Opšta pravila

Tendo Vaš fizijatar je ambulanta za rehabilitaciju specijalizovana za ortopedsku i sportsku rehabilitaciju odraslih i dece u kojoj je integrisan visok stepen stručnosti i inovativna tehnologija najvišeg nivoa, kao i posvećen, etičan i ljudski pristup lečenju.

Našim pacijentima nudimo najkvalitetniju i efikasnu brigu o njihovom zdravlju kroz pristup utemeljen na najnovijim medicinskim saznanjima. Posvećenim pružanjem usluga na najvišem nivou i brigom za svakog pacijenta pojedinačno, mi ulažemo sve naše napore u Vaš oporavak. Zato se iskreno nadamo da ćete i Vi biti u potpunosti posvećeni Vašem oporavku.

Pregled lekara specijaliste

Sve terapije se u našoj ordinaciji zakazuju nakon pregleda lekara, koji u zavisnosti od problema i postavljene dijagnoze određuje dužinu i vrstu terapije. Napominjemo, da su sve od strane lakara određene terapije usmerene ka Vašem ozdravljenju i postizanju optimalnog oporavka. Ipak naglašavamo da su svaka dijagnoza i terapija, kao i pacijent kome je određena, pojedinačni slučajevi, te da ordinacija ne može garantovati svima iste rezulatate određene terapije. Naši lekari će Vas svakako po obavljenom pregledu, postavljenoj dijagnozi i određenoj terapiji, upoznati sa time šta od date terapije možete očekivati.

Zakazivanje i plaćanje terapije

Terapije se u našoj ordinaciji mogu zakazati telefonskim putem, na brojeve telefona koje možete naći na našem zvaničnom internet sajtu, kao i lično u ordinaciji. Terapija se može zakazati dan za danom prema raspoloživosti slobodnih termina. Ukoliko se vrši zakazivanje samo jedne terapije, plaćanje će se izvršiti odmah nakon obavljene terapije. Takođe, da bi osigurali vreme koje Vam odgovora, moguće je zakazivanje i više terapija unapred. U tom slučaju se plaćanje vrši unapred za onoliko termina koliko je i zakazno.

Otkazivanje terapija

Molimo pacijente da poštuju svoje zakazane termine, kao što i ordinacija poštuje vreme svojih pacijenata. Zbog toga molimo naše pacijente da u slučaju sprečenosti da dođu na zakazanu terapiju, ordinaciju o tome obaveste najmanje 12 časova pre zakazanog termina. To će se smatrati blagovremenim otkazivanjem, te će otkazivanje termina u ovom roku biti besplatno.

Nepojavljivanje ili kasno otkazivanje termina za terapiju utiče ne samo na kontinuirani rad ordinacije, već sprečava i druge pacijente da zakažu svoje termine, što sve može rezultovati njihovim odloženim lečenjem i nepotrebnim bolom. Zbog toga smo primorani da ukoliko neblagovremeno otkažete svoj termin u roku manjem od 12 časova pre zakazanog termina, naplatimo 50% od vrednosti zakazane terapije. Naknada za neblagovremeno otkazivanje ili nepojavljivanje se izmiruje pre zakazivanja sledeće terapije, ili će se iznos naknade oduzeti od unapred uplaćenog iznosa novca u slučaju zakazivanja više terapija odjednom. Pacijenti koji imaju privatno osiguranje će sami snositi ove troškove.

Mi svakako imamo razumevanje za nepredviđene i neizbežne životne situacije koje mogu da se dogode  i koje zahtevaju da promenite ili preskočite Vaš termin, zbog čega smo spremni da oprostimo jedno neblagovremeno otkazivanje zakazanog termina tokom Vašeg terapijskog ciklusa. Ukoliko pak sledeći put neblagovremeno otkažete Vaš termin ili se na istom ne pojavite, bićete dužni da platite napred navedenu naknadu.

Odustajanje od unapred plaćenih terapija

U slučaju kada pacijent uplati više terapija unapred, a ne bude u mogućnosti da se na zakazane terapije pojavi u dogovorenim termina, uvek je moguće uplaćene terapije pomeriti za određeni vremenski period koji pacijentu bude odgovarao. Ukoliko je neizvesno o kom vremenskom periodu se radi, za koji bi pacijent bio primoran da odloži  već dogovorene terapije,  postoji i mogućnost da se uplaćeni novac prebaci na drugo lice po želji pacijenta koji je novac uplatio i koje on odredi.

Žalbe

Nama je od velikog značaja da su naši pacijenti zadovoljni uslugom u našoj ordinaciji, te zbog dobre saradnje i brige o našim pacijentima ovim putem želimo da Vas obavestimo da Vam uvek stoji na rasoplaganju mogućnost ulaganje žalbe pisanim putem, ukoliko smatrate da za tako nešto postoje opravdani razlozi. Mi se obavezujemo da na vašu žalbu takođe odgovorimo pisanim putem u roku od 5 radnih dana od dana prijema Vaše žalbe.