Prof. dr Dragana Lavrnić neurolog

Prof. dr Dragana Lavrnić neurolog zaposlena na Klinici za neurologiju KCS. Od 2007. godine radi na mestu načelnika Odeljenja za neuromišićne bolesti i oboljenja kičmene moždine.

Objavila je veliki broj naučnih radova. Prof. dr Dragana Lavrnić je kao autor i koautor učestvovala u pisanju brojnih poglavlja za udžbenike i monografije. Kao naučni saradnik je učestvovala u više projekata. Posebne sfere njenog interesovanja su neuromišićne bolesti, mijastenija gravis, polineuropatije, bolest motornog neurona, mišićne bolesti, neuropatski bol i epidemiologija neuromišićnih bolesti.

U našoj ordinaciji neurolog Prof. dr Dragana Lavrnić vrši specijalističke preglede pacijenata sa različitim neurološkim bolestima, mijastenijom gravis, polineuropatijama, bolestima motornog neurona i neuropatskim bolom.