Elektroterapija - Fizikalna Terapija Za Lečenje Bolnih Stanja

1. Šta je elektroterapija?

Elektroterapija je vrsta fizikalne terapije. Kod ove terapije koriste se različite vrste struje u terapijske svrhe. Kao deo fizikalne terapije koristi se često za lečenje oboljenja i povreda.

elektroterapija

2. Koje vrste elektroterapije postoje?

Razlikuje se nekoliko oblika elektroterapije. Najčešće primenjivani oblici elektroterapije:

1. Transkutana električna električna stimulacija

TENS je čest način primene elektroterapije u praksi. Ova vrsta terapije se koristi za lečenje akutnog i hroničnog bola različitog porekla. Stimulacijom određenih nerava površnim elektrodama smanjuje se prenos bola.  Takođe dolazi do oslobađanja hormona endorfina. Ove supstance smanjuju bol u mozgu i kičmenoj moždini. Na taj način TENS može predstavljati bezbednu alternativu lekovima protiv bolova kod različitih grupa pacijenata.

Uzimajući u obzir činjenicu da  lekovi, naročito opiodi mogu imati veliki broj različitih neželjenih dejstava, od zavisnosti, do povraćanja i opstipacije, uloga TENS-a može biti veoma značajna. TENS se može savetovati kao alternativa lekovima, naročito kod pacijenata sa hroničnim bolom. Takođe se može primenjivati udruženo sa analgeticima.

tens

2. Galvanska struja i elektroforeza

Galvanska struka predstavlja jednosmernu struju. Poseban vid aplikacije galvanske struje je elektroforeza.  Kod ove terapije putem struje se unose rastvoreni lekovi u organizam. Elektroforeza kao najveću prednost ima tu što se davanjem lekova na ovaj način izbegavaju gotovo u potpunosti njihova neželjena dejstva.

3. Interferentne struje

Interferentne struje su niskofrekventne struje za stimulacija mišića, pospešivanje cirkulacije i smanjenja bola. One su veoma značajne zato što se mogu koristiti i kod postojanja metala u tkivima, kao npr. nakon različitih ortopedskih intervencija. Elektoterapija kod otoka kolena

4. Elektrostimulacija

Elektrostimulacija je takođe veoma često primenjivana fizikalna terapija. Primenom struje izaziva se mišićna kontrakcija.  Kod zdravih mišića elektrostimulacija se koristi za oporavak mišićne snage nakon operacije i povrede . Takođe se mogu stimulisati mišići kao deo treninga za poboljašanje snage, performanse i bržeg oporavka.

elektrostimulacija mišića

Elektrostimulacija ima veoma važnu ulogu i kod oštećenja nerava. U ovim sitacijama mišić nije u stanju da obavlja svoju funkciju zbog oštećenja nerva koji ga inerviše. Tada se primenjuju posebni oblici elektrostimulacije za očuvanje trofike mišića. Čest primer upotrebe elektrostimulacije  je kod pada stopala.  Pacijent ne može da podigne stopalo i otežano se kreće. Uzrok ovome može biti oštećenje n. peroneusa,  npr. kod diskus hernija.

Paraliza facijalisa je stanje koje zahteva tačkastu  elektrostimulaciju mišića lica.

3. Kako deluje elektroterapija?

Ova fizikalna terapija deluje na različite načine na naša tkiva:

 • stimulacija cirkulacije
 • smanjenje mišićnog spazma
 • smanjenje bola
 • zagrevanje tkiva
 • pospešivanje oporavka kod mišićnoskeletnih povreda
 • stimulacija mišića kod pareze ili paralize nerava

4. Kod kojih pacijenata se sprovodi elektroterapija?

Pacijenti sa sledećim stanjima mogu imati koristi od elektroterapije:

 • Bolna stanja mišića i zglobova
 • Poremećaj ili problemi sa cirkulacijom
 • Smanjenje mišićne mase kod oboljenja koštanozglobnog sistema, nakon udesa i oboljenja perifernog nervnog sistema
 • Pareze ili paralize nerava
 • Hronični zapaljenski procesi
 • Artroza različitih zglobova
 • Bolni mišićni sindromi

5. Elektroterapija - mere opreza

U principu, elektroterapiju ne treba sprovoditi u blizini srca, posebno ne kod pacijenata sa pejsmejkerom. Pacijenti koji imaju metalne implante (materijal za osteosintezu, endoproteze) u telu i žene sa hormonskim spiralama takođe spadaju u rizične grupe kod pojedinih oblika struje. Kod postojanja rana na koži i upalnih procesa ne smeju se stavljati elektrode. Ova fizikalna terapija se ne sme sprovoditi ni kod postojanja tromboze krvnih sudova. Ne bi se trebalo podvrgavati nikakvoj elektroterapiji u ranoj trudnoći.

6. Neželjeni efekti elektroterapije

Neželjena dejstva elektroterapije su retka, a ukolko se dese najčešće su blaga. Kod primene elektroterapije može doći do iritacije kože, alergijskih reakcija, bola ili neprijatnog osećaja tokom primene.

Cena elektroterapija proverite na našem sajtu!