Specijalistički Pregledi Lekara Specijalista

Specijalistički pregled

1. Specijalistički pregledi - ko čini naš stručni tim?

Mi smo tim visokostručnih lekara i fizioterapeuta posvećenih lečenju naših pacijenata. Bavimo se ortopedskom, sportskom, neurološkom, reumatološkom i pedijatrijskom rehabilitacijom pacijenata svih uzrasta.

U našoj ordinaciji na početku lekar specijalista vrši specijalistički pregled kako bi se precizno postavila dijagnoza. Lekar specijalista - fizijatar, dečiji fizijatar, dečiji ortoped, reumatolog, neurolog su vam na raspolaganju u našoj ordinaciji. Naš tim čini i subscpecijalista medicine bola, koji se bavi neinvazivnim lečenjem bolnih stanja. Takodje, nutricionista vam može pomoći ukoliko želite da smanjite težinu, korigujete ishranu, ili želite dodatni savet. 

2. Specijalistički pregledi - kako izgleda lečenje u našoj ordinaciji?

Specijalistički pregledi prethode izradi plana lečenja. Svakom pacijentu pristupamo sa posebnom pažnjom. Plan lečenja prilagođavamo specifičnim potrebama i mogućnostima svakog pacijenta.

Težimo optimalnom, brzom i bezbednom oporavku. Ponosni smo što možemo da ponudimo veliki broj najsavremenijih terapijskih usluga. U radu koristimo isključivo proverene i savremene tehnike, metode i tretmane. Stalno unapređujemo svoja znanja i veštine kako bismo pacijentima mogli da pružimo najbolju moguću uslugu.

Otvoreni smo za razmišljanje van ustaljenih obrazaca, kako bismo se prilagodili svim specifičnostima sa kojima se srećemo u radu sa našim pacijentima. 

3. Ko su naši partneri?

Sarađujemo sa različitim lekarima ekspertima iz svojih oblasti mimo naše ordinacije. Po potrebi im upućujemo naše pacijente zbog dodatnih dijagnostičkih (EMNG, magnetna rezonanca, CT) i terapijskih pregleda. Jedni sa drugima komuniciramo sve potrebne informacije. Želimo da na taj način obezbedimo i osiguramo najbolje lečenje za naše pacijente.