Specijalistički Pregled Fizijatra

1. Fizijatar pregled - koja je to vrsta medicinske usluge?

Fizijatar je lekar specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije koji se bavi poremećajima, oboljenjima i povredama zglobova, mišića, kostiju i ligamenata.

Kvalitetna i vama prilagođena terapija počinje detaljnim pregledom specijaliste fizijatra i propratnom dijagnostikom.

2. Fizijatar i fizioterapeut - da li je to isto?

Fizijatar je doktor medicine sa završenim Medicinskim fakultetom i specijalizacijom iz fizikalne medicine i rehabilitacije.

Da bi lekar postao specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije neophodno je 10 godina školovanja.

Diplomirani fizioterapeut sprovode propisanu fizioterapiju i prate pacijenta kroz čitav proces lečenja. Fizioterapeuti ne postavljaju dijagnoze, niti smeju da prepisuju lekove pacijentima.

Fizijatar i fizioterapeut su članovi tima i komplementarnim ulogama u lečenju pacijenta!

Fizijatar Prof. dr Emilija Dubljanin Raspopović

2. Fizijatar pregled - šta obuhvata?

Pregled fizijatra uključuje anamnezu, fizikalni pregled, dodatne dijagnostičke procedure i pravljanje individualnog plana lečenja.

1. Anamneza

Fizijatrijski pregled započinje razgovorom o sadašnjim simptomima i prethodnim bolestima i povredama. Svakom pacijentu pristupa se individualno uz pokušaj sagledavanje njegovog celokupnog stanja.

2. Fizikalni pregled

Pregled fizijatra sadrži procenu stava tela, šeme hoda, pokretljivosti, refleksa i senzibiliteta. Fizijatrijski pregled podrazumeva i procenu obima i dužine ekstremiteta, kao i stanje periferne cirkulacije.

Iskustvo fizijatra za određenu patologiju je od velikog značaja. Zato pažljivo birajte Vašeg fizijatra!

U našoj ordinaciji možete dobiti pregled iskusnih fizijatara za decu i odrasle.

Fizijatar pregled

Ukoliko je potrebno lekar specijalista će nakon pregleda preporučiti dodatne dijagnostičke procedure, kao što su:

  • magnetna rezonance (MR)
  • radiografija zglobova
  • ultrazvuk mekih tkiva i zglobova
  • EMNG ispitivanje
  • osteodenzitometrija (DEXA)
  • kolor dopler krvnih sudova
  • laboratorijske pretrage krvi i urina

Specijalista fizijatar može zahtevati i preglede drugih lekara, npr. ortopeda, neurologa, reumatologa ili neurohirurga.Može tražiti i konsultaciju nutricioniste ili pshiloga.

U našoj ordinaciji možete uz pregled fizijatra na licu mesta uraditi i ultrazvuk mekih tkiva i zglobova.

Fizijatar pregled ultrazvuk kolena

Naročito smo ponosni što u našoj ordinaciji vršimo funkcionalno testiranje. Ono nam omogućava sagledavanje potencijalnih uzroka problema, preciznije sagledavanje problema, i prevenciju problema u budućnosti.

3. Izdrada detaljnog i individualnog terapijskog plana

Specijalista fizijatar Vam u svrhe lečenja može dati savet u vezi fizičkih aktivnosti i stila života, prepisati lekove i različite fizikalne terapije.

Fizikalni agensi primenjuju se sa ciljem da se smanji zapaljenje i prateći simptomi kao što su bol i otok. Takođe, fizikalna terapija pospešuje regeneraciju, Zahvaljujući napretku i razvoju tehnologije, posebno elektronike, došl je do naglog razvoja aparaturne fizikalne terapije. Postoje brojne, savremene fizikalne terapije, kao što su tekar terapija, HILT laser i shock wave terapija koje dovode do bržeg oporavka pacijenta. I pored toga kraljicom fizikalne terapije se smatra kineziterapija – terapija pokretom.

Fizikalnu terapiju, prema preporuci specijalista fizijatra, sprovode fizioterapeuti.

4. Fizijatar pregled - kada vam je potreban?

Na pregled kod fizijatra treba da se javite ukoliko imate:

4. Kako se spremiti za pregled kod fizijatra?

Na pregled je potrebno doneti ranije nalaze i snimke, i drugu medicinksu dokumentaciju od značaja, ukoliko postoji

5. Fizijatar Beograd pregled cena?

Za sve dodatne informacije vezane za pregled fizijatra Beograd pozovite našu ordinaciju Tendo Vaš Fizijatar.

6. Najbolji fizijatar Beograd

Najbolji fizijatar Beograd je onaj koji u sebi spaja iskustvo i posvećenost. Upoznajte naš tim vrhunskih fizijatara za odrasle i decu.

Uverite se i sami da je Tendo Vaš Fizijatar stvarno najbolji fizijatar u Beogradu!