Lečenje Bolnih Stanja Primenom Akupunkture

1. Šta je akupunktura?

Akupunktura predstavlja komplementarnu terapijsku metodu koja se uspešno koristi u lečenju brojnih, pre svega bolnih stanja. Ona predstavlja potpuno prirodan način lečenja. Cilj akupunkture je da pospeši sopstvene potencijale organizma za oporavak i ubrza rehabilitaciju. 

Akupunktura se u Evropi koristi od 17. veka. Svetska Zdravstvena Organizacija zvanično je priznala akupunkturu 1929 god.

akupunktura za lečenje migrene

 

Veruje se da akupunuktura utiče na smanjenje bola stimulacijom mozga i kičmene moždine koji proizvode prirodne hormone, kao što su endorfini, melatonin koji stimuliše san i serotonin koji utiče na dobro opšte stanje pacijenta. Na ovaj način stimuliše se i prirodni način oporavka tela, i može se koristiti kao uvodna procedura u druge fizioterapijske tehnike.

2. Akupunktura - kada je koristimo?

Akupunktura se koristi kao dodatni vid lečenja određenih bolesti uz druge fizikalne teapije, ali i kao alternativni način lečenja.

Ova metoda je najpoznatija po svim dejstvu na smanjenje bola.

Akupunkutra se može se koristiti za lečenje:

  • Glavoljna
  • Lumbalnog bola
  • Bola u vratu
  • Osteoartroze
  • Menstrualnih bolova
  • Mršavljenje i dr. 

3. Kako se koristi akupunktura?

Akupunktura podrazumeva primenu sterilnih iglica za jednokratnu upotrebu koje se primenjuju na kožu na specifičnim akupunkturnim tačkama.

Za pojedinačnu terapiju koristi se veći broj iglica koji se održavaju na mestu terapije u trajanju od 20-30 minuta.

Akupunkturne tačke određuje lekar, nakon pregleda i preciznog postavljanja dijagnoze u skladu sa principima tradicionalne kineske medicine.

Kineska medicina poznaje meridijane, odnosno puteve energetskih sila JIN i JANG kroz organizam, pulseve, pomoću kojih se određuje dijagnoza oboljenja i  terapija. Na taj način se uspostavlja ravnoteža sila JIN i JANG, a samim tim i ozdravljenje.

Neophodno je najmanje tri terapije pre nego što se može proceniti efikasnost terapije. Neki pacijenti osećaju i trenutne efekte terapije. Efekti akupunkture su kumulativni. Efekat smanjenja bola povećava se sa progesijom terapije.

Akupunktura

4. Bezbednost akupunkture?

Akupunktura je veoma bezbedna metoda za lečenje bola. S obzirom da koristimo iglice za jednokratnu upotrebu ne postoji rizik od infekcije.
Akupunktura cena proverite na našem sajtu! Akupunktura Beograd u našoj ordinaciji sprovodi sertifikovani lekar specijalista fizijatar. Više informacija možete dobiti pozivom naše ordinacije na 0638363636.