istezanje plantarne fascije

Petni Trn Lečenje- Šta Savetuje Vaš Fizijatar? | Tendo

PETNI TRN LEČENJE – DA LI JE SVAKI PETNI TRN ZA TERAPIJU?

Petni trn lečenje predstavlja veliki izazov u svakodnevnoj kliničkoj praksi.

Petni trn daje simptome u vidu specifičnih bolova u donjem delu pete. Svedoci smo da je petni trn često samo uzgredan nalaz pri snimanju stopala iz nekog drugog razloga

Ukoliko imate petni trn, a nemate bolove u peti nije potrebno lečenje!

Da li će petni trn dati simptome ili ne zavisi od promena u strukturi vezivnog omotača stopala u kojoj se petni trn i nalazi-plantarnoj fasciji. Ako imate bol ujuto pre prvih jutanjih koraka ili nakon dužeg sedenja znaćete da imate plantarni fascitis. 

Odluku da li je petni trn za lečenje ili ne prepustite vašem lekaru fizijatru!

PETNI TRN LEČENJE – KOJI JE NAČIN NAJEFAKSNIJI?

Petni trn lečenje zavisi od izraženosti i dužine trajanja simptoma. Bol porekla plantarnog fascitita leči se odgovarajućim vežbama.

istezanje plantarne fascije

U slučajevima dužeg trajanja bola, pored vežbi terapiju izbora predstvlja shockwave terapija

Koji je način lečenja najprikladniji za vas  odrediće vaš fizijatar nakon što stekne uvid u kompletnu kliničku sliku.

SPROVEO SAM SHOCKWAVE TERAPIJU A SIMPTOMI I DALJE POSTOJE?

Shockwave terapija je veoma efikasna u lečenju simptoma petnog trna, ali samo ako se pravilno primenjuje.

Postoje tačno preporučene doze i učestalost primene shockwave terapije.

Neadekvatno doziranje shockwave terapije može biti jedan od uzroka neuspešnog lečenja.

Drugi najčešći uzrok neuspeha terapije je što se ova metoda primenjuje samostalno, bez odgovarajućih vežbi i modifikacije faktora koji provociraju bol.

shockwave terapija kod bola u peti

Takođe treba znati da shockwave terapija ima izražen odloženi efekat.

Kod velikog broja pacijenata  terapija dostiže svoj pun efekat tek oko mesec i po dana po završetku svih prepisanih terapija.

Sve specifičnosti vezane za ovaj način lečenja treba da  vam predoči vaš fizijatar pre započinjanja terapije 

ZAPAMTITE:

 1. Ako imate bol trn a nêmaté tegobe nije vam potrebno lečenje
 2. Petni trn, iako postoji, najčešće nije direktan uzrok bola u peti
 3. Bol kod petnoga trna najčeće je posledica plantarnog fascitisa
 4. Fizikalna terapija u najvećem broju slučajeva omogućava uspešno lečenje bola u peti
 5. Shockwave terapija efikasno i brzo smanjuje bol kod bola u peti
 6. Odgovorajuće vežbe najčešće predstavljaju najvažniju komponentu dugoročnog rešavanja tegoba
 7. U najvećem broju slučajeva prognoza bola kod petnog trna je dobra 

PETNI TRN LEČENJE- ŠTA SAVETUJE VAŠ FIZIJATAR? | Tendo

PETNI TRN LEČENJE – DA LI JE SVAKI PETNI TRN ZA TERAPIJU?

 

Petni trn lečenje predstavlja veliki izazov u svakodnevnoj kliničkoj praksi.

Petni trn daje simptome u vidu specifičnih bolova u donjem delu pete. Svedoci smo da je petni trn često samo uzgredan nalaz pri snimanju stopala iz nekog drugog razloga.

Ukoliko imate petni trn, a nemate bolove u peti nije potrebno lečenje!

Da li će petni trn dati simptome ili ne zavisi od promena u strukturi vezivnog omotača stopala u kojoj se petni trn i nalazi-plantarnoj fasciji. Odluku da li je petni trn za lečenje ili ne prepustite vašem fizijatru.

PETNI TRN LEČENJE – KOJI JE NAČIN NAJEFAKSNIJI?

Petni trn lečenje zavisi od izraženosti i dužine trajanja simptoma. Bol koji traje kraće od mesec dana može se uspešno smanjiti  primenom takozvane „klasične“ fizikalne terapije i obukom odgovarajućim vežbama.

U slučajevima dužeg trajanja bola, pored vežbi terapiju izbora predstvlja shockwave terapija

Koji je način lečenja najprikladniji za vas  odrediće vaš fizijatar nakon što stekne uvid u kompletnu kliničku sliku.

Bol u peti može imati različite uzroke

 

SPROVEO SAM SHOCKWAVE TERAPIJU A SIMPTOMI I DALJE POSTOJE?

Shockwave terapija je veoma efikasna u lečenju simptoma petnog trna, ali samo ako se pravilno primenjuje. Postoje tačno preporučene doze i učestalost primene i neadekvatno doziranje može biti jedan od uzroka neuspešnog lečenja. Drugi najčešći uzrok neuspeha terapije je što se ova metoda primenjuje samostalno, bez odgovarajućih vežbi i modifikacije faktora koji provociraju bol.

