Specijalista Za Lečenje Smrznutog Ramena

1. Šta je smrznuto rame?

Bol u ramenu čest je posledica smrznutog ramena (adhezivni capsulitis). Ovo stanje označava bol i ograničene pokrete u ramenu. Smatra se da nastaje zbog ožiljnog tkiva u kapsuli ramena. 

Bez terapije simptomi prolaze u oko 90% slučajeva, ali to može trajati 2-3 godine.

Različite terapije mogu smanjiti bolove u ramenu i poboljšati funkciju ramena.

smrznuto rame

2. Koji su simptomi i znaci smrznutog ramena?

Adhezivni kapsulitis se tipično manifestuje kao bol u ramenu praćen ukočenošću i ograničenjem pokreta, koji obično prolaze kroz tri faze:

1. Prva faza - 'smrzavanje' (bolna faza)

Ova faza traje 2-9 meseci. Prvi simptom je obično bol u ramenu praćen postepenim povećanjem ukočenosti i ograničenjem pokretljivosti. Bol je obično izražen noću.  Javlja se prilikom ležanja na zahvaćenoj strani i može poremetiti san.

2. Druga faza - 'zamrznuta' (ukočena faza)

Ova faza traje 4-12 meseci. Bol se postepeno smanjuje, ali ukočenost i ograničenje pokretljivosti ostaju i mogu se pogoršati. Ograničena pokretljivost odnosi se na sve pokrete u ramenu. Međutim, pokret koji je najteže pogođen obično je spoljašnja rotacija.

3. Treća faza - 'odmrzavanje' (faza oporavka)

Ona obično traje između 6-18 meseci. Bol i ukočenost postepeno nestaju, a pokreti se postupeno oporavljaju.

Simptomi često uzrokuju poteškoće u svakodnevnim aktivnostima, kao što su vožnja, oblačenje i spavanje. Aktivnosti koje uključuju stavljanje ruke iza leđa, poput češanja leđa ili stavljanja ruke u zadnji džep često postaju izuzetno teške. U nekim slučajevima to može uticati na rad.

Postoje velike varijacije u težini i trajanju simptoma. Ako se ne leči, simptomi u proseku mogu trajati 2-3 godine. Blagovremeno započeto lečenje koje podrazumeva fizikalnu terapiju i kineziterapiju može skratiti vreme oporavka

3. Zašto nastaje adhezivni kapsulitis?

Uzrok nastanka nije jasan, iako se smatra da se u kapsuli ramena formira ožiljno tkivo. Kapsula ramena je tanko tkivo koje okružuje i štiti rameni zglob. Ožiljno tkivo može uzrokovati zadebljanje i skraćenje kapsule, ograničavajući na taj naöin pokrete ramena. Razlog zašto nastaje ožiljno tkivo je nepoznat.

Adhezivni kapsulitis može nastati nakon povrede ramena ili perioda imobilizacije. Većina slučajeva međutim javlja se bez ikakvog razloga

4. Koji su faktori rizika za nastanak smrznutog ramena?

Najčešći faktori rizika za nastanak smrznutog ramena su:

- Starosna dob između 40 i 60 godina

- Ženski pol 

- Dijabetes 

5. Smrznuto rame - simptomi?

Simptomi smrzutog ramena su bol u ramenu i ukočenost u ramenu.

Prvi korak je pregled fizijatra. Dijagnoza se postavlja na osnovu kliničkog pregleda. Dodatna dijagnostika, kao što je radiografija ramena, ili magnetna rezonanca najčešće nisu potrebne.

Smrznuto rame

8. Smrznuto rame - lečenje

Pregled fizijatra završava se pravljenjem detaljnog terapijskog plana.

Fizikalna terapija i vežbe za rame su temelj lečenja adhezivnog kapsulitisa.

Međutim, fizijatar vam može prepisati i lekove ukoliko su bolovi u ramenu intenzivni. 

Tokom oporavka trebalo bi da vidite postepeno povećanje obima pokreta u ramenu praćeno smanjenjem intenziteta bola i poboljšanjem funkcije. Pokazalo se da je najefikasnija fizikalna terapija sa mobilizacijom zglobova i vežbama istezanja.

Fizikalna terapija će sprečiti dalje smanjenje obima pokreta i povećati pokretljivost u zahvaćenom ramenu. Razlićiti fizikalni agensi mogu pomoći u smanjenju bola. Toplotna terapija u smislu tekar terapije veoma je efikasna kao uvodna procedura u kineziterapiju, tj. vežbe za povećavanje pokretljivosti. 

Pregled fizijatra za lečenje adhezivnog kapsultiisa možete zakaziti ovde.