Funkcionalno Testiranje i Dijagnostika Sportista

1. ŠTA PODRAZUMEVA FUNKCIONALNO TESTIRANJE?

Funkcionalno testiranje predstavlja grupu merenja i testova koje se sprovode radi procene funkcionalnosti tela.

FMS testiranje

2. ZAŠTO JE FUNKCIONALNO TESTIRANJE VAŽNO U REHABILITACIJI?

Funkcionalna dijagnostika je od velike koristi za prepoznavanje specifičnih grešaka u pokretima, mišićne slabosti odgovarajućih mišićnih grupa, problema sa balansom, i dr. Zbog toga se koristi i kao osnovno testiranje na početku započinjanja oporavka  pacijenata. Na osnovu rezultata testa planira se individualno prilagođena kineziterapija. Redovno testiranje omogućava praćenje oporavka i napretka.

Funkcionalno testiranje takođe pomaže u donošenju odluke o spemnosti za povratak sportu ili određenoj sportskoj aktivnosti. Ova funkcionalna dijagnostika se može se primeniti kod različitih grupa sportista od rekreativaca do profesionalnih sportista.

fms testiranje kod sportista

3. ŠTA JE TO FMS TESTIRANJE?

Dijagnostika u sportu je veoma važna. Zbog toga u našoj ordinaciji sprovodimo različite specifične testove.

Sertikovani smo za sprovođenje FMS (Functional Movement Screen) testiranja. Ovo testiranje je standardizovani, svetski poznat postupak analize pokretljivosti i stabilnosti. Koncept testa je da se telo posmatra kao celina, a ne kao pojedinačni delovi. FMS testiranje se koristi za prepoznavanje ograničenja ili asimetrija tela kroz sedam osnovnih i tri pomoćne vežbe. Ovo vežbe su preuzete iz svakodnevnog života. Svaki čovek bi trebalo da može da ih izvede korektno. Zbog toga ovaj test procenjuje funkcionalnu sposobnost pacijenta, naročito za izvođenje pokreta pri kojima su važni stablnost i pokretljivost.

Bodovanje se sastoji od četiri mogućnosti. Ocene se kreću od 0 do 3, a 3 predstavlja najbolji rezultat. Ocena 0 se dodeljuje ako osoba u bilo kom trenutku tokom izvođenja testa oseti bol. Ocena 1 se daje ako osoba nije u stanju da izvede traženi obrazac, ili ne može da zauzme početni položaj. Ocena 2 se daje ako osoba izvodi pokret ali uz uključivanje kompenzatornih pokreta. Ocena 3 se daje ako osoba izvodi pokret bez ikakvih ograničenja i kompenzacija.

funkcionalno testiranje Ispitivani testovi podrazumevaju

  1. Duboki čučanj
  2. Korak preko prepreke
  3. Iskorak
  4. Pokretljivost ramenog pojasa
  5. Aktivno podizanje noge
  6. Stabilnost trupa
  7. Rotatorna stabilnost trupa

Na osnovu podataka koji se dobijaju putem FMS testa kreira se individalno prilagođen program vežbi. Vežbe Vam mogu biti poslate na mejl adresu kako bi mogli da ih izvodite samostalno, ili ćete vežbe raditi pod nadzorom fizioterapeuta. Vežbe za cilj imaju korekciju uočenih nedostataka na testu. Tek kada se koriguju greške pri izvođenju osnovnih pokreta koje se testiraju putem FMS testa može se započeti sa kompleksnijim programom vežbanja.