Takođe treba znati da shockwave terapija ima izražen odloženi efekat i da, u ne malom broju slučajeva, maksimalni rezultati nastaju mesec ipo dana po završetku svih prepisanih terapija.

Sve specifičnosti vezane za ovaj način lečenja treba da  vam predoči vaš fizijatar pre započinjanja terapije .

 

 

 

 

Ako imate petni trn vaš fizijatar će sprovesti:

 1. Edukacija pacijenta (smanjenje opterećenja, smanjenje telesne težine, značaj vežbanja)
 2. Vežbe za jačanje ili istezanje odgovorajućih struktura stopala
 3. Izbor pravog fizikalnog modaliteta za smanjenje upale ili pospešivanje regeneracije tkiva (shockwave terapija, …)
 4. Izbor odgovarajućih uložaka
Vežbe za jačanje Ahilove tetive i plantarne fascije su veoma važne za dugoročno smanjenje bolova

ZAPAMTITE:

 1. Ako imate bol u peti obavezno potražite savet iskusnog lekara fizijatra
 2. Bol u peti može imati različite uzroke
 3. Petni trn, iako postoji, najčešće nije direktan uzrok bola u peti
 4. Fizikalna terapija u najvećem broju slučajeva omogućava uspešno lečenje bola u peti
 5. Odgovorajuće vežbe najčešće predstavljaju najvažniju komponentu dugoročnog rešavanja tegoba
 6. U najvećem broju slučajeva prognoza bola u petama je dobra i nije potrebno operativno lečenje

Bol U Peti – Savet Fizijatra | Tendo

BOL U PETI – KOJI JE NAJČEŠĆI UZROK?

Bol u peti se najčešće javljaju kao posledica upale plantarne fascije, Ahilove tetive ili postojanja petnog trna.

BOL U PETI – ZAŠTO NASTAJE?

Bolovi u petama često su posledica preopterećenja plantarne fascije ili Ahilove tetive. Ovo je na primer čest problem kod trkača. Često na žalost mogu nastati i usled neaktivnog načina života i prekomerne telesne težine. Bol u peti može biti i vezi sa drugim bolestima, najčešće zapaljenskim. Ponekad nastaje i bez jasnog razloga.

Bol u peti može imati različite uzroke

Lekar specijalista fizijatar će pregledom utvrditi zašto se javio bol. Kod pojedinih slučajeva potreban je dodatna dijagnostika – laboratorijske pretrage, radiografija stopala i ultrazvuk mekih tkiva. Važno je otkriti da li uzročni faktori postoje, jer je njihovo otklanjanje ili lečenje neohodno za uspešno smanjenje tegoba.

DA LI BOLOVI U PETAMA MOGU SPONTANO DA PROĐU ILI JE NEOPHODNO JAVITI SE LEKARU?

Mnogi pacijenti greše čekajući da tegobe prođu spontano ili ih leče mirovanjem. Veoma često na taj način dozvoljavaju da bolovi u petama postanu hronični. Kada bolovi u petama dugo traju leče se značajno teže i duže.

BOLOVI U PETAMA – KOME LEKARU SE OBRATITI ZA POMOĆ?

Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije – fizijatar je lekar koji se bavi lečenjem ovih stanja.  Ukoliko je neophodno on će vas dalje uputiti na dopunske dijanostičke procedure i konsultativne preglede lekara drugih specijalnosti.

Ultrazvuk mekih tkiva je važna pomoć u dijagostici uzroka bola u peti

BOLOVI U PETAMA – KAKO SE LEČE?

Bolovi u petama se veoma efikasno leče fizikalnom terapijom.

Izbor metode lečenja zavisi od uzroka tegoba i stepena izraženosti tegoba. Zato je pregled iskusnog lekara fizijatra ključan za uspešno lečenje.

Danas su nam na raspologanju brojni aparati moderne generacije ( Shockwave, Tecar, HILT laser) pomoću kojih se uz odgovarajuće vežbe i korekciju uzročnih faktora  uspešno eliminišu tegobe. 

Ne postoji univerzalni lek za bolove u petama. Terapija se određuje za svakog pacijenta individiualno.

Lečenje pacijenta sa bolovima u peti podrazumeva:

 1. Edukacija pacijenta (redukcija opterećenja, smanjenje telesne težine, …)
 2. Vežbe za jačanje ili istezanje odgovorajućih struktura stopala
 3. Izbor pravog fizikalnog modaliteta za smanjenje upale ili pospešivanje regeneracije tkiva (shockwave terapija, …)
 4. Izbor odgovarajućih uložaka
Vežbe za jačanje Ahilove tetive i plantarne fascije su veoma važne za dugoročno smanjenje bolova

ZAPAMTITE:

 1. Ako imate bol u peti obavezno potražite savet iskusnog lekara fizijatra
 2. Bol u peti može imati različite uzroke
 3. Petni trn, iako postoji, najčešće nije direktan uzrok bola u peti
 4. Fizikalna terapija u najvećem broju slučajeva omogućava uspešno lečenje bola u peti
 5. Odgovorajuće vežbe najčešće predstavljaju najvažniju komponentu dugoročnog rešavanja tegoba
 6. U najvećem broju slučajeva prognoza bola u petama je dobra i nije potrebno operativno lečenje
CPM nakon operacije bolena

Prednji ukršteni ligamenti kolena povreda – vežbe u ranoj fazi oporavka |Tendo?

