Pilates Reformer - Klinički Pilates

1. Pilates reformer - o čemu govorimo?

Pilates reformer je oblik vežbanja koji koristi specijalizovanu mašinu, nazvanu "reformer".

Reformer se sastoji od kliznih kolica, opruga različitih težina, traka i koturova. Dizajn reformera omogućava širok spektar vežbi koje se fokusiraju na snagu core muskulature, fleksibilnost i celokupnu kondiciju tela.

Uključujući otpor i kontrolisane pokrete, Reformer Pilates omogućava trening celog tela, koji cilja na određene mišićne grupe, što rezultuje poboljšanom snagom, stabilnošću i držanjem.

Klinički pilates predstavlja kombinaciju vežbi na pilates reformeru sa stručnim fizioterapijskim znanjem sa ciljem korekcije različitih slabosti i problema, kao što su npr. bol u ledjima i vratu.

Universal Cadillac Pilates - Bonpilates

2. Reformer pilates - prednosti ovakvog načina vežbanja?

1. Poboljšana snaga i kontrola mišića

Reformer pilates pruža jedinstvenu priliku da se ciljaju određene mišićne grupe i promoviše funkcionalna snaga. Uključivanje Reformer Pilatesa u programe rehabilitacije rezultuje značajnim poboljšanjima snage mišića.

Otpor koji pruža reformer aparat omogućava progresivno opterećenje, poboljšavajući aktivaciju mišića i kontrolu.

2. Poboljšana fleksibilnost i opseg pokreta

Rehabilitacija često uključuje obnavljanje pokretljivosti i fleksibilnosti zglobova. Reformer pilates vežbe potenciraju izduživanje mišića i poboljšanje obima pokreta zglobova.

Kontrolisani pokreti koji se izvode na reformer aparatu olakšavaju postepeno istezanje i poboljšanje dužine mišića.

Pilates Carnegie Rehabilitation Studio | Clinical Pilates

3. Poboljšana ravnoteža, stabilnost i kontrola jezgra

Rehabilitacija ima za cilj da vrati ravnotežu, stabilnost i kontrolu core muskulature, posebno kod osoba sa mišićno-skeletnim povredama.

Reformer pilates vežbe angažuju duboke stabilizatore muskulature trupa, promovišući stabilnost i posturalnu kontrolu. 

4. Pozitivni psihološki uticaj

Rehabilitacija može biti izazovno putovanje, i fizički i emocionalno. Reformer Pilates nudi holistički pristup koji može pozitivno uticati na mentalno blagostanje.

Psihološki efekti kliničkog pilatesa mogu igrati vitalnu ulogu u celokupnom procesu rehabilitacije.

Cena kineziterapija proverite na našem sajtu!