Specijalista za Otkrivanje i Lečenje Osteoporoze

osteoporoza vežbe

ŠTA JE OSTEOPOROZA?

Osteoporoza je “tiha” bolest. Pacijenti sa osteoporozom imaju povišen rizik za nastanak preloma. Tipično pacijenti nemaju simptome sve dok ne dođe do preloma neke od kostiju ili kičmenih pršljenova. Prelomi mogu nastati u svim kostima, ali su tipična mesta kuk, kičmeni pršljenovi i ručni zglob.

KAKO SE POSTAVLJA DIJAGNOZA OSTEOPOROZE?

Lečenje osteoporoze započinje njenom dijagnostikom i procenom rizika za nastanak preloma. Prvi korak je merenje koštane gustine putem osteodenzitometrije (DEXA). To je brz, bezbolan i neinvazivan test kojim se procenjuje koštana gustina u predelu kuka i kičme. 

Drugi korak je procena kliničkih faktora rizika za nastanak osteoporoze (pol, godine i dr.).  Koristi se FRAX® skor, koji računa desetogodišnji rizik za nastanak preloma kostiju. Analizom rezultata lekar specijalista fizijatar ili reumatolog odrediće vaš rizik za nastanak preloma i savetovati vas o daljim koracima.

KAKO SE LEČI OSTEOPOROZA?

Ukoliko rizik za nastanak preloma nije visok, važno je preduzeti sve korake da se održi zdravlje kostiju. Fizička aktivnost igra veoma važnu ulogu. Savetuje se što više hodanja, kao i vežbe sa opterećenjem. Redovno vežbanje (najmanje 3xnedeljno) ima ogroman značaj. Savetuje se kombinacija vežbi sa sopstvenom težinom, vežbe snage i vežbe posture i balansa. Alkohol treba konzumirati umereno. Savetuje se i prestanak pušenja. Posebno je važan dovoljan unos kalcijuma, vitamina D i proteina.

Lečenje osteoporoze je veoma važno kako bi se spečio nastanak preloma. Ako se prelom već desio, veoma je važno sprečiti nastanak sledećeg preloma. Dobro je poznato da prelom na bilo kom mestu povećava rizik od sledećeg preloma za najmanje dva puta. 

Pacijent mora znati da redovna terapija može da smanji rizik od preloma za 30-50%. Lekovi za osteoporozu ili sprečavaju dalju koštanu razgradnju ili utiču na koštanu izgradnju.

Pored ključne uloge lekova u lečenju osteoporoze veoma je važno obezbediti dovoljan unos kalcijuma i vitamina D.

Više o osteoporozi pročitajte ovde