Vežbe za oporavak nakon povrede ili operacije prednje ukrštene veze kolena specifične su za određene faze oporavka!

Pre bilo kakvog vežbanja važno je znati: Vremenski tok oporavka može varirati u zavisnosti od povrede i hirurške intervencije. Zbog toga je najvažniji savet da sve vežbe koje su navedene moraju individualno prilagoditi. Više o principima lečenja povrede prednjih ukrštenih ligamenata kolena možete pročitati ovde.

Dole navedeni primeri vežbi ne mogu zameniti savet lekara ili stručno praćenje od strane iskusnog fizioterepauta.

Rana faza oporavka kod povrede prednjih ukrštenih ligamenata kolena

Najvažniji cilj rane faze oporavka je postizanje pune ekstenzije. Drugi ciljevi su obnavljanje fleksije u kolenu, obnavljanja normalne šeme hoda i poboljšanja funkcije kvadricepsa.

vežbe nakon operacije ligamenata kolena

1. PREDNJI UKRŠTENI LIGAMENTI POVREDA KOLENA – OBNAVLJANJE EKSTENZIJE

Ovo su dva načina da poboljšate ekstenziju u vašem kolenu:

 • Poduprite vašu petu u trajanju od 10 minuta, 3-5 x dnevno. Ovaj položaj može biti blago neprijatan, Ali ne bi trebalo da je neizdržljiv. Tokom vremena možete dodati lagano opterećenje kako bi pojačali efekat istezanja ukoliko je potrebno

vežbe nakon operacije ukrštenih ligamenata

Dodatne vežbe za postizanje punog obima ekstenzije možete videti ovde.

2. PREDNJI UKRŠTENI LIGAMENTI KOLENA POVREDA – OBNAVLJANJE FUNKCIJE KVADRICEPSA

Radite statičke kontrakcije za kvadriceps tokom celog dana, svaki dan. Stegnite vaš kvadriceps u trajanju od 10 sekundi, opustite, i ponovite sve kad god imate priliku za to.

vežbe za kvadriceps

Tokom vremena, možete intenzivirati kontrakcije kvadricepsa podupiranjem pete ili korišćenjem trake da biste vukli vaše stopalo i dodali istezanje potkolenice i zadnje lože.

Druge mogućnosti za kontrakciju kvadricepsa mogu da uključe spoljašnji otpor, kao što je pritiskanje lopte naslonenje na zid ili vučenje trake pričvršćene za neki objekat.

vežbe za kvadriceps

Prvi cilj kada je u pitanju funkcija kvadricepsa je sposobnost da se podigne noga sa potpuno zategnutim kolenom.

vežbe nakon operacije kolena

Kada uspete u tome, počnite da radiate 3 serije sa 10-20 ponavljanja svaki dan na leđima, na strani i na stomaku

U nekom trenutku moći ćete da napredujete u smislu izvođenja čučnjeva niz zid, u vazduhu, i slične dr. vežbe. U početku vežbe možete započeti u manjem obimu pokreta.

vežbe za jačanje nakon operacije ligamenata kolena

3. PREDNJI UKRŠTENI LIGAMENTI KOLENA POVREDA – OBNAVLJANJE NORMALNE ŠEME HODA 

Deo obnavljanja normalne šeme soda sastoji se u postizanju pune ekstenzije i kontrole kvadricepsa. Međutim, možete i vežbati da stojite na jednoj nozi do 60 sek. Dodatno možete da balansirate sa zatvorenim očima, hodate preko prepreka, i hodate unazad.

4. PREDNJI UKRŠTENI LIGAMENTI KOLENA POVREDA – OBNAVLJANJE FLEKSIJE U KOLENU 

Slično obnavljanju ekstenzije u kolene, ovo su dva načina za poboljšanje fleksije u kolenu:

 1. Klizanje pete sa gumom. Možete raditi serije od 20 ponavljanja 2-3x dnevno
 2. Vozite stacionarni bicikl. Počnite sa pola okreta na visoko podignutom sedištu. Napredujte tako što spuštate sedište i pravite pun krug.

vežbe za obnavljanje obima pokreta nakon operacije kolena

PRAĆENJE BOLA, OTOKA I UPALE MIŠIĆA TOKOM OPORAVKA

Postojaće trenuci kada je vaše koleno bolno ili otečeno zato što ste preterali sa vežbanjem. Jedan od najvažnijih ciljeva je da na najmanju moguću meru svedete učestalost i težinu ovih situacija. Redovno pratite kako reagujete na vežbe i prilagodite se tome adekvatno. Ukoliko vam koleno otekne ili vas boli, morate smanjiti opterećenje. Ukoliko je sve u redu pravite mali i redovni progres. Ne žurite!

