Specijalistički Pregled Dečijeg Ortopeda

1. Šta je pregled dečijeg ortopeda?

Dečiji ortoped se bavi dijagnostikom, praćenjem i lečenjem urođenih i stečenih poremećaja koštanozglobnog sistema kod dece (od rođenja do navršene 18. godine života).

Dečija ortopedija

2. Šta obuhvata pregled dečijeg ortopeda?

Pregled dečijeg ortopeda se sastoji iz anamneze, fizikalnog pregleda, dodatnih dijagnostičkih procedura i izrade detaljnog plana lečenja.

1. Anamneza

Pregled dečijeg ortopeda započinje razgovorom sa pacijentom ili roditeljima o sadašnjim simptomima. Specijalista ortoped se upoznaje sa hroničnim bolestima, dosadašnjim lečenjem i svim ostalim inforimacijama od značaja.

2.  Fizikalni pregled

Pregled dečijeg ortopeda podrazumeva posmatranje stava tela, peme hoda, pokretljivosti i dr. Ukoliko je potrebno ortoped će nakon pregleda preporučiti dodatne dijagnostičke procedure kao što su npr.

  • magnentna rezonana
  • radiografija zglobova
  • ultrazvuk mekih tkiva i zglobova

Specijalista dečiji ortoped može zahtevati i konsultacije drugih lekara specijalista, npr. neurologa i reumatologa. Dečiji fizijatar je često uključen u dalje lečenje i oporavak.

Best Paediatric Orthopaedic surgeon in Bangalore | Pediatric Orthopedic  Hospital in Bangalore | Trustwell Hospitals

3.  Izrada detaljnog i individualnog terapijskog plana

3.  Kada vam je potreban pregled dečijeg ortopeda?

Dečiji ortoped u našoj ordinaciji je tu da vam pomogne ukoliko vaše dete ima neku sledećih urođenih ili stečenih bolesti i povreda koštano-zglobno-mišićnog sistema:

  • urođene anomalije donjih ekstremiteta (pes equinovarus, pes metatarsus varus, talus verticalis, razvojni poremećaj kukova, i dr.)
  • razvojne anomalije donjih ekstremiteta
  • urođene i razvojne anomalije gornjih ekstremiteta i grudnog koša (pectus excavatum, pextus carinatum, i dr.)
  • zapaljenjska oboljenja koštano-zglobnog sistema i njihove posledice (ostemijelitis i septični artritis i dr.)
  • anomalije kičmenog stuba (skolioze, kifoze, lordoze i dr.)
  • povrede koštano-zglobnog aparata i njihove posledice

 

What is a Pediatric Orthopedist? - The Pediatric Orthopedic Center

O Vašoj deci I bebama u našoj ordinaciji brine Klin. ass. dr sci. med. Bojan Bukva.