Specijalistički pregled neurologa

1. Najbolji Neurolog u Beogradu – Prof dr Dragana Lavrnić

U našoj ordinaciji pregledaće Vas eminentni neurolog sa velikim iskustvom Prof. dr Dragana Lavrnić.

Pregled neurologa Prof. dr Dragane Lavrnić ima za cilj otkrivanje oboljenja nervnog sistema. Tu spadaju različite bolesti kao što su moždani udar, Parkinsonova bolest, hronične migrene, epilepsija, multipla skleroza i dr. Ove bolesti mogu biti praćene različitim simptomima kao što je slabost nogu i ruku, nestabilnost pri hodu, vrtoglavica, problem sa govorom, poremećaj senzibiliteta ili konfuzija.Neurolog Prof. dr Dragana Lavrnić

2. Najbolji Neurolog u Beogradu- sta obuhvata pregled Prof dr Dragane Lavrnić?

Neurološki pregled podrazumeva sledeće komponente:

1. Anamneza

Neurološki pregled uvek započinje razgovorom, u kome neurolog dobija podatke o simptomima pacijenta i prethodnim oboljenjima.

2. Fizikalni pregled

Neurološki pregled Prof. dr Dragane Lavrnić započinje pažljivim posmatranjem bolesnika prilikom ulaska u sobu i tokom uzimanja anamneze.

Pošto nervni sistem upravlja svim procesima u našem telu neurološki pregled traje ponekad veoma dugo. 

Pregled pacijenta sa neurološkim simptomima podrazumeva ispitivanje:

  • kranijalnih nerava
  • motorike i koordinacije
  • senzibiliteta
  • kognitivnih funkcija
  • vegetativnog sistema

U odnosu na rezultate pojedinih testova su ponekad neophodni dodatna ispitivanja kao što je elektroencefalografija (EEF), kao i ispitivanje mišićne aktivnosti (elektromiografija-EMG) i nervne provodljivosti (elektroneurografija ENG).

Kod pojedinih pacijenata neophodno je i dodatna neuroradiološka obrada u smislu kompjuterizovane tomografije (CT) ili magnente rezonance (MR). Ponekad je potrebno ispitivanje likvora u donjem delu kičme (lumbalna punkcija).

3. Najbolji Neurolog u Beogradu – izrada plana lečenja

Na osnovu pregleda i nalaza dodatne dijagnostike specijalista neurolog će odrediti plan lečenja i redovno pratiti vaše stanje.