Više o principima lečenja povrede prednjih ukrštenih ligamenata možete pročitati ovde.

Bol u ledjima

Šta je išijas (uklješten nerv) i kako se leči? | Tendo

Ko ne zna šta znači išijas?

Pojam “uklješten nerv” se u narodu koristi da opiše bolove koji zrače u nogu i simptome kao što su trnjenje, mravinjjanje i sl.  Ovi problemi porekla su kičme. Uzrok išijalgije kod mlađih ljudi je akutno nastala diskus hernija. Kod starijih ljudi kod kojih se simptomi razvijaju postpeno razlog je suženje kičmenog stuba uslovljeno starenjem.Prva reakcija pacijenta je najčešće: “ Jao, imam uklještenje nerva!”

Uklješten nerv“ – termin koji plaši mnoge ljude

Termin „uklješten nerv“ za svakog znači nešto drugačije. Nemojte se plašiti! Mi odavno znamo da uklješteni nerv nije dobra metafora za to što se stvarno dešava.  Naučna istraživanja govore da mnogi pacijenti misle da je mehanički pritisak na nerv odgovoran za bol, a operacija koja ga oslobađa jedino rešenje.Ali: nervi ne mogu stvarno da se „uklješte“!Naši nervi su veoma fleksibilni! Oni se ne mogu uklještiti zato što su veoma savitljivi i glatki. Razlog zašto nekada mislimo da nam je nerv uklješten je zato što nervi mogu biti osetljivi na pokret i na njega reagovati bolovima. Zato slobodno izbrišite izraz „uklješteni nerv“ iz vašeg rečnika!

IŠIJAS – upala ili oštećenje nerva

Veoma je zanimljiva činjenica da pritisak na zdrav nerv neće izazvati bolove koji se šire. u nogu  Zanimljivo, zar ne? Zdrav koren nerva je kompletno neosetljiv na pritisak! Da bi bolovi nastali neophodno je postoji zapaljenje. Kad je koren nerva ili njemu pripadajući nerv bolan to predstavlja znak zapaljenja. Koren nerva isto kao zglobovi može biti upaljen, iziritiran, otečen i veoma osetljiv.

Nervi se mogu pomeriti iz svoje pozicije, npr. kod postojanja diskus hernije.  Medjutim, baš tamo gde se nervi povezuju sa kičmenom moždinom ima ekstremno puno mesta. Kompleks koga čini koren nerva zauzima samo jednu trećinu otvora kroz koji nerv napušta kičmu. Ostatak zauzimaju krvni sudovi i masno tkivo. Možete znači zaključiti da je priroda obezbedila dovoljno mesta za nerve, pa samim tim ni uklještenje nerva nije tako jednostavno.

Mnogi pacijenti sa išijasom imaju simptome, kao što su iznenadni napadi bola. Oni se ne mogu predvideti, niti sprečiti. Deluje kao da nervi vode sopstevni život i reaguju bez jasnog razloga. Naravno da se onda brinemo šta se to dešava u našem telu.  Mnogi medjutim priznaju da lakše podnose sa svoje tegobe kada ih bolje razumeju.

Išijas praćen pečenjem, mravinjanjem, trnjenjem i sl. ne znači neophodno da je nerv povredjen. Nervi koji ovako reaguju su osetljivi, ali to ne znači uvek i da su povređeni.

Išijas je naročito aktivan noću. To je normalno i može se objasniti time, da se noću smanji krvni pritisak (tako da nerv ima dobija „lošiju“ krv) i da se noću manje krećemo. Oba faktora mogu iritirati nerv. Isto tako ćete doživeti i da se nerv smiri kada se probudite i ponovo više krećete.

Uklješten nerv lečenje?

Drugačije je kada glavni simptom nisu bol i trnjenje, već prava oduzetost koja može biti praćena kompletnim osećajem za dodir. Kada postoje ovakvi objektivni simptomi govorimo o radikuloopatiji. U ovom slučaju može stvarno postojati poremećaj sprovodjenja nerva. Čak i tada u većini slučajeva nije potrebna operacija. Samo kod teške oduzetosti, kada zahvaćeni deo tela ne može da se pokreće naspram sile zemljine teže ili kada oduzetost veoma brzo napreduje neophodno je hitno razmotriti operaciju. To je isto slučaj kada postoji problem sa mokrenjem ili stolicom. Ne zaboravite samo da se ovo dešava u redje od 1% i da najčešće nema razloga za paniku.

U svim drugim slučajevima, znači u apsolutnoj većini, operativno lečenje dugoročno nema prednost naspram neoperativnog lečenja (fizikalna terapija). Zato se savetuje da se u većini slučajeva prvo proba sa neoperativnim lečenjem u trajanju od min. 12 nedelja.

Zakažite prvo pregled kod lekara specijaliste fizijatra ili neurologa.

