Indiba Activ - Radiofrekventna Terapija

Activ CT8 – Medintech

1. Šta je Indiba terapija i kako deluje?

Indiba je struja koja se isporučuje telu na frekvenci od 448 Hz. Ova struja poećava razmenu jona na ćelijskom nivou. Na taj način pospešuje reparaciju tkiva i smanjuje bol.

Indiba aktiv moguće je primeniti u termičkom i atermičkom modu. Na taj način ova terapija se može koristiti i u akutnim i hroničnim stanjima.

2. Indiba terapija - najvažniji biološki efekti

U zavisnosti od temperature na kojoj se sprovodi terapija, postižu se različiti efekti:

 • Na temperaturama koje ne greju zbog jedinstvene 448kHz dolazi do biostimulacije. To u ranim fazama povrede može da pomogne prirodnim mehanizmima reparacije. Takodje smanjuje bol.
 • Na niskim temperaturama najvažnije dejstvo je vaskularizacija. Povećava se snabdevanje krvlju u dubokim slojevima. Na taj način obebeđuje se više kiseonika i hranljivih materija koji su potrebni za reparaciju.

Otok se dramatično smanjuje!

Indiba terapija za smanjenje bola i otoka

 • Na visokim temperaturama postoji efekat hiperaktivacije. Povećava se snabdevanje intenzitet i brzina snabdevanja krvlju u dubokim slojevima tkiva.

3. Najvažniji klinički efekti radiofrekventne terapije

INDIBA klinički proverena frekvenca od 448 kHz pruža različite kliničke efekte.

Može se koristiti udruženo sa manuelnom terapijom i drugim terapijskim tehnikama

Efekti koji se postižu primenom ove terapije su;

 • Smanjenje bola
 • Povećanje dubokog krvotoka u tkivima
 • Veći priliv kiseonika i hranljivih materija
 • Povećanje temperature tkiva
 • Povećanje lokalnog metabolizma
 • Smanjenje zapaljenja
 • Normalizovanje funkcije ćelija
 • Obnavljanje membranskog potencijala
 • Stimulacija proliferacije stem ćelija
 • Postizanje balansa jona i dr.

4. Da li je ova terapija bolna?

Ne.

Terapija Indibom je veoma prijatna terapijska metoda. 

5. Gde se može koristiti Indiba terapija u fizikalnoj terapiji?

Ova terapija se može koristiti  u lečenju velikog broja akutnih i hroničnih stanja.

Tu se ubrajaju:

 1. Osteoartritis (artroza)
 2. Lumbalni bol
 3. Bol u vratu
 4. Burzitis
 5. Tendinopatije
 6. Haematomi
 7. Prelomi
 8. Povrede mišića
 9. Istegnuća i iščašenja zglobova

Indiba terapija se može primenjivati i tokom vežbanja.

6. Gde se može koristiti Indiba terapija u fizioestetici?

Anti-Ageing Facials — Ocean Medical & Dental Clinic

U fizioestetskoj medicini Indiba terapija se koristi za bore, ožiljke i celulit.

7. Da li Indiba pomaže kod dijastaze stomaka?

INDIBA Activ stimuliše i reorganizuje vlakna kolagena i na taj način se koristi zajedno sa vežbama za lečenje dijastaze.

Indiba za lečenje dijastaze stomaka

8. Kako Indiba terapija ubrzava oporavak?

Ova terapija ostvaruje više različitih dejstava u različitim stadijumima zarastanja. Biostimulacija u ranoj fazi pomaže biohemijskim procesima koji se odvijaju na ćelijskom nivou. Kada se poveća cirkulacija kiseonik i hranljive materije koje se dopremaju krvotokom pospešuju biohemijske rekacije koje su zaslužene za regeneraciju i reparaciju tkiva.

9. Da li postoje kontraindikacije za primenu ove terapije?

Indiba terapija se ne sme koristiti kod

 • trudnica
 • prisustva pejsmejkera
 • tromboflebitisa
 • infekcija

Ova terapija nije kontraindikovana kod prisustva metalnih implanta (proteze, ploče, šrafovi i dr. )

10. Da li se ova terapija može koristiti  kod dece?

Ne postoje kontraindikacije za primenu ove terapijske metode kod dece. Odgovornost je lekara specijaliste da odredi kada i kako će se primeniti i izvoditi terapija.

11. Koliko terapija je potrebno pre nego što ću osetiti rezultat?

Broj terapija zavisi od vrste i stepena problema. Ukoliko se adekvatno primenjuje značajne efekte možete osetiti već nakon prve terapije.

12. Koliko terapija mogu imati u toku nedelje?

 Terapija se može primenjivati bez ograničenja. Možete imati i više terapija tokom jednog dana.

13. Koji aparat koristimo?

Ponosni smo što u našoj ordinaciji možemo da Vas lečimo Indiba Activ CT 8 uredjajem. Pročitajte više o tome koji poznati sportiste koriste ovaj fizikalni modalitet u svom oporavku. 

Indiba terapija cena možete proveriti  OVDE. Za sve dodatne informacije pozovite našu ordinaciju.