Tekar Terapija - Lečenje Dubokom Toplotom

1. Terapija ogledalom - šta je to?

Terapija ogledalom je inovativna neurorehabilitaciona terapijska metoda koja sve više dobija na značaju.

terapija ogledalom

2. Terapija ogledalom - kako se sprovodi?

Terapija ogledalom se zasniva na vizuelnim nadražajima. Kod terapije ogledalom pacijent u sedećem položaju izvodi niz pokreta zdravim ekstremitetom ispred ogledala. Ogledalo stoji pod uglom od devedeset stepeni. Bolesna ruka se nalazi sa druge strane ogledala i mora uvek biti skrivena. Nezahvaćena ruka se nalazi ispred ogledala u kojoj se vidi njen odraz tokom izvođenja vežbi.

Pacijent posmatra pokrete zdravog ekstremiteta u ogledalu. Na taj način nastaje optička iluzija. Pacijent zahvaljujući terapijskom ogledalu ima utisak da pokret izvodi zahvaćena ruka, koja se zapravo nalazi iza ogledala.

Zahvaljujući ovoj optičkoj iluziji nadražuju se određeni delovi mozga, koji imaju pozitivan uticaj na pokretljivost i doživljaj bola. Terapija ogledalom često daje zapanjujuće rezultate. Pacijenti mogu bolje da pokreću svoj bolan ili slabije pokretljiv deo tela i manje osećaju bol.

3. Terapija ogledalom - mehanizam dejstva

Naučnici su otkrili da su za učenje pokreta odgovorne odgovarajuće nervne ćelije u mozgu  - tzv. neuroni ogledala. Neuroni ogledala aktivaju se čak i kada samo posmatramo pokrete drugih ljudi. Na ovom principu se najverovatnije zasniva i terapija ogledalom.

4. Kome je namenjena terapija ogledalom?

S obzirom na činjenicu da ova terapijska metoda predstavlja istovremeno intenzivni trening mozga zato što je potrebna velika pažnja i koncentracija, ova terapija nije namenjena svima. Važan preduslov za trening je da postoji mogućnost dobre koncentracije na sliku u ogledalu. Što bolje pacijent može da zamisli da se u ogledalu vidi zahvaćena ruka ili noga, to je terapija efikasnija.

Pacijenti sa sledećim kliničkim stanjima mogu imati korist od terapije ogledalom:

 1. Moždani udar
 2. Parkinsonova bolest
 3. Multipla skleroza
 4. Fantomski bol
 5. Sudekova bolest (kompleksni regionalni bolni sindrom)
 6. Hronični bolovi u predelu ruku ili nogu
 7. Bolovi i ograničenja pokretljivosti kao posledica povreda ili oboljenja nerava

5. Neželjena dejstva terapije ogledalom

Terapija ogledalom može u pojedinačnim slučajevima da izazove kratkotrajnu, blagu mučninu, koja je verovatno provocirana slikom u ogledalu na koju pacijent nije naviknut. Ukoliko se to dogodi pacijent treba da prestane da posmatra sliku u ogledalu. Umesto toga treba da se usresredi na svoju zdravu ruku ili neku drugu tačku u prostoriji. Tada najčešće popusti i mučnina. Dodatno slika u ogledalu može da izazove jake emotivne reakcije pobuđujući sećanja.

6. Praktični saveti za terapiju ogledalom

 • Vežbe treba da se rade uvek ispod praga za bol
 • Terapija ogledalom ima efekta samo kada se vežbe rade veoma često
  • Sudekov sindrom najmanje 5xdnevno, max. 5-10 min. po terapijskoj jedinici, po mogućstvu svakodnevno
  • Fantomski bol: 1-3x dnevno, 10-15 po terapijskoj jedinici, najmanje 3xnedeljno
  • Moždani udar: Najmanje 1x dnevno, 15-30 minuta, po mogućstvu svakodnevno
 • Vežbe treba raditi u mirnom okruženju kako bi pacijent mogao da se koncentriše
 • Bolesna ruka mora biti sakrivena iza ogledala
 • Tokom vežbi pacijent treba da se koncentriše na sliku u ogledalu i da zamišlja da pokreće bolesnu ruku
 • Tokom celog perioda vežbanja pacijent treba da izbegava da gleda u zdravu ruku
 • Što je problem hroničniji to vežbe treba raditi sporije

7. Program vežbanja kod terapije ogledalom

I FAZA

 • Počnite sa posmatranjem zdrave ruke u ogledalu
 • Pažjivo posmatrajte pojedinačne prste i zamišljajte da gledate bolesnu ruku u ogledalu
 • Nakon što ste posmatrali vašu šaku u početnoj fazi možete počnete sa posmatranjem i drugih položaja šake

Prva faza može da traje i po nekoliko dana dok ne nastane predstava da u ogledalu vidite vašu bolesnu šaku.

FAZA II

Kada vežbe iz prve faze prestanu da predstavljaju problem, možete da počnete sa malim, laganim pokretima zdrave šake. To može npr. da bude sporo otvoranje i zatvarnje šake. Treba početi sa jednostavnim i sporim pokretima, koje se ponavljaju više puta (oko 10x u seriji). Posmatrajte sliku u ogledalu i zamišljajte da vaša bolesna šaka radi isti vežbe kao zdrava.

Ukoliko ovo postane lako možete praviti veće i/ili brže pokrete zdravom šakom. 

FAZA III

Kada vežbe iz II faze postanu jednostavne, možete preći na III fazu vežbi. U ovoj fazi pokušajte da radite istovremeno vežbe i sa vašom bolesnom rukom iza ogledala. I ovde počnite sa jednostavnim, malim pokretima iz druge faze. Pokušajte da obe šake pokrećete na isti način. Važno je da ove vežbe budu prijatne i ne izazivaju bol.

Kada vam prvi mali pokreti uspeju možete da trenirate i druge pokrete, kao što su npr. razdvajanje i spajanje prstiju, ili otvaranje i zatvaranje šake. Pokrete možete postepeno izvoditi i većom brzinom.

terapija ogledalom

Za dalje povećanje težine vežbi možete koristi loptice, klikere, posudu za klikerima za vežbe dravom rukom.

terapija ogledalom