Specijalistički Pregled Reumatologa| Tendo

1. Šta je pregled reumatologa?

Reumatolog je specijalista koji se na prvom mestu bavi lečenjem zapaljenskog reumatizma. Ove bolesti najčešće zahvataju zglobove, kičmu, tetive, ligamente i mišiće. Međutim, često su zahvaćeni i unutrašnji organi, koža i nervni sistem. Zajedničko mnogim zapaljenskim bolestima su bolovi u zglobovima i ograničena funkcionalnost. 

U svakodnevnom životu koristi se termin „reuma“ da bi opisao bolove u mišićima, tetivama, i zglobovima. Različita oboljenja mogu biti uzroci ovih reumatskoj tegoba.

Najčešći uzrok reumatskih bolova su degenerativna oboljenja zglobova (artroza) i kičme (spondiloza). Oni su u najvećem broju slučajeva vezani za starenje. Zbog toga su najčešćei kod starijih ljudi. Degenerativne reumatske bolesti najčešće se leči specijalista fizijatar.

Zapaljenske bolesti zglobova su značajno ređe od degenerativnih. One nemaju veze sa godinama, mogu nastati u svakom uzrastu i čak početi u ranom dečjem uzrastu. Najveći broj zapaljenskih reumatskih oboljenja praćen je bolovima u zglobovima. Oni su međutim znak opšte bolesti tela sa mogućim zahvatanjem unutrašnjih organa

2. Šta obuhvata pregled reumatologa?

Pregled reumatologa se sastoji iz anamneze, fizikalnog pregleda, dodatnih dijagnostičkih procedra i izrade individualnog plana lečenja.

1. Anamneza

Pregled reumatologa započinje razgovorom sa pacijentom o sadašnjim simptomima. Specijalista reumatolog upoznaje se sa hroničnim bolestima i drugim značajnim podacima vezanim za pacijente.

2. Fizikalni  pregled

Pregled reumatologa podrazumeva posmatranje zglobova i mekih tkiva. Gleda se npr. da li postoji otok zglobova ili otok tetiva. Veoma je bitan i izgled kože.

upala zglobova artritis

Potom se zglobovi i druge strukture opipavaju. Važno je da se proceni da li postoji izliv u zglobovima, kao i da li je neka struktura osetljiva ana dodir.

Ukoliko je potrebno reumatolog će nakon pregleda zahtevati dodane dijagnostičke procedure, kao što su

 • Laboratorijske pretrage (sedimentacija eritrocita, kompletna krvna slika, biohemijske, imunološke i genske analize)
 • Analiza sinovijalne tečnosti (artrocenteza)
 • Magnetna rezonanca (MR)
 • Skener (CT)
 • Radiografija zglobova
 • Ultrazvuk mekih tkiva i zglobova
 • EMNG ispitivanje
 • Osteodenzitometrija
 • Kolor dopler krvnih sudova

Specijalista reumatolog može zahtevati i preglede drugih lekara specijalista, kao štu su fizijatar, neurolog, ortoped i dr.

U našoj ordinaciji možete uraditi ultrazvuk mekih tkiva i zglobova.

3. Izrada detaljnog i individualnog terapijskog plana

Zbog mnogih različitih uzroka zapaljenskih bolesti, i sama terapija se individualno prilagođava svakom pacijentu. Treba imati u vidu i da različita oboljenja imaju često potpuno različiti tok. Cij terapije je najpre da se pacijent oslobodi bolova i da mu se poveća funkcionalnost. Takođe se mora sprečiti da dođe do oštećenja zglobova i teških oštećenja unutrašnjih organa.  Zbog toga je od ključne je važnosti započeti lečenje na vreme, jer to povoljno utiče na prognozu i tok bolesti.

reumatoidni artritis

Lečenje zapaljenskog reumatizma podrazumeva primenu različitih grupa lekova (nesteroidni antiiflamatorni lekovi, glukortikoidi, imunosupresivni i imunomodulatorni lekovi, biološki lekovi). Uvođenje biološke terapije u značajnoj meri je poboljšalo ishod zapaljenskih reumatskih bolesti.

Lečenje zapaljenskog reumatizma podrazumeva i fizikalnu terapiju i rehabilitaciju (npr. elektroterapija, hilt terapija, tekar terapija, ultrazvučna terapija). Fizikalna terapija podrazumeva primenu različitih fizikalnih agenasa za smanjenje bola i otoka u otečenim zglobovima ili pripojima tetiva i ligamenata. Takođe su važne vežbe za očuvanje pokretljivosti zglobova i jačanje muskulature koja stabilizuje zahvaćene zglobove.

3. Kada vam je potreban pregled reumatologa?

 1. Ukoliko se otok i bol u zglobu ne smanjuju nakon nekoliko dana
 2. Kada je bol u zglobu ili zglobovima toliko intenzivan da otežava obavljanje svakodnevnih aktivnosti
 3. Ukoliko su bolovi u zglobovima praćeni povišenom temperaturom, promenama na koži, lošim opštem stanjem
 4. Ako imate manje od 40 godina i imate bol u leđima

Najbolji reumatolog u Beogradu je onaj koga redovno posećujete. Redovne kontrole i redovno uzimanje terapije veoma su važni kod lečenja zapaljenskog reumatizma.

Reumatologija je u našoj ordinaciji oblast o kojom brine specijalista interne medicine, subspecijalista reumatolog Prim. dr Dragana Petrović.

Cena pregleda reumatologa i druge informacije dostupne su ovde