Specijalista Fizijatar za Lečenje Limfedema

1. Šta je limfedem?

Limfedem predstavlja nagomilovanje limfne tečnosti u jednom ili više delova tela.

Tipično nastaje usled oštećenja cirkulacije limfne tečnosti

A Guide to Lymphoedema: Causes, Symptoms, Treatments

2. Kako se postavlja dijagnoza limfedema?

Limfedem je pre svega klinička dijagnoza koja se postavlja na osnovu simptoma i kliničkog pregleda

Lymphedema Explained: Causes, Symptoms, And Treatments

3. Koji tipovi limfedema postoje?

Postoje dva tipa limfedema:

 1. Primarni (nasledni)
  • Primarni limfedem može biti prisutan na rođenju ili se pojaviti ili čak se pojaviti kasnije u životu.
 2. Sekundarni (95% svih limfedema)
  • nastaje kao posledica operacije, infekcije, zračenja ili druge uzroka oštećenja limfnog sistema

4. Koji su znaci limfedema?

Limfedem

Rani simptomi i znaci limfedema podrazumevaju:

 • Osečaj težine u nogama u zahvačenom ekstremitetu ili delu tela
 • Otok
 • Bol ili napetost u ekstremitetu ili delu tela
 • Osećaj da je odeća tesna ili zateže oko zahvaćenog dela tela ili ekstremiteta

5. Koji su stadijumi limfedema

Postoje 4 stadijuma limfedema

 1. Stadijum (0) latentni limfedem
 • Pacijent ima visok rizik zbog poremećaja funkcije limfnog sistema (npr. uklanjanje limfnih čvorova)

     2. Stadijum 1 (reverzibilan)

 • Otok je mekan, pritisak prsta ostavlja udubljenje
 • Otok se smanjuje elevacijom

     3. Stadijum 2

 • Otok je čvrst, pritisak prsta ne ostavlja udubljenje ili ostavlja malo udubljenje
 • Otok se ne smanjuje elevacijom
 • Mogu biti prisutne česte infekcije

     4. Stadijum 3 (limfostatična elefantijaza)

 • Ekstremno povećanje veličine i obima
 • Značajne promene teksture i izgleda kože
 • Otok se ne smanjuje elevacijom

 

Lymphoedema: Why and how compression therapy helps | Sigvaris.com

 

illu_med_stages-lymphedema-arm_sigvaris_group.png

6. Da li postoji lek za limfedem?

Ne postoji lek za limfedem.

Primenom kongestivne dekompresivne terapije i dodavanje mikrohirurških procedura može pomoći pacijentima da kontrolišu stanje i usporavaju progresiju limfedema.

7. Koje su terapijske opcije za limfedem?

Tradicionalni konzervativni pristup za limfedem podrazumeva dekongestivvnu terapiju. Princip podrazumeva obuku za samozbrivanje, limfnu drenažu, vežbe obima pokreta i bandažiranje. Kada obim zahvaćenog segmenta postane stalan i ne smanjuje se više savetuju se kompresivni zavoji. Oni omogućavaju održavanje stanje.

8. Kako se tretira limfedem?

Cilj lečenja je smanjenje i kontrola edema, poboljšanje pokretljivosti zahvaćenog dela i prevencija infekcija.

Zlatni standard za lečenje limfedema je kompletna dekongestivna terapija!

Kompleksna dekongestivna terapija (KDT) sastoji se od dve osnovne komponente:

 • manuelna limfna drenaža
 • medicinska kompresija

Manulena limfna drenaža podrazumeva korišćenje specifične količine pristika i ritmične kružne pokrete koji sitmulišu limfni tok.

Lymphoedema Clinic | Katharine House Hospice - Stafford

Cilje lečenja u prvoj fazi KDT je smanjenje otoka koliko je god moguće (redukciona faza).

Medicinska kompresija u ovoj fazi podrazumeva postavljanje višeslojne bandaže koja se menjaju svaki dan. Prva faza KDG traje izmedju 2 i 6 nedelja zavisi ot težine i stadijuma limfedema.

Complete Sets - Compression products for decongestion

Ove dve osnovne komponente prati nega kože, promene ishrane i vežbe.

Dnevna nega kože esencijalna je za održavanje integriteta kože i smanjenje rizika od infekcije. Neophodno je redovno aplikovati hidrantnu kremu koja će predstavljati protektivnu barijeru od bakterija. 

Vežbe su važne za održavanje telesne težine i pokretljivosti zglobova. 

U drugoj fazi KDT (faza održavanja) cilje je održavanje i optimizacija smanjenog volumena koji je postignut u prvoj fazi. Medicinska kompresija, vežbe i nega kože, kao i manuelna limfna drenaža po potrebi su osnovni elementi terapije. 

Kompresija je ključ terapije!

Postoji nekoliko proizvoda koji se koriste za bandažu

 1. Kratko elastična višeslojna bandaža

Aplikuje se nakon svake manuelne limfne drenaže i služi za održavanje postignute dekongestije.  Bandaže se aplikuje od distalnog  ka proksimalnom delu ekstremiteta, sa postizanjem većeg, umereno jakog pritiska distalno a manjeg proksimalno.

Actico® compression bandage | L&R Medical

2. Kompresivni rukav ili čarapa se izradjuju u više veličina ili po meri

How do Compression Garments Work? - Absolute Medical, Inc.

Praktični saveti za vaš limfedem

 1. Održavajte zdravlje važe kože:
 • Održavajte vlagu kože svakodnevnim korišćenjem hidrantne kreme bez parfema
 • Izbegavajte isušivanje kože i razmotrite korišćenje alternativa
 • Svaku povredu kože odmah tretirajte antiseptičnim rastvorom. Koristite antibakterijsku kremu i pokrijte kožu čistim, suvim flasterom
 • Koristite električni umesto vlažnog brijača
 • Šitite vašu kožu rukavicima kada obavljate neki posao, npr. pranje sudova