Kineziterapija - fizikalna terapija vežbama

Kineziterapija za povećanje pokretljivosti nakon operacije kolena

1. Šta je kineziterapija?

Kineziterapija predstavlja primenu različitih fizioterapijskih tehnika koji za cilj imaju efikasno obnavljanje funkcionalnosti nakon povrede ili oboljenja.

Nakon pregleda specijaliste fizijatra, procene funkcionalnog statusa i ukoliko je potrebno dodatnog funkcionalnim testiranjem pravi se individualni terapijski plan.

2. Kako sprovodimo kineziterapiju?

Naš tim veruje da je terapija pokretom najvažnija komponenta oporavka naših pacijenata. Zbog toga vežbe uvodimo što je ranije moguće u proces oporavka. Primenom različitih vrsti vežbi i kineziterapijskih tehnika težimo da svim našim pacijentima omogućimo brz oporavak do željenog nivoa funkcije. Insistiramo na tome da se vežbe sprovode individualno. Vežbe na svakoj terapiji doziramo a progam proširujemo u odnosu na mogućnosti pacijenta.

3. Koje specifične kineziterapijske procedure sprovodimo?

U rehabilitaciji naših pacijenata pratimo savremene protokole lečenja. Prepoznatiljivi smo po primeni modernih kineziterapijskih tehnika, kao što su okluzivni trening (MAD-UP), PNF, Šrot metoda, biofidbek trening i dr.

Veliku pažnju poklanjamo pacijentima sa problemima u vratu i leđima. Verujemo da se pravim pristupom u najvećem broju slučajeva može izbeći hirurško lečenje. Ciljanim vežbama postižemo jačanje posturalne muskulature, povećanje pokretljivosti vrata i leđa, smanjenje napetosti u mišićima i bolje držanje tela. Pratimo postoperativne protokole nakon operacije kičme i pažljivo doziramo vežbe našim pacijentima.

4. Kineziterapija kod dece - šta radimo?

Vežbe za decu nakon povreda ili operacija sastavni je deo naše terapije. Specijalizovani smo za dijagnostiku i lečenje deformiteta kičme kod dece. Za decu sa deformitetima kičme u našoj ordinaiciji nudimo vežbe po Šrotu. Šrot metoda koristi se kako za lečenje deformiteta kičme kod dece, tako i kod odraslih.

5. Vežbe u kućnim uslovima

Program vežbi u kućnim uslovima predstavlja individualno izradjen program vežbi koji se sprovodi kod kuće, kao dodatak vežbama koje pacijent sprovodi na terapiji ili nakon završetka terapije.

Vežbe u kućnim uslovima su važne zbog sledećih činjenica:

  • Vežbe u kućnim uslovima podržavaju efekat vežbi koji ste naučili na fizikalnoj terapiji. To omogućava bržu progresiju na sledeći nivo važeg rehabilitacionog programa
  • Vežbe kod kuće čest prestavljaju početak novog, aktivnog, zdravog načina života!
  • Vežbe kod kuće mogu da spreče ponovno povredjivanje
  • Kod pacijenata sa hroničnim ili progresivnim oboljenjima, vežbe u kućnim režimu su često korisne za održavanje snage ili funkcije nakon završene fizikalne terapije
  • Istraživanja pokazuju da pacijenti koji sprovode vežbe kod kuće koje su individualno prilagodjene njima sa većom verovatnoćom ostvaruju svoje rehabilitacione ciljeve u poredjenju sa pacijentima koji sprovode vežbe samo na fizikalnoj terapijie

7. Vežbe u kućnim uslovima - kako ih dizajniramo?

Naši pacijenti imaju privilegiju da zajedno sa nama koriste specijalini softver.  Program vežbi sa slikama, video instrukcijama i preciznim uputstvom za doziranje pacijenti će dobiti na mejl, kao SMS poruku ili u štampanoj formi u odnosu na svoje preference.

Cena kineziterapija proverite na našem sajtu!