Specijalista Za Lečenje Osgood Schlatterove bolesti

1. Šta je Osgood-Schlatterova bolest?

Osgood Schlatterova bolest je stanje koje se manifestuje bolom koiji je lokalizovan na vrhu potkolenice ispod  kolena .

Ovo oboljenje jedan je od najčešćih uzroka bolova u kolenu kod dece. Stanje se najčešće javlja kod aktivne dece i adolescenata.

Ovo stanje je "samoograničavajuće", što znači da često prolazi samo od sebe bez ikakve medicinske pomoći. Međutim, strategije za smanjenje simptomima i modifikacija aktivnosti  ključne su za smanjenje bola, brži povratak sportu ili aktivnosti.

bol u kolenu kod dece

 2. Osgood-Schlatterova bolest - zašto nastaje?

Smatra se da je ovo stanje kombinacija iritacije patelarne tetive (pričvršćuje mišiće za kost), kao i iritacije ploče za rast koja se pripaja neposredno ispod kolena.

3. Osgood-Schlatterova bolest - koji su faktori rizika?

Faktori rizika za nastanak ove bolesti su:

  1. Starosna dob – češće se viđa kod aktivne dece i adolescenata, posebno kod dečaka od 12 do 15 godina i devojčica od 8 do 12 godina
  2. Sport– češći u sportovima koji uključuju puno trčanja, skakanja ili doskoka, kao što su fudbal, košarka, odbojka ili atletika.

Osgood Schlatterova bolest kod košarkaša

4. Koji su simptomi kod ove bolesti?

Osgood Schlatterova bolest manifestuje se kao:

  • Lokalizovan bol u predelu pripoja ligamenta patele na gornjem okrajku potkolenice
  • Otok i koštana kvrga na gornjem okrajku potkolenice
  • Simptomi se pojačavaju pri vežbanju u teretani, trčanju i skakanju
  • Simptomi se smanjuju mirovanjem

5. Šta možete da preduzmete ako sumnjate  na Osgood-Schlatterovu bolest?

osgood schlatterova bolest pregled kolena

Najvažniji korak je da posetite lekara. Specijalista dečiji fizijatar ili dečiji ortoped mogu postaviti dijagnozu na osnovu anamneze i pregleda kolena.

Ukoliko lekar specijalista proceni da je potrebno će vas poslati na dodatnu dijagnostiku - ultrazvuk zgloba kolena ili radiografiju kolena. 

6. Kako se leči Osgood Schlatterova bolest?

Reč je o samoograničavajućem stanju, ali simptomi neće nestati u potpunosti dok traje rast. Upravo zbog toga fizikalna terapija igra važnu ulogu. Različiti fizikalni agensi mogu pomoći u smanjenju bola i iritacije patelarne tetive (elektoterapija, laser).

Vežbe za jačanje mišića koje stabilizuju koleno imaju veliku ulogu u lečenju ovog oboljenja. 

7. Da li možete da nastavite da se bavite sportom i drugim aktivnostima?

Obično ne morate da prestanete da se bavite sportom. Međutim, treba da pokušate da smanjite trajanje, učestalost i intenzitet vaših vežbi, naročito ukoliko one podrazumevaju trčanje i skakanje. Ukoliko to ne pomogne na neko vreme se mora obustaviti bavljanje sportom.

8. Koliko dugo traje Osgood Schlatterova bolest?

Bol tipično traje nekoliko nedelja do meseci. Međutim, povremeo može trajati do 2 godine. Tipično bol ne prestaje u potpunosti dok se ne zaustavi rast.