Specijalistički Pregled Fizijatra

1. Fizijatar pregled - koja je to vrsta usluge?

Fizijatar je lekar specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije koji se bavi poremećajima, oboljenjima i povredama zglobova, mišića, kostiju i ligamenata.

Kvalitetna i vama prilagođena terapija počinje detaljnim pregledom specijaliste fizijatra i propratnom dijagnostikom.

Fizijatar Prof. dr Emilija Dubljanin Raspopović

2. Fizijatar pregled - šta obuhvata?

Pregled fizijatra uključuje anamnezu, fizikalni pregled, dodatne dijagnostičke procedure i pravljanje individualnog plana lečenja.

1. Anamneza

Fizijatrijski pregled započinje razgovorom o sadašnjim simptomima i prethodnim bolestima i povredama. Svakom pacijentu pristupa se individualno uz pokušaj sagledavanje njegovog celokupnog stanja.

2. Fizikalni pregled

Pregled fizijatra sadrži procenu stava tela, šeme hoda, pokretljivosti, refleksa i senzibiliteta. Fizijatrijski pregled podrazumeva i procenu obima i dužine ekstremiteta, kao i stanje periferne cirkulacije.

Fizijatar pregled

Ukoliko je potrebno lekar specijalista će nakon pregleda preporučiti dodatne dijagnostičke procedure, kao što su:

  • magnetna rezonance (MR)
  • radiografija zglobova
  • ultrazvuk mekih tkiva i zglobova
  • EMNG ispitivanje
  • osteodenzitometrija (DEXA)
  • kolor dopler krvnih sudova
  • laboratorijske pretrage krvi i urina

Specijalista fizijatar može zahtevati i preglede drugih lekara, npr. ortopeda, neurologa, reumatologa ili neurohirurga.Može tražiti i konsultaciju nutricioniste ili pshiloga.

U našoj ordinaciji možete uz pregled fizijatra na licu mesta uraditi i ultrazvuk mekih tkiva i zglobova.

Fizijatar pregled ultrazvuk kolena

Naročito smo ponosni što u našoj ordinaciji vršimo funkcionalno testiranje. Ono nam omogućava sagledavanje potencijalnih uzroka problema, preciznije sagledavanje problema, i prevenciju problema u budućnosti.

3. Izdrada detaljnog i individualnog terapijskog plana

Lečenje može podrazumevati prepisivanje lekova, savet u vezi fizičkih aktivnosti i stila života i primentu različitih fizikalnih terapija. Fizikalni agensi primenjuju se sa ciljem da se smanji zapaljenje i prateći simptomi kao što su bol i otok. Takođe, fizikalna terapija pospešuje regeneraciju, Zahvaljujući napretku i razvoju tehnologije, posebno elektronike, došl je do naglog razvoja aparaturne fizikalne terapije. Postoje brojne, savremene fizikalne terapije, kao što su tekar terapija, HILT laser i shock wave terapija koje dovode do bržeg oporavka pacijenta. I pored toga kraljicom fizikalne terapije se smatra kineziterapija – terapija pokretom.

Fizikalnu terapiju, prema preporuci specijalista fizijatra, sprovode fizioterapeuti.

4. Fizijatar pregled - kada vam je potreban?

Na pregled kod fizijatra treba da se javite ukoliko imate:

4. Kako se spremiti za pregled kod fizijatra?

Na pregled je potrebno doneti ranije nalaze i snimke, ako postoje.

5. Fizijatar pregled cena?

Za sve dodatne informacije pozovite našu ordinaciju.