Naša Lokacija
Neznanog junaka 6a, Beograd
Radno Vreme
Pon - Pet: 8-20, Sub 9- 14

Korišćenjem najsavremenijih fizikalnih procedura na najkvalitetnijim aparatima postiže se značajno brži i efikasniji oporavak pacijenata


Tekar terapija

Ova savremena fizikalna terapija omogućava duboko zagrevanje tkiva pretvaranjem energije visokofrekventne struje u toplotu. Svoje terapijsko dejstvo Tekar terapija postiže tako što pospešuje prirodne mehanizme oporavka našeg organizma, omogućava značajno brže smanjenje bola, značajno skraćenje vremena oporavka i funkcije. Efekti terapije vidljivi su već nakon prve primene. Tekar terapija je potpuno neinvazivna metoda, koja se može primenjivati onoliko puta koliko je potrebno. Kod pacijenta izaziva prijatan osećaj toplote. Ona dozvoljava istovremeno izvođenje manuelnih tehnika od strane fizioterapeuta, čime se postiže dvostruka korist za pacijenta. Zbog svojih prednosti Tekar terapija svoje mesto nalazi u lečenju velikog broja akutnih, subakutnih i hroničnih stanja koje prate povrede i oboljenja mišića, ligamenata, tetiva i zglobova.

Ova savremena fizikalna terapija zbog svoje visoke efikasnosti značajno mesto nalazi u lečenju različitih sportskih povreda gde se može koristiti u svim fazama neoperativnog i operativnog lečenja za smanjenje otoka, hematoma i bola. Važnu ulogu Tekar terapija ima i kod zdravih sportista, gde nakon napornih treninga ili utakmica omogućava relaksaciju mišića i njihovu bržu regeneraciju.

Ponosni smo što u našoj ordinaciji možemo da Vas lečimo Winback tekar aparatom pomoću kojeg se oporavaljaju i sportisti različitih sportskih disciplina, a koji u svojoj opremi za lečenje sportista poseduju čuveni sportski klubovi i različite sportske federecije Više o tome, kao i o samoj Winback tekar terapiji, mogućnostima njene primene i naučnim dokazima koji potvrđuju efekte ove terapijske metode možete pročitati na sledećem linku: http://www.winback.com/en/indications/

Terapija udarnim talasima

Terapija radijalnim udarnim talasima je moderna i visokoefektivna fizikalna terapija za lečenje velikog broja različitih bolnih mišićnoskeletnih stanja.

Terapija udarnim talasima stimuliše prirodni proces oporavka i dovodi do regeneracije i izlečenja. Primena ove fizikalne terapije smanjuje bol, poboljšava motornu funkciju i može smanjiti ili potpuno ukloniti kalcifikate. Najčešće se koristi za lečenje tendinopatija - Ahilove tetive, patelarne tetive i tetive supraspinatusa, kao i insercione tendinopatije, kao što su  teniski lakat i plantarni fascitis („petni trn“). Povoljno dejstvo ostvaruje i kod miofascijalnog sindroma („triger tačke), kao i lečenja ožiljaka. Na polju estetske medicine terapija udarnim talasima se koristi za lečenje celulita.

Terapija udarnim talasima primenjuje se jednom nedeljom. Efekti ove fizikalne terapije primetni su već nakon prvog tretmana. Efikasnost lečenja ovako lako primenjivom fizikalnom terapijskom procedurom dobro je naučno dokumentovana za sve navedene indikacije.

Više o mogućnostima primene terapije udarnim talasima i enPulsPro Zimmer aparatu za terapiju udarnim talasima koji se nalazi u našoj ordinaciji možete pročitati na https://zimmer.de/en/products/physical-therapy/shockwave-therapy/enpuls-pro/

Terapija laserom visokog intenziteta (HILT)

Terapija laserom visokog intenziteta je savremena, bezbolna, i efikasna fizikalna terapija, koja pokazuje značajan uspeh u lečenju bolnih i zapaljenskih stanja mišićnoskeletnog sistema. Tehnologija lasera visokog intenziteta zasniva se na dobro poznatom principu dejstva lasera niskog intenziteta. Prednost HILT lasera ogleda se u njegovom visokom intenzitetu i kombinaciji tri talasne dužine, čime se omogućava značajno dublje prodiranje u tkiva, skraćenje vremena lečenja i do 50x veća terapijska efikasnost .

