Specijalista za Lečenje Bola u Laktovima i Šakama | Tendo

MUČI VAS BOL, OTOK ILI UKOČENOST U LAKTU ILI ŠAKAMA? 

Ultrazvučni pregled lakta

Bez obzira na poreklo bola u vašem laktu, ručju i šakama, on može u velikoj meri uticati na kvalitet vašeg života. Obične stvari odjednom mogu postati otežane. Dobra stvar je da fizikalna terapija može u velikom broju slučaja da vam pomogne kada imate bol u laktu i šakama.

ZAKAŽITE PREGLED FIZIJATARA KAKO BISTE UTVRDILI UZROK BOLA, OTOKA ILI UKOČENOSTI U LAKTU ILI ŠAKAMA

1. DA LI IMATE NEKI OD SLEDEĆIH SIMPTOMA?

Bol u laktu, šakama i ručju može biti kratkotrajan ukoliko je posledica povrede. Ukoliko bol traje duže od tri meseca može biti posledica bolesti ili nekog drugog stanja. Bol može biti praćen sledećim simptomima:

  • Otok lakta, ručja i prstiju
  • Ukočenost lakta, ručja i prstiju
  • Trnjenje prstiju 
  • Gubitak osećaja (senzibiliteta) u pojedinim prstima
  • Slabost šake

2. KOJI SU NAJČEŠĆI UZROCI BOLA U LAKTU, RUČJA I ŠAKAMA?

1. Sindrom karpalnog tunela

Karpal tunel sindrom nastaje kao posledica pritiska na n. medianus u predelu korena šake. Pritisak nastaje zbog smanjenja prostora u ovom kanalu, najčešće kao posledica povrede ili prekomernog opterećenja šake. Prepoznaje se po bolu u šakama i trnjenju u prva tri prsta. Može se javiti i slabost šake. 

2. Sindrom kubitalnog tunela

Kubitalni sindrom predstavlja oštećenje n. ulnarisa u kubitalnom kanalu, koji se nalazi sa unutrašnje strane lakta. Povreda nerva u kubitalnom tunelu može dovosti do bola, utrnulosti i trnjenja prstiju malog i domalog prsta, kao i slabosti šake. 

3. Burzitis lakta

Bol u laktu može biti posledica iritacije sluzne kese koja štiti lakat sa njegove zadnje strane.  Do iritacije sluzne kese dolazi kao posledica njene povrede ili dugotrajajnog pritiska na nju. Kao posledica upale sluzne kese mogu nastati otok i bol sa zadnje strane lakta.

bol u laktu

4. Teniski/golferski lakat

Bol u laktovima često nastaje zbog upale pripoja tetiva.

Teniski lakat (lateralni epikondilitis) je upala gornjeg pripoja tetiva koje opružaju šake. Javlja se u vidu bola sa spoljašnje strane lakta.

Tendinopatija gornjeg pripoja tetiva pregibača šake naziva se golferski lakat (medijalni epikondilitis). Kod ove povrede javlja se bol sa unutrašnje strane lakta.

Obe povrede najčešće nastaju kao posledica različitih vrsta preopterećenja (sport, prekomerni rad na kompjuteru i dr.)

5. Povrede lakta, ručja, prstiju

Bol u šakama i prstima može biti posledica uganuća, iščašenja ili preloma prstiju, ručja ili lakta. Fizikalna terapija ima važnu ulogu nakon oporavka od povreda, Sve povrede mogu biti praćene otokom, bolom i ograničenjem obima pokreta u zglobu.

Prelom ručnog zgloba može biti prvi znak osteoporoze kod žene, i zahteva uvek dodatno ispitivanje.

Skijaški palac predstavlja povredu ligamenta koji stabilizuje palac sa njegove unutrašnje strane. Naziv duguje skijašima, jer se kod njih češće javlja zbog držanja štapa u ruci pri padu. Međutim, povreda ovog ligamenta može se javiti i u drugim sportovima. Povreda najčešće nastaje padom na ispruženu šaku pri čemu dolazi do silovitog odmicanja palca od šake. Do povrede ovog ligamenta palca može doći i pri udarcu lopte u palac.

bol u ručnom zglobu

6. Artroza lakta/šake 

Bol u šakama i prstima često je posledica degenerativnih promena. Pacijenti sa artrozom ovih zglobova se žale na bol, otok i narušenu funkciju zahvaćenog zgloba. Kod pojedinih pacijenata nastaju deformiteti sitnih zglobova šake u vidu tvrdih čvorića (Heberdenovi i Bouchardovi čvorići), koji predstavljaju trajne promene na zglobovima šaka. Pacijenti se često žale na bol u korenu palca, koji nastaje kao posledica artroze palca (rizartroza).

7. De Quervainova bolest (De Kervenov sindrom)

De Kervenov sindrom nastaje zbog preopterećenja tetiva palca, kada dolazi do upale tetive dugog odmicača i kratkog opružača. Ovo stanje se često javlja kod određenih profesija koje podrazumevaju veliku opterećenost palca (kostimografi, dizajneri, muzičari) i mladih majki zbog naglog povećanja opterećanja do kojeg dolazi zbog povećanih aktivnosti vezanih za bebu. Pacijenti se žale na bol pri ordređenim pokretima palca i povremeno otok.

 

4. KAKO FIZIKALNA TERAPIJA MOŽE DA POMOGNE KOD BOLA U LAKTU, ŠACI I PRSTIMA?

Fizikalna terapija može da pomogne u izlečenju velikog broja bolnih stanja u predelu lakta, šake i prstiju.

Pregled fizijatra predstavlja prvi korak u lečenju.

Pregled fizijatra omogućiće da se utvrde karakteristike vašeg bola, kao i da li postoji utrnulost i gubitak mišićne snage kao posledica pritiska na nerv. Ukoliko je potrebno fizijatar će vas uputiti na dodatna ispitivanja kao što su magnenta rezonanca, ultrazvuk mekih tkiva  ili elektroneurofiziološko ispitivanje (EMNG). 

Nakon pregleda fizijatra odrediće se plan lečenja koji za cilj ima smanjenje bola, povećanje pokretljivosti i snage.  Takođe će proceniti vreme potrebno za oporavak i povratak željenom nivou aktivnosti. U pojedinim slučajevima specijalista će Vam prepisati ortoze, koje služe za rasterećenje bolnih struktura. 

Različiti fizikalni modaliteti, kao što je ultrazvuk, elektroterapija, HILT i tekar mogu se korisiti za smanjenje bola i zapaljenja. Kod oštećenja ili povrede nerva obavezna je elektrostimulacija mišića. Naši terapeuti će sprovoditi sa vama vežbe, koje su naročito važne kod bola u laktovima koji nastaje zbog teniskog i golferskog lakta. Kod ovih bolesti se primenjuju specifični protokoli jačanja. Shockwave terapija može takođe biti od veliki koristi. lečenju teniskog i golferskog lakta. Primenom funkcionalnih testova i praćenjem simptoma posmatraćemo tok vaše rehabilitacije, određivati dinamiku vašeg oporavka i optimalno vreme povratka životnim i sportskim aktivnostima.