Dr Dragana Petrovic

Dr Dragana Petrović je specijalista interne medicine, reumatolog stalno zaposlena na Institutu za reumatologiju u Beogradu. Završila je brojne specijalizovane edukacije za lečenje različitih grupa pacijenata za reumatskim oboljenjima. U ordinaciji Tendo Vaš fizijatar dr Draga Petrović obavlja specijalističke preglede pacijenata iz oblasti reumatologije sa sistemskim bolestima vezivnog tkiva, zapaljenskim i degenerativnihm reumatskim bolestima i osteoporoze.

Kao autor i koautor publikovala je radove u stranim časopisima. Učestvovala je na brojnim domaćim naučnim i stručnim skupovima. Član je Lekarske komora Srbije, Srpskog lekarskog društva, Udruženja reumatologa Srbije, EMEUNET, EUSTAR.