HILT Laser - Fizikalna Terapija Laserom Visokog Intenziteta

HILT laser u lečenju lumbalnog bola

1. Šta je HILT laser?

Laser visokog intenziteta (high intensity laser - HILT) je savremena, bezbolna, bezbedna i efikasna fizikalna terapija za lečenje bolnih i zapaljenskih stanja mišićnoskeletnog sistema.

2. Kako deluje HILT laser?

Laser hilt svoje dejstvo zasniva na dobro poznatom principu dejstva lasera niskog intenziteta. Ova terapija kao prednost ima visok intenzitet i kombinaciju tri talasne dužine. Na taj način hilt terapija omogućava značajno dublje prodiranje u tkiva, skraćenje vremena lečenja i do 50x veću terapijsku efikasnost.

Zahvaljujući foto-hemijskom, foto-termičkom i foto-mehaničkom dejstvu laser hilt efikasno i brzo:

  • smanjuje bol
  • smanjuje otok
  • razmkešava ožiljno tkivo
  • ubrzava oporavak

3. Kada se primenjuje?

HILT terapija je efikasna fizikalna terapija za lečenje velikog broja različitih stanja. Veoma efikasno se pokazala u  lečenju akutnih i hroničnih sportskih povreda, npr. tendinopatija, povreda prednje ukrštene veze kolena i povreda mišića, bola u leđima i bola u vratu i kod gonartroze.

4. Da li je ova terapija bezbedna?

Da. Ova vrsta fizikalne terapije nema poznata neželjena dejstva kada se primenjuje od strane obučenog stručnog lica.

5. Šta da očekujete tokom terapije?

Tokom ove fizikalne terapije osetićete blag osećaj prijatne toplote na koži. Terapijski efekti se nastavljaju i nakon završetka same terapije.

Veoma je važno da znate da ovaj laser ima kumulativno dejstvo. To znači da je potrebna serija ffizikalnih terapija da bi laser ostvario svoje puno dejstvo. Efekti jedne terapije nadovezuju se na efekte prethodne. Iako mnogi pacijeni osećaju trenutno smanjenje bola, kod većine pacijenata efekat je postepen.

Cena hilt terapija proverite na našem sajtu!

Više o našem HILT aparatu pročitajte na
https://international.chattgroup.com/sites/default/files/intelect-high-power_laser-hpl7-hpl15-brochure_0.pdf