Specijalista za lečenje skolioze kičme kod odraslih

1. Šta je skolioza kičme kod odraslih?

Skolioza kičmekod odraslih može biti nastavak skolioze iz ranog perioda života (idiopatska skolioza).  Takođe mogu nastati u odraslom dobu kao posledica degnerativnih promena u kičmi - degenerativna novonastala skolioza.

skolioza kičme kod odraslih

2. Kakva može biti skolioza kod odraslih?

Skolioza u odraslom dobu može biti progresivna ili stabilna. Adolesentne krivine manje od  30° imaju mali rizik od napredovana u odraslom dobi, dok krivine veće od  50° imaju trend da se pogoršavaju. Zbog toga je praćenje ovih krivina veoma važno.

3. Kako se postavlja dijagnoza skolioze kičme kod odraslih?

Skolioza kičme kod odraslih najčešće se otkriva zbog bola u ledjima.

Ovaj bol često ne reaguje na uobičajene načine lečenja. Zanimljivo je znati da bol kao posledica skolioze u odraslom dobu nije u vezi sa stepenom krivine.

Osobe koje boluju od osteoporoze, degenerativnih promena kičme, kompresivnih fraktura i stenoze kičmenog kanala imaju veći rizik za nastanak skolioze u odraslom dobu.

Za postavljanje dijagnoze skolioze koristi se radiografija kičme.

Magnetna rezonanca kičme savetuje se kod pacijenata koji imaju prateće simptome, kao što je bol u nozi.

4. Skolioza kod odraslih - simptomi?

Bol u ledjima i ukočenost su najčešći razlog zbog kojeg sa odrasli pacijenti sa skoliozom javljaju lekaru.

Kako degenerativne promene u kičmi napreduju, intervertebralni diskusi se sužavaju i dolazi do kompresije nerva. Zbog toga odrasli sa skoliozom mogu imati i bol duž noge, praćen trnjenjem, žarenjem, pečenje, utrnulošću ili slabošću nogu.

5. Da li stepen krivine utiče na bol kod skolioze u odraslom dobu?

Bol i onesposobljenost kod odraslih osoba sa skoliozom nije u vezi sa stepenom krivine.Na njih više utiče:

  • Lokalizacija krivine – lumbalne I torakolumbalne krivine su bolnije, naročito jednostruke
  • Posturalni balans – odrasli koji imaju dobar posturalni balans imaće manje simptoma. Zbog toga pacijenti koji imaju duple krivine imaće manje izražen bol.
  • Savijena položaj tela - glava i grudni koš ispred karlice

Odrasle osobe, čija su glava ili grudni koš pomereni ulevo ili udesno takodje će intenzivnije osetiti bol u odnosu na pacijente, čija je simetrija bolja.

What is Adult Degenerative Scoliosis - Colorado Pain Care

6. Skolioza kičme kod odraslih - kako se leči?

Za efikasno lečenje skolioze kod odraslih neophodno je utvrditi da li su simptomi vezani za degenerativne promene kičme ili su posledica deformiteta.

Takođe je veoma važno razlikovati da li skolioza stabilna ili progresivna. Progresivna skolioza se mora tretirati agresivnije od stabilne skolioze.

Neoperativno lečenje skolioza u smislu vežbi za korekciju posture i jačanja mišića trupa i leđa može u značajnoj meri smanjiti bol i poboljšati kvalitet života.

Vežbe po Šrotu su pokazane kao najefikasnije kada je u pitanju lečenje skolioze kako kod dece, tako i u odraslom dobu.

Cilj vežbi po Šrotu kod odraslih pacijenata sa skoliozom je smanjenje bola, poboljšanje funkcionalnosti i sprečavanje dalje progresije krivine. Radiološko smanjenje krivine nije moguće.

skolioza kičme kod odraslih

Kratkotrajna upotreba ortoza sa smanjenje bola može doprineti smanjenju bola. Dugotrajna upotreba ortoza kod adolescenata se ne savetuje zbog slabljenja mišića trupa.