Uklješten nerv – fizikalna terapija

Fizikalna terapija nudi veliki broj rešenja za išijalgiju, trnjenje i bol u nozi. Veliki broj elektroproceduraultrazvukmagnet, laserHILT laser i tekar mogu doprineti smanjenju bolova. Spinalna dekompresija je takođe veoma efikasna za smanjenje bola u nozi.

tekar terapija kod bola u nozi

Ostanite zato aktivni. Nervima su potrebna 3 preduslova da bi ostali zdravi ili da bi ozdravili:

 1. Pokret
 2. Dobra vaskularizacija
 3. Prostor

Vežbe, tj. specifični porketi su zato u mogućnosti da ponovo usreće naše nerve, da ih učine manje osetljivim, smanje njihovu iritaciju i povećaju njihovu otpornost.

ZAPAMTITE:

 1. Čak i kada se u našoj kičmi smanji prostor, po pravilu postoji još dovoljna mesta za nerve
 2. Nervi su savitljivi i glatki – ne mogu se stvarno uklještiti.
 3. Trnjenje, čupanje i mravinjanje ne znače da je nerv povredjen. Mnogo češće ovi znaci ukazuju na povećanu osetljivost nerva.
 4. Osetljivi nervi put mozga šalju ponekad neobične signale – mravinjanje, trnjenje, strujni udari i slično. Ne brinite!
 5. U najvećem broju slučajeva prognoza je dobra i nije pogtrebno operativno lečenje

Spondiloza: koji su simptomi i kako se leče? |Tendo

1. Šta je spondiloza

Spondiloza  predstavlja degenerativno oboljenje koje zahvata meka tkiva i kosti kičme.  Ovo stanje najčešće nastaje sa godinama,. 

Iako spondilozom kičme može biti zahvaćen svaki deo kičme, ovo stanje najčešće zahvata vratnu i lumbalnu kičmu.

Preko 85% pacijenata starijih od 60 godina ima cervikalnu spondilozu.

bol u vratu kod cervikalne spondiloze  

Spondiloza nije reverzibilna, ali se simptomi kod najvećeg broja pacijenta mogu kontrolisati lekovima, fizikalnom terapijom i promenama načina života. 

2. Simptomi spondiloze

Pacijenti sa spondilozom ne moraju imati simptome. 

Bol i ukočenost su dva najvažnija simptoma spondiloze. Kada promene kičme dovode do pritiska na susedne nerve, pacijent može imati i bol koji se širi duž ruke ili noge, utrnulost, slabost ili trnjenje. Ovaj tip neuropatije, koji nastaje kao posledica kompresije ili zapaljenja nerva naziva se radikulopatija. Ukoliko se pritisak na nerv dešava u vratu govorimo o cervikalnoj radikulopatiji, a ukoliko je u donjem delu ledja o lumbalnoj radikulopatiji, tj. išijasu

Pojedini pacijenti nemaju bol, ali se žale na krepitacije (pucketanje kičme) i ograničenu pokretljivost.

3. Faktori rizika za nastanak spondiloze

Najvažniji faktor rizika za nastanak degenerativnih promena su godine. Zanimanja koja podrazumevaju ponavljane pokrete vrata, stalno naprezanje vrata ili intenzivne aktivnosti sa rukama iznad glave mogu doprineti nastanku spondiloze. Moguće je da postoji i genetska komponenta. Veza između povrede kičme i kasnijeg nastanka spondiloze je potvrdjena. 

4. Dijagnoza spondiloze

Prvi korak u postavljanju dijagnoze spondiloze je pregled fizijatra!

snimak kičme kod spondiloze

Pregled fizijatra obuhvata

1. Uzimanje medicinske anamneze

2. Fizikalni pregled – sastoji se od niza testova koji pomažu lekaru fizijatru da precizno postavi dijagnozu

3. Dodatna djagnostika – može da obuhvati rendgenski snimak kičme, magntenu rezonancu kičme, CT ili EMNG pregled

Za postavljanje dijagnoze spondiloze vrata ili spondiloze kičme značajne su informacije koje se vide na snimcima kičme. Koštane promene su najevidentnije na rendgenskim snimcima kičme, dok se meka tkiva (npr. diskusi) bolje vide na magnetu ili CT-u.

Promene koje se mogu videti obuhvataju osteofite, koji predstavljaju male izrasline nove kosti, ili buldžing ili hernijaciju diskusa. Svi ovi nalazi mogu biti odgovorni za suženje kičmenog kanala ili pritisak na susedne nerve. 

Kada se postavi dijagnoza može se definisati precizan plan lečenja.

5. Spondiloza lečenje

Lečenje spondiloze zavisi od simptoma i nalaza, kao i dela kičme koji je zahvaćen.

Različiti fizikalni agensi mogu smanjiti bol, ukočenost i zapaljenje koji prate spondilozu. Od savremenih fizikalnih agenasa brz i efikasan učinak ostvaruju tekar i hilt terapija.

Vežbe koje istežu i jačaju mišiće vratne kičme i ramenog pojasa predstavljaju važan korak u lečenju pacijenata sa spondilozom vrata. 

 

vežbe kod bola u vratu

Kod pojedinih pacijenata trakcija kičme može olakšati bolove, jer obezbežuje više prostora unutar kičme ukoliko postoji kompresija na nerve. 

