Cenovnik usluga ordinacije Tendo

Pregled lekara specijaliste Cena
Specijalistički pregled profesora fizikalne medicine i rehabilitacije 8.000 din
Specijalistički pregled profesora fizikalne medicine i rehabilitacije sa ultrazvučnim pregledom 9.000 din
Specijalistički pregled profesora neurologije 9.000 din
Pregled specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije 6.500 din
Pregled specijaliste ortopedske hirurgije i traumatologije 8.000 din
Pregled specijaliste reumatologije 8.000 din
Kontrolni specijalistički pregled (do 30 dana) 4.000 din
Kontrolni specijalistički pregled profesora neurologije 6.000 din
Ultrazvučni pregled Cena
Pregled specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije sa ultrazvučnim pregledom 7.500 din
Ultrazvučni pregled mekih tkiva 5.000 din
Kontrolni ultrazvučni pregled mekih tkiva (do 30 dana) 2.500 din
Kućne posete Cena
Kućni specijalistički pregled 8.000 din
Kućni kontrolni pregled do 30 dana 5.500 din
Funkcionalno testiranje Cena
Funkcionalno testiranje - FMS 5.000 din
Funkcionalno testiranje - oporavak sportista 5.000 din
Fizikalne procedure Cena
Terapijski dan 1 (do 2 klasične fizikalne th bez kineziterapije) 2.500 din
Terapijski dan 2 (hilt/tekar +/- ili više od 2 klasične fizikalne terapije bez kineziterapije) 3.000 din
Terapijski dan 3 (do 2 klasične fizikalne th sa kineziterapijom) 3.500 din
Terapijski dan 4 (hilt/tekar +/- ili više od 2 klasične fizikalne terapije sa kineziterapijom) 4.000 din
Terapijski dan 5 (do 2 klasične fizikalne th sa individualnom kineziterapijom) 4.500 din
Terapijski dan 6 (hilt/tekar +/- ili više od 2 klasične fizikalne terapije sa individualnom kineziterapijom) 5.000 din
Terapijski paketi Cena
Terapijski paket 1: 10 terapija+ kontrolni pregled 22500 din
Terapijski paket 2: 10 terapija+ kontrolni pregled 27000 din
Terapijski paket 3: 10 terapija + kontrolni pregledi 31500 din
Terapijski paket 4: 10 terapija + kontrolni pregledi 36000 din
Terapijski paket 5: 10 terapija + kontrolni pregledi 40500 din
Terapijski paket 6: 10 terapija + kontrolni pregledi 45000 din
Terapijski paket 7: 10 terapija grupne vežbe 22500 din
Terapijski paket 8: 10 terapija individualne vežbe 27000 din
Postoperativna rehabilitacija - mesečni paket 20 terapija + kontrolni pregledi 70.000 din
Kineziterapija Cena
Kineziterapija individulni rad 60 min. 3.000 din
Kineziterapija grupa 60 min. 2.500 din
Izrada individualnog programa vežbi 2.100 din
Okluzivni trening (mad-up) 2.500 din
Korektivne vežbe za decu po Šrotu 3.000 din
Shockwave terapija Cena
Shock wave terapija 3.500 din
Shock wave th - trigger tačke Individualno
Shock wave anticelulit 6.000 din
Kinezitejping Cena
Kineziotejping 1.500 din
Spinalna trakcija Cena
Spinalna trakcija 2.500 din
CPM Cena
CPM 2.500 din
Akupunktura Cena
Akupunktura 2.500 din
Manuelne masaže i limfna drenaža Cena
Limfna drenaža (Normatec kompresivne čizme) 1.500 din
Medikamentozno lečenje Cena
Intramuskularna injekcija 1.200 din
Infiltracija zgloba kolena preparatom Hexatrion 11.500 din
Infiltracija zgloba / blokada preparatom Diprophos 7.000 din
Infiltracija zgloba kolena kortiko+hijaluronska kiselina 30.000 din
Infiltracija zgloba hijaluronskom kiselinom (cena sa aplikacijom) 23.000 din
Infiltracija tetiva hijaluronskom kiselinom 12.500 din
Ishrana Cena
Pregled nutricioniste i izdrada plana ishrane 12.000 din
Kontrolni pregled nutricioniste 6.000 din
Masaža Cena
Terapijska masaža 30' 2.500 din
Terapijska masaža 60' 3.600 din
Sportska masaža 60' 3.600 din
Relaks masaža 60' 3.000 din
Lečenje limfedema Cena Manuelna limfna drenaža - ruka 3.000 din Manuelna limfna drenaža - noga 3.500 din Limfna drenaža dva extremiteta 6.000 din Bandažiranje ruke/noge 2.000/2.500 din