Doc. dr Una Nedeljković specijalista fizijatar

Una Nedeljković pregled fizijatra

Doc. dr Una Nedeljković je fizijatar i docent na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Beograd. Stalno je zaposlena na Klinici za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Kliničkog centra Srbije.

Doc. dr Una Nedeljković ima dugogodišnje iskustvo u lečenju pacijenata sa povredama i oboljenjima mišićno skeletnog sistema, kao i rehabilitacijom neuroloških pacijenata, naročito pacijenata sa multiplom sklerozom.

Posebno je angažovana na unapređenju lečenja bolnih stanja primenom shockwave terapije, kao i primenom akupunkture kao komplementarne terapijske metode.

Stručna usavršavanja u oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije je obavljala u zemlji i u inostranstvu, Berlinu, Austriji, Turskoj i Hrvatskoj.