Magnetna Terapija - Fizikalna Terapija Za Lečenje Povreda

1. Šta je magnetna terapija?

Magnetna terapija

Magnetna terapija je fizikalna terapija koja omogućava efikasno i bezbolno lečenje povreda mekih tkiva i kostiju.

2. Kako deluje magnetoterapija?

Niskofrekventna magnetnoterapije u fizikalnoj medicini ubzrava proces oporavka. Ova terapija pospešuje srastanje preloma, smanjuje otok i bol, i skraćuje vreme potrebno za oporavak. Često se u kliničkoj praksi često savetuje za stimulaciju srastanja preloma. Naročito je značajna u terapiji onih peloma koji su skloni nesrastanju, kao npr. prelomi skafoidne kosti.

3. Koje su prednosti magnetoterapije?

Ova terapija nema toplotno dejstvo. Zbog toga ova fizikalna terapija ima prednost u odnosu na druge fizikalne terapije, jer se može primenjivati i kod prisustva metala u tkivima.

Cena magnetna terapija proverite na našem sajtu!