Trakcije Kičme - Fizikalna Terapija Za Lečenje Bola u Ledjima

1. Šta je dekompresija kičme?

Dekompresija kičme predstavlja istezanje kičmenog stuba primenom mehaničke sile.

Spinalna dekompresija podobna je za lečenje bolova u vratu i donjem delu ledja.

Trakcija kičme - trakcioni sto

2. Kako se sprovodi dekompresija kičme?

Spinalna dekompresija se sprovodi na specijalnom krevetu, koji se naziva trakcioni sto. Pacijent je fiksiran specijalnim kaiševima, a kompjuterizovan aparat vuče kičmeni stub silom određene jačine.

Istezanjem kičme smanjuje se pritisak na diskuse i druge strukture kičmenog stuba.

Na taj način se pospešuje oporavak. Lečenje se započinje malom vučnom silom, koja se postepeno povećava.

3. Dekompresija kičme- koliko često se sprovodi?

Lečenje dekompresionom terapijom kičme sprovodi se u trajanju od 5 serija pa naviše u zavisnosti od simptoma i težine problema.

Trajanje terapije je od 15 do 30 minuta.

Najčešće se koristi intermitentna trakcija, gde se kičma isteže u vremenskim intervalima od 10-60 sek. Kao uvod u trakciju mogu se koristiti fizikalni agensi sa opuštajućim i analgetskim dejstvom.

4. Trakcija kičme - prednosti?

Spinalna dekompresija ima puno prednosti za pacijenta.

Spinalna trakcija je moderna, bezbedna i neinazivna metoda lečenja kojom se za kratko vreme postižu dobri rezultati. 

Trakcija kičme omogućava da se smanje bol, rasterete malih zglobovi kičme, poveća elastičnost i pokretljivost kičmenog stuba i smanji mišićna napetosti.

U velikom broju slučajeva se upotrebom spinalne dekompresije može izbeći operacija kičme. 

5. Trakcija kičme - kome je potrebna?

Trakcije kičme se nakon pregleda specijaliste fizijatra ili spinalnog hiruga može savetovati kod različitih problema sa kičmom.

6. Dekompresiona terapija - kontraindikacije?

Ova metoda se ne sme primenjivati kod pacijenata sa izraženom osteoporozom, spondilolistezom, prelomom kičmenih pršljenova, anomalijama krvnih sudova u regiji kičme. Takođe je zabranjena kod pacijenata sa urođenim defektima kičmenog stuba i kod pacijenata sa metalnim implantima. Zbog toga je pre primene trakcije kičmenog stuba neophodna precizna dijagnostika kliničkog stanja pacijenta.

7. Cena spinalne dekompresije

Dekompresija kičme cena proverite ovde.