UItrazvučna Dijagnostika Zglobova, Tetiva i Mišića

Ultrazvuk mekih tkiva

1. ULTRAZVUK MEKIH TKIVA - KAKVE MOGUĆNOSTI NUDI OVA VRSTA PREGLEDA?

Ultrazvuk mekih tkiva je jednostavna, brza, potpuno bezbedna (nema jonizujućeg zračenja) i bezbolna dijagnostička metoda.  Koristi se za dijagnostiku povreda i oboljenja mekih tkiva (mišići, tetive) i zglobova.

2. ULTRAZVUK MEKIH TKIVA - ČEMU SLUŽI?

Ovo ispitivanje omogućava uvid u stanje mekih tkiva koje se ne vide na radiografskom snimku. Takodje, predstavlja dobru alternativu magnetnoj rezonanci kod pacijenata sa pejsmejkorom, metalnim implantom i klaustrofibičnih pacijenata. Veoma često ultrazvuk je dovoljan za postavljanje prave dijagnoze (npr. kalcifikati u ramenu, petni trn, rupture mišića, tečnost u zglobovima)

Ultrazvuk zglobova omogućava da se utvrdi da l postoji tečnost u zglobu. Tečnost u zglobu može biti krv, gnoj i sinovijalna tečnost, što se može razlikovati ultrazvučnim pregledom. Bekerova cista je takože lako vidljiva na ovaj način. Takođe, putem ultrazvuka zglobova može se utvrditi debljina zglobne hrskavice, kao i erozije hrskavice. Ultrazvuk je od velike pomoći i pri punkciji zglobova radi evakuacije tečnosti ili davanja lekova u zglob.

Ultrazvuk mišića korisna je dijagostička procedura kod povreda mišića. Može se utvrditi stepen povrede mišića, kao i da li je povređeni deo otečen. U mnogim slučajevima može se videti i sam rascep.

Ultrazvuk mekih tkiva često se koristi kod problema sa tetivama. Kod velikog opterećenja tetiva može doći do njihove upale (tendinitis). To je naročito često u sportu. Ukoliko se ne leče adekvatno, akutne upale mogu preći u hronična stanja.  Ultrazvuk mekih tkiva omogućava da se na samom početku problema vidi zapaljenje. Pomoguću njega je moguće otkriti i upalu ovojnice tetiva.  Takođe su vidljiva i veća oštećenja i otok unutar tetiva. Delimične i kompletne rupture tetiva takođe se mogu prepoznati ultrazvučnim pregledom.

Ova metoda je zato veoma korisna i kod bola u ramenu, gde se mogu ispitati tetive rotatorne manžetne. Ultrazvuk je jednostavna metoda za dijagnostiku kalcifikata ramena. 

Ultrazvuk mekih tkiva može se koristiti i kod sumnje na rupturu Ahilove tetive.

Petni trn se takođe može oktriti ultrazvučnim pregledom.

Ultrazvučna dijagnostika se može se ponavljati više puta tokom procesa lečenja što omogućava praćenje i procenu uspeha lečenja.