Laser - Lečenje Bolnih Stanja u Fizikalnom Medicini

Laser male snage za lečenje bola u leđima

Laseroterapija predstavlja primenu lasera u terapijske svrhe. Laser predstavlja stimulisano zračenje koherentne monohromatske svetlosti. To znači da su svi emitovani fotoni jednaki, imaju istu talasnu dužinu, amplitudu, i iste su faze. Najefikasniji spektar dejstva nalazi se između 760 i 905 nm. 

Terapija laserom ostvaruje biostimulativne efekte bez zagrevanja tkiva. Dejstva koja se zapažaju su fotohemijska, fotoelektrična i fotobiološka. Laser fizikalna terapija za posledicu imaju smanjenje bola, zapaljenja, otoka, poboljšanje cirkulacije i reparaciju tkiva.

Laseroterapija se može primenjivati i na akupunkture tačke (laseroakupunktura), kao zamena za akupunkturu. Terapija laserom se često se primenjuje u oporavku pacijenata sa paralizom facijalisa. Ovakav način je naročito primenjiv kod dece i pacijenata koji imaju odbojnost prema iglama.

Laseroterapija se može primeniti u velikom broju stanja koja su praćena otokom, bolom i zapaljenjem. Velika prednost terapije laserom je što se može primeniti u akutnoj fazi, jer ne zagreva tkiva.