Prednji ukršteni ligamenti kolena čine jedan od četiri važna stabilizirajuća ligamenta u kolenu. Povrede prednjih ukrštenih ligamenata kolena obično se javljaju u sportovima praćenih velikim brzinama i naglim promenama pravca, kao što su fudbal ili košarka.

U opštoj populaciji, slučajevi nastanka povrede prednjeg ukrštenog ligamenta su manji od 1%. Međutim, one su češće kod pojedinaca koji se bave sportovima koji uključuju česte promene pravca.

Povrede prednjih ukrštenih ligamenata su češće kod žena nego muškaraca i češće su kod osoba mlađih od 25 godina.

Prednjih ukršteni ligamenti kolena - simptomi i znaci povrede

 • 'pucanje' u kolenu
 • brz otok i bol u kolenu ubrzo nakon početne povrede
 • osećaj nestabilnosti
 • nemogućnost oslonca

Prednji ukršteni ligamenti kolena - uzroci povrede

prednji ukršteni ligamenti kolena povreda

Prednji ukršteni ligament kolena obično puca tokom iznenadne povrede.

75% povreda prednjeg ukrštenog ligamenta nastaje bez kontakta ili tokom minimalnog kontakta, a prilikom naglih trzaja u kolenu.

Kako se postavlja dijagnoza povrede prednje ukrštene veze kolena?

Prvi korak u lečenju je pregled ortopeda ili fizijatra.

Fizijatar će detaljnim uzimanjem anamneze i specijalizovanim pregledom utvrditi o kojoj povredi se radi. Magnetna rezonanca će potvriti dijagnozu i dati uvid u stanje drugih struktura kolena.

Prednji ukršteni ligamenti kolena - kako se leči povreda?

Povreda prednjih ukrštenih ligmenata kolena može se lečiti neoperativno i operativno.

Radi boljeg razumevanja oporavka nakon povrede prednjih ukrštenih ligamenata podelili smo proces rehabiitacije ove sportske povrede u nekoliko koraka.

Prvi korak je brzo započinjanje procesa oporavka!

Neposredno nakon povrede prednjih ukrštenih ligamenta važno je što pre započeti kvalitetnu rehabilitaciju. Većina stručnjaka se slaže da nakon povrede prednjeg ukrštenog ligamenta treba da pokušate da obnovite normalnu funkciju kolena i odložite odluku da li treba da se operište nakon što završite rehabilitaciju.

prednji ukršteni ligamenti kolena lečenje

Da li je operacija prednjeg ukrštenog ligamenta kolena uvek neophodna?

Način života u velikoj meri određuje odluku o konačnom načinu lečenja ove povrede. Važno je razmotriti faktore kao što su godine, udružene povrede, kao i nivo aktivnosti.

Hirurško lečenje savetuje se obavezno profesionalnim sportistima ili visoko aktivnim rekreativcima koji se bave sportovima sa promenom pravca. Kod svih ostalih pacijenata treba razmotriti neoperativno lečenje.

Pre razmatranja odluke o konačnom načinu lečenja važno je da razmotrite sledeća pitanja:

 • Da li imam sve potrebne informacije?
 • Koji su moji ciljevi?
 • Šta su moji prioriteti? (vreme sa decom, rekreativno bavljenje sportom, profesionalno bavljenje sportom, vrsta sporta kojom želim da se bavim,…)
 • Koji su rizici, a koje prednosti ukoliko bih se odlučio da se sada operišem?
 • Da li sam imao dovoljno vremena da donesem odluku?

 Drugi  korak – upoznavanje sa procesom rehabilitacije!

Faze oporavka nakon povrede prednjih ukrštenih ligamenata

Bez obzira da li ćete se lečiti operativno ili ne, dosledno sprovođenje kvalitetne rehabilitacije je ključ oporavka normalne funkcije kolena, prevencije budućih povreda kolena i obezbeđivanje dugotrajnog kvaliteta života.

Vaša rehabilitacija treba da se kreće kroz tri individualno prilagođene faze (rana, srednja, kasna), gde se prelazak iz jedne u drugu fazu dešava na osnovu jasno definisanih kriterijuma.

