Specijalista za lečenje artroze kuka

Artroza kuka - šta je to?

Artroza kuka ili koksartroza uključuje promene u strukturi zgloba kuka i može biti povezana sa bolom, ukočenošću i gubitkom funkcije zgloba.

artroza kuka

Koliko je česta artroza kuka?

  • Česta – većina odraslih ima znake promena u zglobu kuka u vezi sa starenjem na rendgenskom snimku,
    ali mnogi neće imati bol ili ukočenost zgloba (asimptomatski)
  • 10% odraslih starijih od 20 godina ima simptomatski osteoartritis u najmanje jednom zglobu
  • Kuk je drugo najčešće mesto simptomatskog osteoartritisa posle kolena

Koji su simptomi artroze kuka?

  • Bol u kuku i ukočenost u kuku ili preponama, posebno ujutru ili nakon dužih perioda mirovanja
  • Bol u preponama i teškoća prilikom prekrštanja nogu ili obuvanju cipela i čarapa
  • Ukočenost kuka i pucanje pri pomeranju kuka
  • Umor, jer bol koji se svakodnevno doživljava može biti zamoran

Šta mogu da preduzmem ako sumnjam na artrozu kuka?

Najvažniji korak je da posetite lekara. Specjalista fizijatar ili ortoped mogu postaviti dijagnozu na osnovu anamneze i pregleda vašeg kuka.

Najvažniji korak je da posetite lekara. Specjalista fizijatar ili ortoped mogu postaviti dijagnozu na osnovu anamneze i pregleda vašeg kolena. Ukoliko fizijatar proceni da je potrebno posla će vas na dodatnu dijagnostiku (radiografija kolena, magentna rezonanca)

Kako se leči artroza kuka?

Artroza kuka se ne može izlečiti, ali sa pravim pristupom možete u značajnoj meri popraviti vaše simptome. Periodi pogoršanja su česti, ali prolazni. Pravi terapijski pristup skratiće trajanje period pogoršanja simptoma. Veoma je važno da naučite kako da rešavate i kontrolišete vaše simptome i ostanete aktivni!

Lečenje artroze kuka podrazumeva opšte mere, medikamentoznu i fizikalnu terapiju. Od opštih mera kod pacijenata sa prekomernom težinom savetuje se redukcija telesne težine. Pacijentima se savetuje da ostanu aktivni i redovno vežbaju. Pogrešno je uverenje da fizička aktivnost pogoršava simptome koksartroze. Ovo naravno ne važi za periode pogoršanja, kada koleno otekne i boli. 

Medikamentozna terapija obuhvata lekove za smanjenje bola i upale, hondroprotektore i intrakartikulane injekcije.

Fizikalna terapija za cilj ima da smanji bol u kuku i otok u zglobu. Pored klasičnih fizikalnih terapija (elektoterapija, ultrazvukmagnetna terapija), veliku efikasnost pokazale su savremene fizikalne terapije (hilt terapijatekar terapija).

Kineziterapija koja podrazumeva vežbe za jačanje muskulature koja stabilizuje zglob kuka od velikog je značaja. Jačanjem mišića rasterećuje se zglob kuka i na taj nači smanjuje se bol. Pored toga vežbama se pospešuje lokalna cirkulacija i na taj način pomaže ishrana hrskavice.

U krajnjim fazama bolesti savetuje se operativno lečenje u smislu ugradnje veštačkog zgloba kuka.