Specijalista za Lečenje Paralize Facijalisa

1. ŠTA JE PERIFERNA PARALIZA FACIJALISA?

Paraliza nervusa facijalisa ili Belova paraliza prepozaje se kao iznenadna slabost mišića jedne polovine lica. Ovakva paraliza lica nervusa facijalisa onemogućava nabiranja čela, zatvaranja oka, pokretanja usana (osmehivanje, pućenje).

paraliza facijalisa

2. ZAŠTO NASTAJE PARALIZA FACIJALISA?

Belova paralica u najvećem broju slučajeva nastaje bez poznatog razloga. Ipak, treba imati na umu da uzrok ovog stanja mogu biti i neke bolesti.

3. KAKO SE POSTAVLJA DIJAGNOZA?

Kada nestane paraliza lica neophodno je što pre se javiti se specijalisti fizijatru ili neurologu radi pregleda, postavljanja dijagnoze  i započinjanja lečenja. 

Najčešće je za postavljanje dijagnoze dovoljan kllinički pregled. Ponekad mogu biti potrebne i dodatne dijagnostike, kada se sumnja na neko drugo oboljenje. 

Veoma je važno lečenje započeti u prvim danima od pojave simptoma, jer to u značajnoj meri određuje brzinu i stepen oporavka.

Fizikalna terapija je neizostavan deo lečenja paralize facijalisa.  Za potpuni oporavak najčešće je potrebno nekoliko meseci. Naš fizijatar specijalista će  vas pregledati i napraviti precizan plan lečenja koji će omogućiti maksimalni oporavak. 

4. PARALIZA LICA - KAKO SE LEČI?

Paraliza facijalisa se u našoj ordinaciji  leči sa velikim uspehom. Pored elektroterapije i elektrostimulacije mišića lica primenjujemo i laser akupunkturu, koja efikasno stimuliše oporavak nervusa facialisa. Izuzetno je važno naglasiti da prerana primena neodgovarajućih vežbi može imati negativan efekat na krajnji rezultat oporavka. Zbog toga je od velike važnosti da specijalista fizijatar stalno kontroliše pacijenta, kako bi u skladu sa procesom oporavka nerva pacijent izvodio odgovarajuče vežbe.