1. Šta je Šrot metoda?

Šrot metoda (Schroth) nazvana je po njenom osnivaču Katarini  Šrot. To je kompleksna fizioterapijska metoda za lečenje deformiteta kičme.

Šrot metoda podrazumeva korektivne vežbe u tri ravni koje jačaju i uravnotežuju kičmu.

Na taj način Šrot terpija deluje sveobuhvatno i multidimenzionalno na kičmeni stub.

 

2. Šrot terapija cilj?

Šrot terapija ima za cilj:

  • ispravljanje kičme
  • sprečavanje dodatnog krivljenja
  • smanjenja negativnih posledica (bolovi, ometana funkcija unutrašnjih organa i ograničena pokretljivost)

3. Kada se primenjuje Šrot terapija?

Skolioza kičme kod dece i odraslih je najčešća indikacija za sprovodjenje ove vrste vežbi za kičmu

Šrot metoda se uobičajeno koristi samostalno kod skoliza do 20 stepeni. Ukoliko je krivina veča od 20 stepeni uz vežbe se prepisuje i mider.

Kod skolioza koje premašuju 50-60 stepeni, mora se razmatrati operativno lečenje.

Medjutim, Šrot terapija je veoma efikasna i za lečenje sledećih stanja:

  • kifoze
  • Mb. Scheuerman
  • Mb Bechterew
  • udubljene grudi (pes excavatum)
  • posturalna insuficijencija (loÅ¡e držanje)

Veoma je važno napomenuti da se ova terapija ne koristi samo u okviru dečije fizikalne terapije.

Šrot metoda se može primenjivati i za lečenje skolioze kičme kod odraslih. Bol u ledjima odraslih osoba sa skoliozom je primarni cilj terapije.

4. Kako se primenjuje Šrot metoda?

Schroth metoda se sprovodi uvek individualno.

Sertifikovani terapeut obučava i kontroliše pacijenta tokom izvođenja vežbi.

Neophodno je da pacijent ima barem 10 individualnih terapija kako bi naučio vežbe za kičmu. Nakon toga pacijent naučene Šrot vežbe sprovode redovno, samostalno i tokom dužeg vremenskog perioda. Ovo je naročito važno kod dece u rastu kod kojih skolioza kičme može da se pogorša. Samo tako može da se osigura uspeh ove terapije i da se održi dugoročno.

U redovnim intervalima se vrše kontrole i praćenje pacijenta u našoj ordinaciji. Terapijski plan i vežbe za kičmu se po potrebi koriguju.

5. Kome se obratiti za pregled pre započinjanja terapije?

Fizijatar specijalista mora da pregleda i redovno prati deformitete kičme vaše dece.

procena krivine skoliometrom

Šrot metoda Beograd danas je dostupna za lečenje pacijenata svih uzrasta sa deformitetima kičme.