Ultrazvučna Terapija Lečenje Bolnih Stanja

1. Šta je ultrazvučna terapija?

Ultrazvučna terapija predstavlja primenu ultrazvučne energije u svrhe lečenja. Terapijski ultrazuk se primenjuje direktnim postavljanjem glave ultrazvuka na mesto otoka i bola. Ultrazvučni talasi se prostiru kroz kožu i izazivaju termički i mehanički efekat.

2. Kako deluje ultrazvučna terapija?

Ova terapija utiče na smanjenje bola, povećanje lokalne cirkulacije, smanjenje spazma, oslobađanje priraslica, i razmekšavanje ožiljka. Takođe terapijski ultrazvuk podstiče regeneraciju tkiva i srastanje preloma.

Dubljina prodiranja i toplotni efekat zavise od frekvence i intenziteta i određuju se individualno. Terapijski ultrazvuk ima poseban način kada se primenjuje u kombinaciji sa lekovima. Ovaj postupak se naziva ultrasonoforeza lekova. Ultrazvuk povećava propustljivost kože i ubrzava kretanje čestica lekova, povećavajući na taj način njihovu efikasnost.

Ultrasonoforeza lekova kod otoka kolena

3. Ultrazvučna terapija - kome se savetuje?

Postoji veliki broj oboljenja, kod kojih sa savetuje primena ultrazvučne terapije. Tu se ubrajaju degenerativna oboljenja zglobova (artroza) i kičme, tendinopatije (teniski lakat, golferski lakat, upala Ahilove tetive), istegnuća i rupture mišića, smrznuto rame, napetost u mišićima, bolni i adeherentni ožiljci i dr.

4. Kome se ne savetuje ova terapija?

Ultrazvuk ne treba primenjivati lokalno na mesto maligniteta, u području metalnih implanta, kod postojanja lokalne akutne infekcije, vaskularnih poremećaja ili direktno na stomak kod trudnica. Ultrazvuk se ne sme primenjivati na zone raste kod dece, u regiji kičmene moždine kod laminektomije, ili u predeo očiju, lobanje ili testisa.

Ultrazvučna terapija cena proverite na našem sajtu!