Specijalista za Lečenje Bekerove Ciste

1. Šta je Bekerova cista?

Predstavlja ispupčenje zglobne kapsule kolena, koje ispunjava sinovijalna tečost iz zgloba. Nalazi se u zatkolenoj jami. Bol u kolenu je često uzrokovan Bekerovom cistom. 

Bekerova cista slika

2. Zašto nastaje Bekerova cista?

Postojanje ove ciste uvek ukazuje da postoji neki problem u kolenu!

Kod pacijenata sa Bekerovom cistom često postoji udružena artroza kolena (gonartroza), oštećenje meniskusa ili zapaljensko oboljenje zglobova. Navedena stanja dovode do povećane proizvodnje sinovijalne tečnosti. Zbog toga se poveća pritisak u zglobnoj kapsuli i dolazi do njenog ispupčenja u zatkolenu jamu. Na ovaj način nastaje i bol u kolenu.

3. Koji su simptomi Bekerove ciste?

Simptomi zavise od velličine ciste. Kada su ciste male ne moraju biti praćene simptomima. Veće ciste vidljive su od spolja i mogu se opipati. Često su praćene osećajem zatezanja i bolovima u zatkolenoj jami ili potkolenici.

Bekerova cista

4. Šta mogu da preduzmem ako sumnjam na Bekerovu cistu?

Najvažniji korak je da posetite lekara fizijatra ili ortopeda. 

Specjalista fizijatar ili ortoped mogu postaviti dijagnozu na osnovu anamneze i pregleda vašeg kolena.

Ukoliko lekar specijalista proceni da je potrebno će vas poslati na dodatnu dijagnostiku - ultrazvuk zgloba kolena. Ultrazvučnm pregledom prikazuje se veličina i tačan položaj ciste. Budući da je cista najčešće posledica problema u zglobu, ultrazvučni pregled daće uvid u stanje samog zgloba. Dodatno lekar specijalista fizijatar može zahtevati radiografiju vašeg kolena ili MRI.

Bekerova cista na magentnoj rezonanci

Ukoliko Bekerovu cistu prati oštećenje meniskusa ili teži stepen artroze kolena, može biti potreban pregled ortopeda.

5. Kako se leči Bekerova cista?

Lečenje Bekerove ciste zavisi od veličine ciste i simptoma.

Velike ciste se mogu punktirati i na taj način olakšati tegobe.

Prvi korak je ipak najčešće konzervativno lečenje Bekerove ciste. To podrazumeva medikamentoznu i fizikalnu terapiju. Cilj terapije je da se smanji bol u kolenu i otok u zglobu, pa samim tim i Bekerova cista. Pored klasičnih fizikalnih terapija (elektoterapija, ultrazvuk, magnetna terapija), veliku efikasnost pokazale su savremene fizikalne terapije (tekar terapija). Ako je u pitanju povreda meniskusa ili artroza kolena neophodno je lečenje osnovnog oboljenje.