Exergaming-Vežbanje uz Pomoć Video Igara

Vežbanje uz video igre

Vežbanje uz video igre “exergaming” predstavlja poptuno nov način kineziterapije. On unosi promene u svakodnevnu rutinu rehabilitacije. Exergaming je naročito interesantan deci, kojima su video igre već poznate. Ovakav način vežbanja pokazao se veoma motivišući za decu

U našoj ordinaciji vežbe uz video igre se sprovode pomoću specijalnog portabilnog fitnes uređaja koji staje u dlan šake i koji kada se poveže sa specijalnom aplikacijom može da se koristi za veliki broj različitih izometrijskih vežbi snage. Na taj način “exergaming” omogućava da se vežbe prilagode mogućnostima svakog pacijenta, a merenje efekata se kontinuirano prati na ekranu.