Vežbe se razlikuju po fazama i podrazumevaju sledeće:

Rana faza oporavka:

U ovoj fazi se savetuju vežbe za:

 • postizanje punog obima pokreta kolena
 • jačanje muskulature noge
 • obnavljanje normalne šeme hoda

Najvažniji cilj rane faze oporavka je postizanje pune ekstenzije. Drugi ciljevi su obnavljanje fleksije u kolenu, obnavljanja normalne šeme hoda i poboljšanja funkcije kvadricepsa.

Obnavljanje ekstenzije

Ovo su dva načina da poboljšate ekstenziju u vašem kolenu:

Poduprite vašu petu u trajanju od 10 minuta, 3-5 x dnevno. Ovaj položaj može biti blago neprijatan, Ali ne bi trebalo da je neizdržljiv. Tokom vremena možete dodati lagano opterećenje kako bi pojačali efekat istezanja ukoliko je potrebno

Obnavljanje funkcije kvadricepsa

Radite statičke kontrakcije za kvadriceps tokom celog dana, svaki dan. Stegnite vaš kvadriceps u trajanju od 10 sekundi, opustite, i ponovite sve kad god imate priliku za to.

Tokom vremena, možete intenzivirati kontrakcije kvadricepsa podupiranjem pete ili korišćenjem trake da biste vukli vaše stopalo i dodali istezanje potkolenice i zadnje lože.

Druge mogućnosti za kontrakciju kvadricepsa mogu da uključe spoljašnji otpor, kao što je pritiskanje lopte naslonenje na zid ili vučenje trake pričvršćene za neki objekat.

Prvi cilj kada je u pitanju funkcija kvadricepsa je sposobnost da se podigne noga sa potpuno zategnutim kolenom.

Kada uspete u tome, počnite da radiate 3 serije sa 10-20 ponavljanja svaki dan na leđima, na strani i na stomaku

U nekom trenutku moći ćete da napredujete u smislu izvođenja čučnjeva niz zid, u vazduhu, i slične dr. vežbe. U početku vežbe možete započeti u manjem obimu pokreta.

Obnavljanje normalne šeme hoda 

Deo obnavljanja normalne šeme hoda sastoji se u postizanju pune ekstenzije i kontrole kvadricepsa.

Međutim, možete i vežbati da stojite na jednoj nozi do 60 sek. Dodatno možete da balansirate sa zatvorenim očima, hodate preko prepreka i hodate unazad.

Obnavljanje fleksije u kolenu

Slično obnavljanju ekstenzije, ovo su dva načina za poboljšanje fleksije u kolenu:

 1. Klizanje pete sa gumom. Možete raditi serije od 20 ponavljanja 2-3x dnevno
 2. Vozite stacionarni bicikl. Počnite sa pola okreta na visoko podignutom sedištu. Napredujte tako što spuštate sedište i pravite pun krug.

Praćenje bola, otoka i upale mišića tokom oporavka

Postojaće trenuci kada je vaše koleno bolno ili otečeno zato što ste preterali sa vežbanjem. Jedan od najvažnijih ciljeva je da na najmanju moguću meru svedete učestalost i težinu ovih situacija.

Redovno pratite kako reagujete na vežbe i prilagodite se tome adekvatno.

Ukoliko vam koleno otekne ili vas boli, morate smanjiti opterećenje. Ukoliko je sve u redu pravite mali i redovni progres. Ne žurite!

Srednja faza oporavka

U ovoj fazi oporavka rade se sledeće vežbe:

 • za jačanje mišića nogu sa povećanjem opterećenja
 • vežbe balansa
 • trčanje

Kasna faza oporavka

Savetuje se:

 • uvežbavanje doskoka
 • vežbe promene pravca i brzine
 • postepen povratak sport skim aktivnostima

Svaka faza oporavka podrazumeva veliku posvećenost kako bi se obezbedio optimalan oporavak. Pacijenti sa boljim funkcionalnim performansama imaju manji rizik od obnavljanja povrede, bolji dugoročni ishod i manji rizik od nastanka osteoartritisa. Sve vreme tokom oporavka važno je pratiti oporavak kroz funkcionalno testiranje.

Koriste se specifični testovi za povrede prednjih ukrštenih ligamenata.

Oporavak nakon povrede prednje ukrštene veze kolena

Primarni cilj nakon neposredno povrede prednjeg ukrštenog ligamenta je smanjenje otoka i bolova, kao i postizanje pune ekstenzije kolena. Ovo je od suštinskog značaja jer je preoperativni nedostatak pune ekstenzije kolena značajan faktor rizika za nemogućnost potpunog opružanja kolena nakon operacije.

