Specijalista za Lečenje Rizartroze

1. Šta je rizartroza?

Bol u palcu često je porekla rizatroze. Reč je artrozi 1. karpometakarpalnog zgloba šake. Rizartroza se još naziva i artroza korena palca šake.

Rizartroza palca jedna je od najčešćih degenerativnih bolesti šake!

Kod rizartroze dolazi do postepenog, ali progresivnog propadanja hrskavice na zglobnim telima, a na ivicama zglobnih tela se stvaraju koštani šiljci – osteofiti.

Bol u palcu rizartroza

2. Kako nastaje rizartroza?

Smatra se da su uzroci nastanka bolesti prekomerno opterećenje i postraumatska stanja, ali postoji i značajna nasljedna komponenta. Bolest je češća kod žena, naročito u starijoj životnoj dobi. Često je prisutna na obe šake. Osteoartritis palca se češće javlja kod osoba koji se bave težim fizičkim radom.

3. Koji su simptomi rizartroze?

Bol u palcu koji se pojačava sa pokretima palca javlja se kod njegove artroze. U kasnijim fazama može doći do smanjene pokretljivosti i snage palca. Otvaranje konzerve ili zakopčavanje košulje mogu postati problematični.

4. Kako se postavlja dijagnoza rizatroze?

Dijagnoza artroze palca se postavlja na osnovu tipičnih simptoma i dodatne dijagnostike, najčešće radiografije šake.

5. Rizartroza palca – lečenje

Za lečenje rizartroze kod većine pacijenata savetuje se neoperativno lečenje. Ono obuhvata sledeće korake:

1) Modifikacija opterećenja

Kao prvi korak u lečenju uvek se savetuje rasterećenje palca, tj. izbegavanje svih aktivnosti koje provociraju bol u palcu.

2) Ortoza za palac

Ortozu za palac treba nositi prilikom obavljanja aktivnosti dnevnog života. Ortoza će štititi i stabilizovati zglob palca i omogućavajući istovremeno pokretanje palca. Na taj način ortoza za palac doprinosi smanjenju bola, povećanju stabilnost i poboljšanju funkcije šake.

ortoza za palac

3) Fizikalna terapija za lečenje bola u palcu šake

Različite vrste fizikalnih agenasa usmernih na smanjenje otoka i bola mogu se koristiti u lečenju rizartroze palca. Cilj terapije je da se smanji bol i upala tetiva. Pored klasičnih fizikalnih terapija (elektoterapija, ultrazvukmagnetna terapija), veliku efikasnost pokazale su savremene fizikalne terapije (tekar terapija).

Pored toga, vežbe za povećanje pokretljvosti i jačanje muskulature palca imaju pozitivnu ulogu u lečenju osteoartritisa palca.

Vežbe za atrozu palca i šake koje su namenjene povećanju funkcionalnosti šake i  možetete ih raditi sami možete pogledati ovde.

 

Blokada palca

4) Intraartikularne injekcije (blokada)

Ukoliko bol perzistira i dalje uprkos sprovedenim merama fizikalne terapije, modifikacijom opterećenja i nošenja ortoza može se savetovai infiltracija zgloba kortikosteroidima, tzv. "blokada". 

Više o lečenju blokadom možete pročitati ovde.