Specijalista za Lečenje Gonartroze

1. Šta je gonartroza?

Gonartroza je degenerativna bolest koja zahvata celokupan zglob kolena. Ona je praćenja propadanjem hrskavice, ali i promenama u drugim strukturama kolena (kosti, ligamenti, meniskus i dr. )

2. Faktori rizika za nastanak gonartroze

Iako se artroza kolena primarmo vezuje za proces starenja i drugi faktori mogu doprineti njenom nastanku. Prekomerna telesna težina jedan je od najvažnijih faktora rizika koji dovodi do prevremenog starenja kolena. Prethodne povrede kolena, kao npr. oštećenje meniskusa ili povreda prednjeg ukrštenog ligamenta takođe ubrzavaju starenje kolena. Pacijenti koji boluju od reumatoidnog artritisa ili drugih zapaljenskih bolesti zglobova takođe imaju veći rizik od nastanka artroze kolena.

pregled kolena

3. Gonartroza - simptomi?

Znakovi i simptomi osteoartritisa kolena u ranoj fazi su:

  • Bol u kolenu se javlja sa opterećenjem
  • Umeren otok unutar zgloba (izliv)
  • Pucketanje u kolenu pri pokretima
  • Osećaj ukočenosti u kolenu

Znakovi i simptomi osteoartritisa kolena u kasnoj fazi:

  • Ograničeni pokreti u kolenu
  • Narušen izgled kolena
  • Bol prisutan i u miru i noću
  • Otežano kretanje

4. Šta mogu da preduzmem ako sumnjam na artrozu kolena?

Najvažniji korak je da posetite lekara fizijatra. 

Specijalista fizijatar ili ortoped mogu postaviti dijagnozu na osnovu anamneze i pregleda vašeg kolena. Ukoliko fizijatar proceni da je potrebno posla će vas na dodatnu dijagnostiku (radiografija kolena, magentna rezonanca ili ultrazvuk zglobova.)

artroza kolena

 

Kod gonartroze ultrazvuk zglobova može pokazati prisustvo tečnosti u zglobu, stanje hrskavice, prisustvo osteofita i Bekerove ciste. Jednako kao magnetna rezonanca, ultrazvuk zglobova ima naročtio veliki značaj u ranim stadijumima artroze kolena.

5. Gonartroza lečenje?

Lečenje gonartroze zavisi od simptoma i stadijuma bolesti. 

Artroza kolena se ne može izlečiti, ali sa pravim pristupom možete u značajnoj meri popraviti vaše simptome. Periodi pogoršanja su česti, ali prolazni. Pravi terapijski pristup skratiće trajanje period pogoršanja simptoma. Veoma je važno da naučite kako da rešavate i kontrolišete vaše simptome i ostanete aktivni!

Lečenje gonartroze podrazumeva opšte mere, medikamentoznu i fizikalnu terapiju.

Od opštih mera kod pacijenata sa prekomernom težinom savetuje se redukcija telesne težine. Pacijentima se savetuje da ostanu aktivni i redovno vežbaju. Pogrešno je uverenje da fizička aktivnost pogoršava simptome osteoartritisa. Ovo naravno ne važi za periode pogoršanja, kada koleno otekne i boli. 

Medikamentozna terapija obuhvata lekove za smanjenje bola i upale, hondroprotektore i intrakartikulane injekcije.

Fizikalna terapija za cilj ima da smanji bol u kolenu i otok u zglobu. Pored klasičnih fizikalnih terapija (elektoterapija, ultrazvuk, magnetna terapija), veliku efikasnost pokazale su savremene fizikalne terapije (hilt terapija, tekar terapija).

Kineziterapija koja podrazumeva vežbe za jačanje muskulature koja stabilizuje zglob kolena od velikog je značaja. Jačanjem mišića rasterećuju se zglobovi i na taj nači smanjuje se bol. Pored toga vežbama se pospešuje lokalna cirkulacija i na taj način pomaže ishrana hrskavice.

U krajnjim fazama bolesti savetuje se operativno lečenje.

6. Da li je moguće baviti se sportom sa artrozom kolena?

Artroza kolena često utiče na sposobnost pacijenata da se bave sportom. To medjutim doprinosi pogoršanju gonartroze, pošto je pokret važan za ishranu hrskavice. Aktuelna literatura npr. pokazuje da redovno rekreativno trčanje deluje preventivno na razvoj osteoartritisa.

Zato je važno ostati aktivan čak i kad imate osteoartritis kolena.  Program vežbanja mora se odrediti za svakog pacijenta individualno u zavisnosti od prisustva simptoma i stadijuma artroze. Savetuje se uvek kombinacija aerobnih vežbi (hodanje, bicikl, tračnje), vežbi snage i vežbi istezanja.