Kineziterapija terapija pokretom

Kineiterapija za povećanje pokretljivosti nakon operacije kolena

Kineziterapija predstavlja primenu različitih fizioterapijskih tehnika koji za cilj imaju efikasno obnavljanje funkcionalnosti nakon povrede ili oboljenja. Nakon pregleda specijaliste fizijatra, procene funkcionalnog statusa i ukoliko je potrebno dodatnim funkcionalnim testiranjem pravi se individualni terapijski plan.

Naš tim veruje da je kineziterapija najvažnija komponenta oporavka naših pacijenata. Zbog toga vežbe uvodimo što je ranije moguće u proces oporavka. Primenom različitih vrsti vežbi i kineziterapijskih tehnika težimo da svim našim pacijentima omogućimo brz oporavak do željenog nivoa funkcije. Insistiramo na tome da se kinezeterapija sprovodi individualno. Vežbe na svakoj terapiji doziramo a progam proširujemo u odnosu na mogućnosti pacijenta.

U rehabilitaciji naših pacijenata pratimo savremene protokole lečenja. Prepoznatiljivi smo po primeni modernih kineziterapijskih tehnika, kao što su okluzivni trening (MAD-UP), PNF, Šrot metoda, biofidbek trening i dr.

Veliku pažnju poklanjamo pacijentima sa problemima u vratu i leđima. Verujemo da se pravim pristupom u najvećem broju slučajeva može izbeći hirurško lečenje. Ciljanim vežbama postižemo jačanje posturalne muskulature, povećanje pokretljivosti vrata i leđa, smanjenje napetosti u mišićima i bolje držanje tela. Pratimo postoperativne protokole nakon operacije kičme i pažljivo doziramo vežbe našim pacijentima.

Kineziterapija za decu nakon povreda ili operacija sastavni je deo naše terapije. Specijalizovani smo za dijagnostiku i lečenje deformiteta kičme kod dece. Kineziterapija za decu u našoj ordinaciji obuhvata vežbe po Šrotu. Šrot metoda koristi se kako za lečenje deformiteta kičme kod dece, tako i kod odraslih.

Cena kineziterapija proverite na našem sajtu!