PETNI TRN LEČENJE- ŠTA SAVETUJE VAŠ FIZIJATAR? | Tendo

PETNI TRN LEČENJE – DA LI JE SVAKI PETNI TRN ZA TERAPIJU?

 

Petni trn lečenje predstavlja veliki izazov u svakodnevnoj kliničkoj praksi.

Petni trn daje simptome u vidu specifičnih bolova u donjem delu pete. Svedoci smo da je petni trn često samo uzgredan nalaz pri snimanju stopala iz nekog drugog razloga.

Ukoliko imate petni trn, a nemate bolove u peti nije potrebno lečenje!

Da li će petni trn dati simptome ili ne zavisi od promena u strukturi vezivnog omotača stopala u kojoj se petni trn i nalazi-plantarnoj fasciji. Odluku da li je petni trn za lečenje ili ne prepustite vašem fizijatru.

PETNI TRN LEČENJE – KOJI JE NAČIN NAJEFAKSNIJI?

Petni trn lečenje zavisi od izraženosti i dužine trajanja simptoma. Bol koji traje kraće od mesec dana može se uspešno smanjiti  primenom takozvane „klasične“ fizikalne terapije i obukom odgovarajućim vežbama.

U slučajevima dužeg trajanja bola, pored vežbi terapiju izbora predstvlja shockwave terapija

Koji je način lečenja najprikladniji za vas  odrediće vaš fizijatar nakon što stekne uvid u kompletnu kliničku sliku.

Bol u peti može imati različite uzroke

 

SPROVEO SAM SHOCKWAVE TERAPIJU A SIMPTOMI I DALJE POSTOJE?

Shockwave terapija je veoma efikasna u lečenju simptoma petnog trna, ali samo ako se pravilno primenjuje. Postoje tačno preporučene doze i učestalost primene i neadekvatno doziranje može biti jedan od uzroka neuspešnog lečenja. Drugi najčešći uzrok neuspeha terapije je što se ova metoda primenjuje samostalno, bez odgovarajućih vežbi i modifikacije faktora koji provociraju bol.

Takođe treba znati da shockwave terapija ima izražen odloženi efekat i da, u ne malom broju slučajeva, maksimalni rezultati nastaju mesec ipo dana po završetku svih prepisanih terapija.

Sve specifičnosti vezane za ovaj način lečenja treba da  vam predoči vaš fizijatar pre započinjanja terapije .

 

 

 

 

Ako imate petni trn vaš fizijatar će sprovesti:

  1. Edukacija pacijenta (smanjenje opterećenja, smanjenje telesne težine, značaj vežbanja)
  2. Vežbe za jačanje ili istezanje odgovorajućih struktura stopala
  3. Izbor pravog fizikalnog modaliteta za smanjenje upale ili pospešivanje regeneracije tkiva (shockwave terapija, …)
  4. Izbor odgovarajućih uložaka
Vežbe za jačanje Ahilove tetive i plantarne fascije su veoma važne za dugoročno smanjenje bolova

ZAPAMTITE:

  1. Ako imate bol u peti obavezno potražite savet iskusnog lekara fizijatra
  2. Bol u peti može imati različite uzroke
  3. Petni trn, iako postoji, najčešće nije direktan uzrok bola u peti
  4. Fizikalna terapija u najvećem broju slučajeva omogućava uspešno lečenje bola u peti
  5. Odgovorajuće vežbe najčešće predstavljaju najvažniju komponentu dugoročnog rešavanja tegoba
  6. U najvećem broju slučajeva prognoza bola u petama je dobra i nije potrebno operativno lečenje