Lekar fizijatar može vam prepisati i lekove koji mogu pomoći oporavak. Lekovi koji se mogu savetovati kod lečenja spondiloze su nesteroidni antiinflamatorni lekovi, kortikosterodi, mišićni relaksansi, antiepileptici i anteidepresivi. 

Spondiloza kola je praćena izraženim tegobama može zahtevati hirurško lečenje.

 

 
Bol u ledjima

Diskus hernija – šta je stvarno istina u vezi sa ovim oboljenjem?

Da li je diskus hernija stvarno toliko čest uzrok bola u ledjima kao što se veruje? Retko koja struktura u telu se tako često okrivljuje za uzrok bola kao medjupršljenski disk za bol u leđima. U kliničkoj praksi često se može čuti „imam diskus herniju!“ Ali da li je to baš tako?

Da li je diskus hernija stvarno uzrok bola u ledjima?

Sada znamo da je samo mali procenat bolova u leđima specifičan i da može da se pripiše medjupršljenskim diskusima. Najveći deo bolova u leđima je nespecifičan. Čak preko 85-90%, se ne može pripisati određenoj strukturi u kičmi.

Prema savremenom shvatanju, bolovi u leđima su veoma složeni. Kao što možete razumeti, ne postoje jednostavna objašnjenja za složene probleme. “Kriv je medjupršljenski disk” zato retko odgovara istini.

Danas se bol u leđima mora posmatrati u širem kontekstu. To znači da postoje različiti faktori koji doprinose nastanku bola u leđima i mogu ga održavati. Tu se ubrajaju, na primer, psihološki faktori,  kao što je depresivno raspoloženje, društveni faktori, kao što je nezadovoljstvo poslom i biološki faktori, kao npr. nedostatak vežbanja ili sna.

Zašto nas bole ledja?

Ali vratimo se samim diskusima. Promene na medjupršljenskom disku su najćešće genetski uslovljeni. Zato budite oprezni pri izboru roditelja! Diskus hernija je mnogo manje posledica habanja nego što je posledica mehaničkog naprezanja.U studijama blizanaca pokazano je da su promene na medjupršljenskom disku nezavisne od izbora zanimanja, a time i opterećenja (npr. građevinski radnici naspram kancelarijskih radnika).

diskus hernija

Diskus hernija – da li previše opterećujemo kičmu? 

Opterećenje i kretanje su neophodni za zdravlje tkiva vašeg tela. To jednako važi za intervertebralne diskove. Dakle, danas znamo da su medjupršljenski diskovi “zdraviji” ako redovno trčite, hodajte ili vozite bicikl. Neaktivnost ubzrava starenje celog tela, pa i  medjupršljenskih diskova. Stoga izbegavanje takvih aktivnosti kako bi se poštedeo medjupršljenski disk, kako mnogi stoga je potpuno kontraproduktivno.

Da li je diskus hernija trajno stanje?Još jedna dobra vest: dobrih ⅔ svih diskus hernija biva resorbovano od samog organizma. Paradoksalno, čak se ispostavilo da što je diskus hernija izraženiji, veće su šanse za apsorpciju. Fantastično, zar ne? Ali ne zaboravite: apsorpcija nije preduslov za smanjenje simptoma!

Danas znamo da su mnoge operacije na medjupršljenskim diskovima nepotrebne i da neoperativnom lečenju i fizikalnoj terapiji treba dati prednost!

Operacija je neophodna samo u retkim slučajevima. O njoj uvek treba razmišljati kada postoji paraliza mišića ili poremećaj funkcije mokraćne bešike ili debelog creva.

Dakle, postoji mnogo mitova oko naših medjupršljenskih diskova. Ono što je, međutim, sigurno je da su veoma robusni, veoma čvrsto usidreni i da su retko jasan uzrok bola. I oni definitivno ne mogu da iskoče ili izlete!

Medjupršljenski diskovi vole kretanje i stres. Naravno, pri tome se ne misli na ekstremna opterećenja!

Da li medjupršljenski diskus klizi?

Jedan mit koji postoji, čak i među profesionalcima, je da diskusi klize. Ovo je definitivno pogrešno!

Medjupršljenski diskovi ne mogu da klize niti da iskliznu. Oni su učvršćeni jakim ligamentima, mišićima i koštanim strukturama.

Jedina stvar koja se može desiti jeste da procuri materijal iz centralnog dela diska (njegovo jezgro) kroz procep fibrorznog prstena koji ga okružuje. To se obično dešava kada je u pitanju diskus hernija.

Ali ni ovaj proces ne mora nužno biti praćen bolom. Jer 19-29% ljudi koji su nasumično odabrani za MR skeniranje saznali su da imaju diskus herniju, a da nisu imali nikakve simptome.

Da li je diskus hernija trajno stanje?

Još jedna dobra vest: dobrih ⅔ svih diskus hernija biva resorbovano od samog organizma. Paradoksalno, čak se ispostavilo da što je diskus hernija izraženiji, veće su šanse za apsorpciju. Fantastično, zar ne? Ali ne zaboravite: apsorpcija nije preduslov za smanjenje simptoma!