Različiti fizikalni modaliteti mogu ubrzati oporavak. Pored klasičnih fizikalnih terapija (elektoterapija, ultrazvukmagnetna terapija), veliku efikasnost pokazale su savremene fizikalne terapije (tekar terapija, hilt terapija).

Pored toga, obnavljanje snage kvadricepsa pre operacije na <20% deficita nepovređene strane obezbeđuje bolji postoperativni ishod. Fizikalna terapija će se sastojati od treninga snage, pliometrijskog treninga i vežbi opšte kondicije.

prednji ukršteni ligamenti kolena oporavak

Oporavak nakon operacije prednjih ukrštenih ligamenata

Postoperativna rehabilitacija je zasnovana na kriterijumima i na vremenu proteklom od rehabilitacije.

Kako budete napredovali kroz rehabilitaciju, na osnovu mera ishoda koje su definisane pratiće se redovno oporovak. Na taj način će se procenjivati kako napredujete kroz različite faze rehabilitacije.

Primarni ciljevi nakon operacije su smanjenje otoka i bola, uspostavljanje normalne šeme hode i pokretljivosti patele što je pre moguće. Započećete sa vežbama za obnavljanje ekstenzije i fleksije kolena u prvih nekoliko dana nakon operacije.

Potpunu ekstenziju kolena treba obnoviti što je ranije moguće, idealno tokom prvih nekoliko nedelja. Fleksiju kolena treba povratiti u potpunosti u prvih 6 nedelja. Za obnavljanje pokretljivosti u ranoj fazi nakon operacije može se postići pasivnom mobilizacijom kolena putem artromota (CPM).

Vežbe aktivacije kvadricepsa treba da počnu u prvih nekoliko dana nakon operacije, U prvih šest nedelja nakon operacije kvadriceps se vežba samo u okviru vežbi zatvorenog lanca. Veoma je važno da se ojača ceo donji ekstremitet. Kardiovaskularni trening na stacionarnom biciklu može da počne kada se postigne 100% fleksije kolena. Sa neuromišićnim treningom treba započeti u prvih nekoliko nedelja.

Kada se ispune određeni kriterijumi, prelazi se na sledeću fazu rehabilitacije. Tokom ove faze, uvode se dinamičnije vežbe. Uvode se i vežbe otvorenog lanca i početne pliometrijske vežbe. Fokus u ovoj fazi je jačanje muskulature. Po dovoljnom oporavku mišićne snage može se započeti sa trčanjem.

U kasnijim fazama rehabilitacije započećete sportski specifičnu rehabilitaciju. Rad na snazi i eksplozivnosi se nastavlja.

Kada je moguć povratak sportu nakon povrede prednje ukrštene veze kolena?

Povratak sportu se može očekivati između 9-12 meseci nakon operacije.

Tokom poslednje faze rehabilitacija postavlja se pitanje kada ste spremni za povratak sportu. Nepovoljna vest je da se preko 50% pacijenata nakon povrede prednjeg ukrštenog ligamenta ne vrati takmičarskom sportu. Dodatno, oko 25% pacijenata može da obnovi povredu kolena nakon povratka sportu.

Ovaj rizik je međutim mnogo niži kod pacijenata koji su ispunili važne kriterijume na osnovu kojih se procenjuje spremnost za povratak sportu.

Povećanje verovatnoće za povratak sportu i smanjenje rizika od obnavljanja povrede možete postići poštujući sledeće:

 1. Radite posvećeno na vašem oporavku, i ukoliko je moguće radite sa kvalifikovanim medicinskim stručnjacima koji će vam omogućiti oporavak zasnovan na utemeljenim i savremenim principima rehabilitacije ove povrede
 2. Treba da sačekate najmanje 9 meseci pre povrataka sportu ukoliko ste imali hiruršku intervenciju. Što duže čekate, to je manji rizik od obnavljanja povrede. Ukoliko niste imali hiruršku intervenciju verovatno ćete moći ranije da započnete sa vašim sportskim aktivnostima, iako optimalno vreme nije definisano.
 3. Pre povrataka sportu, treba da imate sportski specifični trening kao deo vašeg rehabilitacionog procesa i da prođete bateriju testova kojima se testiraju vaše performanse.

Budite sigurni da ste fizički psihički spremni za povratak sportu!