biraju fizikalni agensi koji su dozvoljeni kod dece (elektroterapija, termoterapija). Kineziterapija se sa decom sprovodi što je više moguće kroz igru, kako bi se deca stimulisala da aktivno učestvuju u svom oporavku.

Očekujemo da fizikalna terapija kod dece u našem centru bude efikasna u što kraćem roku. Zbog toga se rehabilitacija dece prati redovno i posvećeno. Fizikalna terapija kod dece sprovodi se u pozitivnom i stimulativnom okruženju.

Detaljno i sistematično pristupamo lečenju defomiteta kičmenog stuba.  Skolioza kod dece u našoj ordinaciji leči se uz pomoć specijalizovanog programa po Šrotu.

Šrot metoda predstavlja kompleksan način vežbanja skolioze kod dece koji veoma efikasno sprečava napredovanje ovog deformiteta.  Sprovodi se kroz indivudalan rad sa decom. 

vežbe po šrotu kod skolioze

Kod starije dece, naročito sportski aktivne primenjujemo funkcionalno testiranje. Cilj nam je da na vreme otkrijemo i korigujemo nedostatke koje mogu uzrokovati povrede.

Dečiji fizijatar i fizijatar za bebe sa velikim iskustvom u našoj ordinaciji je Prof. dr Dragana Ćirović.