Magnetna Terapija u Fizikalnoj Medicini

Magnetna terapija

Magnetna terapija je fizikalna terapija koja omogućava efikasno i bezbolno lečenje povreda mekih tkiva i kostiju.

Niskofrekventna magnetna terapija u fizikalnoj medicini ubzrava proces oporavka. Magnetoterapija pospešuje srastanje preloma, smanjuje otok i bol, i skraćuje vreme potrebno za oporavak. Često se u kliničkoj praksi često savetuje za stimulaciju srastanja preloma. Naročito je značajna u terapiji onih peloma koji su skloni nesrastanju, kao npr. prelomi skafoidne kosti.

Magnetoterapija nema toplotno dejstvo. Zbog toga ova fizikalna terapija ima prednost u odnosu na druge fizikalne terapije, jer se može primenjivati i kod prisustva metala u tkivima.

Cena magnetna terapija proverite na našem sajtu!