Osteoporoza - Specijalista za Otkrivanje i Lečenje Osteoporoze

1. ŠTA JE OSTEOPOROZA?

Osteoporoza je “tiha” bolest. Pacijenti sa osteoporozom imaju povišen rizik za nastanak preloma. Najčešći prelomi su prelom ručnog zgloba, kičmenih pršljenova i u kasnijim godinama prelom kuka. 

2. OSTEOPOROZA SIMPTOMI?

Simptomi osteoporoze ne postoje u ranim fazama bolesti.

Mnogi pacijenti neće znati da imaju osteoporozu dok ne zadobiju prelom. Prelomi kod osteoporoze nastaju kao posledica dejstva male traume.

Prelomi kičmenih pršljenova usled osteoporoze mogu dovesti do bola u bilo kom delu leđa. To su tzv. kompresivni prelomi. Oni često nastaju spontano. Bol se može javiti iznenada ili polako tokom dužeg vremenskog perioda. 

Usled kompresivnih preloma može doći do smanjenja visine tokom vremena ( i do 15 cm). Usled toga može nastati pogrbljen stav i pojava grbe.

 

osteoporoza vežbe

3. KAKO SE POSTAVLJA DIJAGNOZA OSTEOPOROZE?

Lečenje osteoporoze započinje njenom dijagnostikom i procenom rizika za nastanak preloma.

Prvi dijangostički korak je merenje koštane gustine putem osteodenzitometrije (DEXA).

To je brz, bezbolan i neinvazivan test kojim se procenjuje koštana gustina u predelu kuka i kičme. 

Drugi korak je procena kliničkih faktora rizika za nastanak osteoporoze (pol, godine i dr.). 

Koristi se FRAX® skor, koji računa desetogodišnji rizik za nastanak preloma kostiju. Analizom rezultata lekar specijalista fizijatar ili reumatolog odrediće vaš rizik za nastanak preloma i savetovati vas o daljim koracima.

3. OSTEOPOROZA LEČENJE?

Ukoliko rizik za nastanak preloma nije visok, važno je preduzeti sve korake da se održi zdravlje kostiju.

Fizička aktivnost igra veoma važnu ulogu u prevenciji peloma! 

Savetuje se što više hodanja, kao i vežbe sa opterećenjem. Redovno vežbanje (najmanje 3xnedeljno) ima ogroman značaj. Savetuje se kombinacija vežbi sa sopstvenom težinom, vežbe snage i vežbe posture i balansa.

Šta o fizičkoj aktivnosti pacijenata sa osteoporozom kaže naš glavni konsultant Prof. dr Emilija Dubljanin Raspopović možete čuti ovde

Alkohol treba konzumirati umereno. Savetuje se i prestanak pušenja. Posebno je važan dovoljan unos kalcijuma, vitamina D i proteina. 

Lečenje osteoporoze je veoma važno kako bi se spečio nastanak preloma. Ako se prelom već desio, veoma je važno sprečiti nastanak sledećeg preloma. Dobro je poznato da prelom na bilo kom mestu povećava rizik od sledećeg preloma za najmanje dva puta. Zato lečenje osteoporoze ima veoma veliki značaj. 

 Redovna terapija za osteoporozu može da smanji rizik od preloma za 30-50%.

Lekovi za osteoporozu ili sprečavaju dalju koštanu razgradnju ili utiču na koštanu izgradnju.

Na našim prostorima najčešče korišćeni lekovi za osteoporozu su:

  1. Bisfosfonati - to su osnovni lekovi za lečenje osteoporoze. Mogu se dobijati na usta, i to jedan put nedeljno (Alendronat) ili jedan put mesečno (Ibandronat). Takođe se može davati i u vidu intravenske injekcije jedan put u tri meseca (ibandronat) ili jedan put godišnje (zolendronska kiselina)
  2. Denosumab - biološki lek koji spečava razgradnju koštane mase. Daje se kao injekcija ispod kože jednom u šest meseci. 
  3. Teriparatid - hormonska terapija za osteoporozu. Primenjuje se jedan put dnevnou u vidu potkožnih injekcija tokom dve godine. Nakon toga lečenje se nastavlja drugim lekovima. Daje se kod težih formi osteoporoze. 

Pored ključne uloge lekova u lečenju osteoporoze veoma je važno obezbediti dovoljan unos kalcijuma i vitamina D.

Više o osteoporozi pročitajte ovde.