Krioterapija- Fizikalna Terapija Za Lečenje Bola i Otoka

1. Krioterapija - uloga u fizikalnoj terapiji?

Krioterapija

Krioterapija predstavlja način lečenja lokalnom primenom hladnoće. Drugi naziv za krioterapiju je terapija ledom. To je jedan od najstarijih načina lečenja. Može biti od velike pomoći u postizanju oporavka kod različitih stanja i povreda u fizikalnoj terapiji.

2. Krioterapija - kako deluje?

Ova fizikalna terapija se koristi da smanji temperaturu kože i mekih tkiva. To dovodi do lokalnog smanjenja protoka krvi. Na taj način postiže se smanjenje upale i bola na mestu primene terapije. 

Terapija ledom je veoma korisna i za smanjenje bola u pov ređenim delovima tela. Takođe se koristi za smanjenje mišićnog spazma.

3. Terapija ledom - kako se primenjuje?

Krioterapija se u fizikalnoj medicini može primenjivati na različite načine. To zavisi pre svega od lokalizacije mesta koje se leči, kao i cilja koji želimo da postignemo lečenjem. Neki od načina lečenja krioterapijom su: 

  • Hladna pakovanja: jedan od najčešće primenjivanih načina lečenja ledom. Hladna pakovanja efikasno smanjuju temperaturu kože i mišića tokom terapije. Pakovanja ledom se primenjuju oko 15- 20 minuta i mogu se ponavljati više puta dnevno.
  • Kriosprej: Primena hladnog spreja proizvodi lokalni osećaj hlađenja na mestu primene i na taj način smanjuje lokalnu temperaturu tokom procesa terapije. Nanose se rastojanja od 20 do 30 cm. 
  • Masaža ledom: lagana masaža kockicom leda je brz načina postizanja efekta terapije hladjenjem. Ona dovodi do trenutnog smanjenja bola kod povreda i određenih hroničnih stanja. Primenjuje se 3 do 5 minuta. Kriomasaža se može ponavljati više puta u toku dana.

Primena leda kod povrede skočnog zgloba

  • Imerzija: lUranjenje delova tela u hladnu vodu je veoma efikasan način primene terapije ledom.  

4. Krioterapija - kada je primeniti?

Terapija ledom može se koristiti za lečenje mnogobrojnih problema. Nezavisno da li imate upalu nekog dela tela ili samo bol u nekoj regiji, možete imati koristi od krioterapije. Ova fizikalna terapija se može veoma jednostavno koristiti i u kućnim uslovima. 

Zbog toga se krioterapija može savetovati kod različitih stanja, kao što su:

Ova fizikalna terapija je naročito efikasna i najčešće korišćena u lečenju svežih povreda. Tada se može primenjivati zajedno za kompresivnom terapijom,  podizanjem povređenog segmenta iznad nivoa srca i mirovanjem za smanjenje otoka i bola.

hladno pakovanje kod povreda

Krioterapija je jednostavna i kratkotrajna procedura. Postoji vrlo malo kontraindikacija za njenu primenu. Mere opereza potrebne su kod preosetljivosti na hladnoću i postojanja Rejnoovog sindroma.

Kako biste utvrdili da li krioterapija može pomoći i vama na putu oporavka, zakažite pregled u našoj ordinaciji!