Danas znamo da su mnoge operacije na medjupršljenskim diskovima nepotrebne i da neoperativnom lečenju i fizikalnoj terapiji treba dati prednost!

Operacija je neophodna samo u retkim slučajevima. O njoj uvek treba razmišljati kada postoji paraliza mišića ili poremećaj funkcije mokraćne bešike ili debelog creva.

Dakle, postoji mnogo mitova oko naših medjupršljenskih diskova. Ono što je, međutim, sigurno je da su veoma robusni, veoma čvrsto usidreni i da su retko jasan uzrok bola. I oni definitivno ne mogu da iskoče ili izlete!

 

CPM nakon operacije bolena

Prednji ukršteni ligamenti kolena operacija – vežbe u ranoj fazi oporavka |Tendo?

Vežbe za oporavak nakon povrede ili operacije prednje ukrštene veze kolena specifične su za određene faze oporavka!

Pre bilo kakvog vežbanja važno je znati: Vremenski tok oporavka može varirati u zavisnosti od povrede i hirurške intervencije. Zbog toga je najvažniji savet da sve vežbe koje su navedene moraju individualno prilagoditi. Više o principima lečenja povrede prednjih ukrštenih ligamenata kolena možete pročitati ovde.

Dole navedeni primeri vežbi ne mogu zameniti savet lekara ili stručno praćenje od strane iskusnog fizioterepauta.

Rana faza oporavka kod povrede prednjih ukrštenih ligamenata kolena

Najvažniji cilj rane faze oporavka je postizanje pune ekstenzije. Drugi ciljevi su obnavljanje fleksije u kolenu, obnavljanja normalne šeme hoda i poboljšanja funkcije kvadricepsa.

prednji ukršteni ligamenti

1. PREDNJI UKRŠTENI LIGAMENTI POVREDA KOLENA – OBNAVLJANJE EKSTENZIJE

Ovo su dva načina da poboljšate ekstenziju u vašem kolenu:

Poduprite vašu petu u trajanju od 10 minuta, 3-5 x dnevno. Ovaj položaj može biti blago neprijatan, Ali ne bi trebalo da je neizdržljiv. Tokom vremena možete dodati lagano opterećenje kako bi pojačali efekat istezanja ukoliko je potrebno

prednji ukršteni ligamenti vežbe

2. PREDNJI UKRŠTENI LIGAMENTI KOLENA POVREDA – OBNAVLJANJE FUNKCIJE KVADRICEPSA

Radite statičke kontrakcije za kvadriceps tokom celog dana, svaki dan. Stegnite vaš kvadriceps u trajanju od 10 sekundi, opustite, i ponovite sve kad god imate priliku za to.

prednji ukršteni ligamenti vežbe

Tokom vremena, možete intenzivirati kontrakcije kvadricepsa podupiranjem pete ili korišćenjem trake da biste vukli vaše stopalo i dodali istezanje potkolenice i zadnje lože.

vežbe za kvadriceps nakon operacije kolena

Druge mogućnosti za kontrakciju kvadricepsa mogu da uključe spoljašnji otpor, kao što je pritiskanje lopte naslonenje na zid ili vučenje trake pričvršćene za neki objekat.

prednji ukršteni ligamenti vežbe

Prvi cilj kada je u pitanju funkcija kvadricepsa je sposobnost da se podigne noga sa potpuno zategnutim kolenom.

vežbe za jačanje muskulature nakon operacije kolena

Kada uspete u tome, počnite da radiate 3 serije sa 10-20 ponavljanja svaki dan na leđima, na strani i na stomaku

U nekom trenutku moći ćete da napredujete u smislu izvođenja čučnjeva niz zid, u vazduhu, i slične dr. vežbe. U početku vežbe možete započeti u manjem obimu pokreta.

prednji ukršteni ligamenti vežbe nakon operacije

3. PREDNJI UKRŠTENI LIGAMENTI KOLENA POVREDA – OBNAVLJANJE NORMALNE ŠEME HODA 

Deo obnavljanja normalne šeme soda sastoji se u postizanju pune ekstenzije i kontrole kvadricepsa. Međutim, možete i vežbati da stojite na jednoj nozi do 60 sek. Dodatno možete da balansirate sa zatvorenim očima, hodate preko prepreka, i hodate unazad.

4. PREDNJI UKRŠTENI LIGAMENTI KOLENA POVREDA – OBNAVLJANJE FLEKSIJE U KOLENU 

Slično obnavljanju ekstenzije u kolene, ovo su dva načina za poboljšanje fleksije u kolenu:

 1. Klizanje pete sa gumom. Možete raditi serije od 20 ponavljanja 2-3x dnevno
 2. Vozite stacionarni bicikl. Počnite sa pola okreta na visoko podignutom sedištu. Napredujte tako što spuštate sedište i pravite pun krug.

prednji ukršteni ligamenti vežbe nakon operacije

PRAĆENJE BOLA, OTOKA I UPALE MIŠIĆA TOKOM OPORAVKA

Postojaće trenuci kada je vaše koleno bolno ili otečeno zato što ste preterali sa vežbanjem. Jedan od najvažnijih ciljeva je da na najmanju moguću meru svedete učestalost i težinu ovih situacija. Redovno pratite kako reagujete na vežbe i prilagodite se tome adekvatno. Ukoliko vam koleno otekne ili vas boli, morate smanjiti opterećenje. Ukoliko je sve u redu pravite mali i redovni progres. Ne žurite!

