Specijalista za Lečenje Škljocajućeg Prsta

1. Šta je škljocajući prst?

Škljocavi prst, trigger finger ili stenozirajući tenosinovitis predstavlja stanje kod kojeg pacijent otežano savija i/ili ispruža prst uz ponekad čujan "škljocav prst" ili zvuk preskakanja.

Škljocajući prst škljocajući prst

Ponekad prst nije moguće ispružiti, odnosno prst se zakoči. Tada se prst mora otkočiti uz pomoć druge ruke.

Ukočen šklocajući prst

2. Zašto nastaje škljocajući prst?

Do škljocajućeg prsta dolazi zbog zadebljanja tetive i njenog omotača pri prolasku ispod polukružnog ligamenta („pulley“) . Najčešći uzrok nastanka škljocavog prsta su česte mikropovrede tetive i njenog omotača.

Prst najčešće škljoca na mestu gde dlan dodiruje prste ili palac.

Škljocavi prst se prvenstveno pojavljuje kod žena. Kod odraslih se najčešće javlja na srednjem prstu, domalom prstu i palcu.

3. Šta mogu da preduzmem ako sumnjam na škljocajući prst?

Najvažniji korak je da posetite lekara.

Specijalista fizijatar ili ortoped mogu postaviti dijagnozu na osnovu anamneze i pregleda vaše šake. Ukoliko vaš prst škljoca, ali nije zaključan postoji velika šansa da će neoperativno lečenje biti uspešno.

Lekovi za smanjenje upale koje će vam prepisati lekar mogu takođe smanjiti tegobe.

Druga mogućnost je nošenje ortoze tokom noći. Škljocajući prst ortoza

To može sprečiti karakteristično jutarnje škljocanje i pospešiti oporavak tetive.

Ortozu treba nositi tokom najmanje 6 nedelja!

Važnu ulogu ima i fizikalna terapija. Cilj terapije je da se smanji upalu tetive, pa samim tim i simptome. Pored klasičnih fizikalnih terapija (elektoterapija, ultrazvuk, magnetna terapija), veliku efikasnost pokazale su savremene fizikalne terapije (tekar terapija). 

Ukoliko navedene mere ne pomognu treba razmotriti infiltraciju kortikosteroida. 

Ova metoda je veoma efikasna u lečenju ovog problema!

Infiltracija kortikosteroida kod škljocavog prsta