Bol U Peti – Savet Fizijatra | Tendo

BOL U PETI – KOJI JE NAJČEŠĆI UZROK?

Bol u peti se najčešće javljaju kao posledica upale plantarne fascije, Ahilove tetive ili postojanja petnog trna.

BOL U PETI – ZAŠTO NASTAJE?

Bolovi u petama često su posledica preopterećenja plantarne fascije ili Ahilove tetive. Ovo je na primer čest problem kod trkača. Često na žalost mogu nastati i usled neaktivnog načina života i prekomerne telesne težine. Bol u peti može biti i vezi sa drugim bolestima, najčešće zapaljenskim. Ponekad nastaje i bez jasnog razloga.

Bol u peti može imati različite uzroke

Lekar specijalista fizijatar će pregledom utvrditi zašto se javio bol. Kod pojedinih slučajeva potreban je dodatna dijagnostika – laboratorijske pretrage, radiografija stopala i ultrazvuk mekih tkiva. Važno je otkriti da li uzročni faktori postoje, jer je njihovo otklanjanje ili lečenje neohodno za uspešno smanjenje tegoba.

DA LI BOLOVI U PETAMA MOGU SPONTANO DA PROĐU ILI JE NEOPHODNO JAVITI SE LEKARU?

Mnogi pacijenti greše čekajući da tegobe prođu spontano ili ih leče mirovanjem. Veoma često na taj način dozvoljavaju da bolovi u petama postanu hronični. Kada bolovi u petama dugo traju leče se značajno teže i duže.

BOLOVI U PETAMA – KOME LEKARU SE OBRATITI ZA POMOĆ?

Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije – fizijatar je lekar koji se bavi lečenjem ovih stanja.  Ukoliko je neophodno on će vas dalje uputiti na dopunske dijanostičke procedure i konsultativne preglede lekara drugih specijalnosti.

Ultrazvuk mekih tkiva je važna pomoć u dijagostici uzroka bola u peti

BOLOVI U PETAMA – KAKO SE LEČE?

Bolovi u petama se veoma efikasno leče fizikalnom terapijom.

Izbor metode lečenja zavisi od uzroka tegoba i stepena izraženosti tegoba. Zato je pregled iskusnog lekara fizijatra ključan za uspešno lečenje.

Danas su nam na raspologanju brojni aparati moderne generacije ( Shockwave, Tecar, HILT laser) pomoću kojih se uz odgovarajuće vežbe i korekciju uzročnih faktora  uspešno eliminišu tegobe. 

Ne postoji univerzalni lek za bolove u petama. Terapija se određuje za svakog pacijenta individiualno.

Lečenje pacijenta sa bolovima u peti podrazumeva:

  1. Edukacija pacijenta (redukcija opterećenja, smanjenje telesne težine, …)
  2. Vežbe za jačanje ili istezanje odgovorajućih struktura stopala
  3. Izbor pravog fizikalnog modaliteta za smanjenje upale ili pospešivanje regeneracije tkiva (shockwave terapija, …)
  4. Izbor odgovarajućih uložaka
Vežbe za jačanje Ahilove tetive i plantarne fascije su veoma važne za dugoročno smanjenje bolova

ZAPAMTITE:

  1. Ako imate bol u peti obavezno potražite savet iskusnog lekara fizijatra
  2. Bol u peti može imati različite uzroke
  3. Petni trn, iako postoji, najčešće nije direktan uzrok bola u peti
  4. Fizikalna terapija u najvećem broju slučajeva omogućava uspešno lečenje bola u peti
  5. Odgovorajuće vežbe najčešće predstavljaju najvažniju komponentu dugoročnog rešavanja tegoba
  6. U najvećem broju slučajeva prognoza bola u petama je dobra i nije potrebno operativno lečenje