Više o principima lečenja povrede prednjih ukrštenih ligamenata možete pročitati ovde.

Diskus hernija simptomi – sve što biste trebalo da znate o tome? |Tendo

 Diskus hernija simptomi? Da li su stvarno toliko čest uzrok bola u ledjima kao što se veruje? Retko koja struktura u telu se tako često okrivljuje za uzrok bola kao medjupršljenski disk za bol u leđima. U kliničkoj praksi često se može čuti „imam diskus herniju!“ Ali da li je to baš tako? diskus hernija

Diskus hernija simptomi – stvarni uzrok bola u ledjima?

Mali procenat bolova u leđima može se prepisatii diskus herniji!

Najveći deo bolova u leđima je nespecifičan. To znači da diskus hernija simptomi nisu odgovorni za bol u ledjima. Čak preko 85-90%, se ne može pripisati određenoj strukturi u kičmi.

Prema savremenom shvatanju, bolovi u leđima su veoma složeni. Kao što možete razumeti, ne postoje jednostavna objašnjenja za složene probleme.
“Diskus hernija je odgovorna za bol u leđima” retko odgovara istini!

Danas se bol u leđima mora posmatrati u širem kontekstu. To znači da postoje različiti faktori koji doprinose nastanku bola u leđima i mogu ga održavati. Tu se ubrajaju, na primer, psihološki faktori,  kao što je depresivno raspoloženje, društveni faktori, kao što je nezadovoljstvo poslom i biološki faktori, kao npr. nedostatak vežbanja ili sna.

Zašto nas bole ledja?

Ali vratimo se samim diskusima. Promene na medjupršljenskom disku su najćešće genetski uslovljeni. Zato budite oprezni pri izboru roditelja! bol u ledjima kod diskus hernije Diskus hernija je mnogo manje posledica habanja nego što je posledica mehaničkog naprezanja. U studijama blizanaca pokazano je da su promene na medjupršljenskom disku nezavisne od izbora zanimanja, a time i opterećenja (npr. građevinski radnici naspram kancelarijskih radnika).

Diskus hernija simptomi – da li previše opterećujemo kičmu? 

Opterećenje i kretanje su neophodni za zdravlje tkiva vašeg tela. To jednako važi za intervertebralne diskove. Dakle, danas znamo da su medjupršljenski diskovi “zdraviji” ako redovno trčite, hodajte ili vozite bicikl. Neaktivnost ubzrava starenje celog tela, pa i  medjupršljenskih diskova. Stoga izbegavanje takvih aktivnosti kako bi se poštedeo medjupršljenski disk, kako mnogi stoga je potpuno kontraproduktivno.

Medjupršljenski diskovi vole kretanje i opterećenje. Naravno, pri tome se ne misli na ekstremna opterećenja!

Da li medjupršljenski diskus stvarno klizi?

Jedan mit koji postoji, čak i među profesionalcima je da diskovi klize. Ovo je definitivno pogrešno! 

Medjupršljenski diskovi ne mogu da klize niti da iskliznu! Oni su učvršćeni jakim ligamentima, mišićima i koštanim strukturama.

Jedina stvar koja se može desiti jeste da procuri materijal iz centralnog dela diska (njegovo jezgro) kroz procep fibrorznog prstena koji ga okružuje. To se obično dešava kada je u pitanju diskus hernija.

Ali ni ovaj proces ne mora nužno biti praćen bolom. Jer 19-29% ljudi koji su nasumično odabrani za MR skeniranje saznali su da imaju diskus herniju, a da nisu imali nikakve simptome.

Simptomi diskus hernija – da li je to trajno stanje?

 Još jedna dobra vest: dobrih ⅔ svih diskus hernija biva resorbovano od samog organizma!
Paradoksalno, čak se ispostavilo da što je diskus hernija izraženiji, veće su šanse za apsorpciju. Fantastično, zar ne? Ali ne zaboravite: apsorpcija nije preduslov za smanjenje simptoma!
Danas znamo da su mnoge operacije diskus hernije nepotrebne i da neoperativnom lečenju i fizikalnoj terapiji treba dati prednost!
Operacija je neophodna samo u retkim slučajevima. O njoj uvek treba razmišljati kada postoji paraliza mišića ili poremećaj funkcije mokraćne bešike ili debelog creva. Dakle, postoji mnogo mitova oko diskus hernije. Ono što je međutim sigurno je da su veoma robusni, veoma čvrsto usidreni i da su retko jasan uzrok bola. I oni definitivno ne mogu da iskoče ili izlete! Više o samom lečenju diskus hernije možete pročitati ovde.