Zahvaljujući njegovom foto-hemijskom, foto-termičkom i foto-mehaničkom dejstvu laser visokog intenziteta efikasno i brzo ostvaruje svoje efekte, kao što su analgetsko, protivupalno i regenerativno. Analgetki efekat HILT lasera je trenutan. HILT je naročito efikasan u lečenju akutnih i hroničnih sportski povreda, npr. tendinopatija i povreda mišića, kao i bola u leđima.

Više o našem HILT aparatu pročitajte na
https://international.chattgroup.com/sites/default/files/intelect-high-power_laser-hpl7-hpl15-brochure_0.pdf

Okluzioni trening (blood flow restriction- BFR)

Okluzioni trening predstavlja naučno dokazani način vežbanja za sprečavanje mišićne hipotrofije i jačanje muskulature, čime se značajno ubrzava oporavak nakon povreda ili operacija gornjih i donjih ekstremiteta. Ovakav trening bazira se na principu vežbanja gde se primenjuje lokalizovani pritisak određenog stepena na proksimalni deo ekstremiteta u kombinaciji sa vežbama  niskog opterećenja - 10-30% 1RM (1 RM= maksimalno opterećenje koje se može podići jednim ponavljanjem). Na ovaj način smanjuje se raspoloživost kiseonika u mišićima i stimuliše akumulacija krvi u kapilarima i mišićima ekstremiteta. Ovaj proces omogućava mišićnu i hormonsku stimulaciju sličnu kao i prilikom vežbanja sa velikim opterećenjima.

Okluzioni trening omogućava brže poboljšanje mišićne snage i hipertrofije mišića u poređenju sa standardnim metodama vežbanja. Ovaj način vežbanja takodje obezbeđuje manje opterećenje zglobova, zbog čega se može primenjivati i u ranim fazama oporavka. Okluzioni trening se može efikasno koristiti i za usporavanje gubitka mišićne snage koji prati prirodan proces starenja, čime se sprečava rizik od padova i preloma kod starijih ljudi.

Evoluciju u okluzionom treningu predstavlja MAD UP tehnologija – personalizovani  i bezbedni pristup okluzivnom treningu. MAD UP tehnologija omogućava individualno određivanje optimalnog okluzivnog pritiska, kao i njegovo održavanje tokom celokupnog procesa vežbanja, čime se postiže maksimalna efikasnost i maksimalna bezbednost tokom celokupnog vežbanja.

MAD UP tehnologija predstavlja sastavni deo medicinske opreme najboljih sportskih klubova, kao što su FC Barcelona, Liverpool FC, Mancester United i dr.

Više o ovoj metodi, načinu aplikaciji i MAD UP tehnologiji možete pročitati na sledećem linku - https://mad-up.com/en

 

Ergon tehnika

Ergon tehnika je inovativni terapijski pristup koji se sprovodi uz pomoć posebno kreiranih specijalnih instrumenata od nerđajućeg čelika. Metoda se primenjuje za mobilizaciju mekih tkiva i fascije, kao i otklanjanje priraslica i opuštanje ožilnog tkiva. Na taj način ova tehnika omogućava povećanje elastičnosti tkiva, razmekšanje ožiljka i priraslica, povećanje pokretljivosti zglobova, smanjenje mišićnog tonusa i bola i opuštanje fascija. Povećanjem lokalne cirkulacije indirektno deluje i na bržu elimaciju otoka.

 

Vežbanje uz pomoć igrica („Exergaming“)
Inovativni način vežbanja uz pomoć specijalnog portabilnog fitnes uredjaja koji staje u dlan šake i koji kada se poveže sa specijalnom aplikacijom može da se koristi za veliki broj različitih vežbi snage.