Prof. dr Dragana Lavrnić Neurolog Specijalista

Prof. dr Dragana Lavrnić neurolog

Prof. dr Dragana Lavrnić zaposlena je na Klinici za neurologiju KCS. Od 2007. godine radi na mestu načelnika Odeljenja za neuromišićne bolesti i oboljenja kičmene moždine.

Objavila je veliki broj naučnih radova. Prof. dr Dragana Lavrnić je kao autor i koautor učestvovala u pisanju brojnih poglavlja za udžbenike i monografije. Kao naučni saradnik je učestvovala u više projekata. Posebne sfere njenog interesovanja su neuromišićne bolesti, mijastenija gravis, polineuropatije, bolest motornog neurona, mišićne bolesti, neuropatski bol i epidemiologija neuromišićnih bolesti.

U našoj ordinaciji neurolog Prof. dr Dragana Lavrnić vrši specijalističke preglede pacijenata sa različitim neurološkim bolestima, mijastenijom gravis, polineuropatijama, bolestima motornog neurona i neuropatskim bolom.