Pregled Dečijeg Fizijatra i Fizijatra za Bebe

1. Čime se bavi dečiji fizijatar?

Dečiji fizijatar bavi se prevencijom, dijagnostikom, lečenjem i rehabilitacijom dece od rođenja do 18 godina.

Ne postoji poseban fizijatar za bebe, već to spada u delatnost dečijeg fizijatra. Fizijatar za bebe

2. Šta obuhvata pregled dečijeg fizijatra?

Pregled dečijeg fizijatra se sastoji iz anamneze, fizikalnog pregleda, dodatnih dijagnostičkih procedura i izrade detaljnog plana lečenja.

1. Anamneza

Pregled dečijeg fizijatra započinje razgovorom sa pacijentom ili roditeljima o sadašnjim simptomima. Specijalista dečiji fizijatar se upoznaje sa hroničnim bolestima, dosadašnjim lečenjem i svim ostalim informacijama od značaja.

2.  Fizikalni pregled

Pregled dečijeg fizijatra podrazumeva posmatranje stava tela, šeme hoda, pokretljivosti i dr. Ukoliko je potrebno lekar specijalista će nakon pregleda preporučiti dodatne dijagnostičke procedure kao što su npr.

 • magnentna rezonanca
 • radiografija zglobova
 • ultrzvuk mekih tkiva i zglobova

Prilkom pregleda dečijeg fizijatra može se ustanoviti i potreba za konsultacijama drugih lekara specijalista, npr. neurologa, reumatologa. Veoma često je dečiji ortoped uključen u lečenje.

3.  Izrada detaljnog i individualnog terapijskog plana

Nakon završenog pregleda lekar će napraviti detaljan plan lečenja. Fizikalna terapija kod dece ima svoje specifičnosti.  Kod dece se mogu primenjivati samo određeni fizikalni agensi (elektroterapijatermoterapija)Kineziterapija se sa decom sprovodi što je više moguće kroz igru, kako bi se deca stimulisala da aktivno učestvuju u svom oporavku.

Očekujemo da fizikalna terapija kod dece u našem centru bude efikasna u što kraćem roku. Zbog toga se rehabilitacija dece prati redovno i posvećeno. Fizikalna terapija kod dece sprovodi se u pozitivnom i stimulativnom okruženju.

Detaljno i sistematično pristupamo lečenju defomiteta kičmenog stuba. 

Skolioza kod dece u našoj ordinaciji leči se uz pomoć specijalizovanog programa po Šrotu. Šrot metoda predstavlja kompleksan način vežbanja skolioze kod dece koji veoma efikasno sprečava napredovanje ovog deformiteta. Sprovodi se kroz indivudalan rad sa decom.

Dečija fizikalna terapija

3.  Kada vam je potreban pregled dečijeg fizijatra?

Dečiji fizijatar ili fizijatar za bebe u našoj ordinaciji je tu da vam pomogne ukoliko vaše dete ima neku sledećih urođenih ili stečenih bolesti i povreda koštano-zglobno-mišićnog sistema:

 • urođene anomalijama i sindromima (npr. spina bifida, mišićne distrofija, mišićne atrofije i dr.)
 • porođajne povrede (npr. plexus brachialis, tortikolis)
 • praćenje motornog razvoja beba
 • deformiteti kičmenog stuba (skolioza, kifoza i dr.), grudnog koša i stopala (pes planovalgus, pes equinovarus)
 • mišćna hipertonija i hipotonija
 • povrede centralnog i perifernog nervnog sistema
 • povrede mišićnokoštanog sistema
 • stimulacija motornog razvoja
 • noćno mokrenje i hronični zatvor

4.  Dečiji fizijatar Beograd - kako izabrati?

Fizijatar za bebe i fizijatar koji brine o vašoj deci sa velikim iskustvom u našoj ordinaciji je Prof. dr Dragana Ćirović. 

Nabolji fizijatar za decu Beograd je onaj koji najviše brine o vašim mališanima. Budite sigurni da ste kod nas u pravim rukama.