Naša Lokacija
Neznanog junaka 6a, Beograd
Radno Vreme
Pon - Pet: 12-20, Sub 9- 14

Polje Rada

Mi smo tim specijalista posvećenih lečenju i dobrobiti naših pacijenata u sledećim oblastima:

Ortopedska rehabilitacija

Imamo veliko iskustvo u oporavku pacijenata nakon neoperativno i operativno lečenih preloma kostiju, povreda tetiva, mišića i zglobova, mikrohirurških zahvata i ugradnje veštačkih zglobova kuka i kolena. Posedujemo aparat za pasivno razgibavanje kolena, koji se najčešće koristi u postoperativnom periodu za povećanje obima pokreta, kao i kod ograničenja pokretaljivosti kolena različitog porekla. Bavimo se lečenjem pacijenata nakon preloma kuka, sagledavanju njihovog potencijala za oporavak i pružamo mogućnost lečenja u kućnim uslovima.

Sportska rehabilitacija

Naš tim je visoko stručan u dijagnozi i lečenju širokog spektra sportskih povreda, koje nastaju u različitim sportskim disciplinama, koje podrazumevaju:

- povrede prenaprezanja
- povreda mišića, ligamenata I tetiva,
- povrede kolena, skočnog zloba i stopala
- povrede ramena, lakta, šake i ručja
- stres prelome

Podržavamo naše pacijente u njihovoj želji da se brzo oporave i vrate svojim sportskim aktivnostima. Naše kompetencije su usmerene na preciznu dijagnostiku i savremeno lečenje, koji treba da obezbede brz i bezbedan oporavak:

Veliki trud ulažemo u prepoznavanje različitih činioca koji mogu uticati na nastanak povreda i njihovu korekciju u specifičnim sportskim disciplinama, kako bi se prevenirale povrede u budućnosti.

Rehabilitacija pacijenata sa bolom u vratu i ledjima

S obzirom na učestalost ove patologije u savremenom životu veliki značaj pridajemo adekvatoj i preciznoj dijagnostici ovih problema pre započinjanja lečenja. Pored fizikalne terapije sprovodimo specijalizovan program vežbi individualno dizajniran u odnosu na uzrok problema.

Terapija bola

Posedujemo veliko znanje u lečenju nemalignog bola koji prati različita stanja, kao što su bol u vratu i ledjima (npr. kod diskus hernije), kompleksni regonalni bolni sindrom (Mb Sudek), kompresivne neuropatije i sl. Propisujemo širog spekar farmakološe terapije u odnosu na uzrok nastanka bola i njegov intenzitet i primenjujemo savremene tehnike lečenja hroničnog bola.

Rehabiitacija pacijenata sa reumatološkim oboljenjima

Rehabilitacija pacijenata sa zapaljenskim (reumatoidni artritis, anikolozirajući spondilitis psorijatični artritis) i nezapaljenskim reumatološkim ooboljenjima (degenerativna oboljenja kičme i zglobova) usmerena je na adekvatnu edukaciju pacijenata, izbor odgovarajuče farmakološke terapije i pravilan izbor i doziranje vežbi. Takođe se bavimo farmakološkim i nefarmakološkim lečenjem osteoporoze.

Pedijatrijska rehabilitacija

Radimo sa decom predškolskog I školskog uzrasta. U pozitivnom I stimulativnom okruženju brinemo o lečenju povreda kod dece , kao I dijagnostici, lečenju i praćenju poremećaja razvoja (kifoze, skolioze, posturalne disfunckije) kičme i deformiteta stopala. Za lečenje skolioze koristimo Šrot metodu.

Povrede na radu
Povrede na radu najčeće nastaju kao posledica ponovjenog preopterećenja određenog dela tela, kao što su npr. mišići i tetive ruku usled prekomerne upotrebe miša. Povrede na radu su česte, I podrazumevaju sagledavanje faktora rizika Vaše radne sredine, lečenje Vaše povrede, i prevenciju budućih povreda davanjem ergonomskih saveta (izbor adekvatne stolice, miša i sl.)

Limfedem (nakon lečenja tumora dojke)

image-divider

Naš Tim

Prof. dr sci. med. Emilija Dubljanin Raspopović

Prof. dr sci. med. Emilija Dubljanin Raspopović

Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

Prof. dr Emilija Dubljanin Raspopović je specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije i vanredni profesor na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Značajan deo svog života i školovanja provela je u Berlinu, Nemačka. Stalno je zaposlena na Klinici za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Kliničkog centra Srbije od 1999 god. Svoj klinički i naučni rad usmerila je u lečenje mišićnoskeletnih oboljenja i povreda, kao i terapiju bola. Nosilac je prestižne DAAD stipendiste, kao i diplome Evropskog borda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, kao i diplome Evropskog udruženja za terapiju bola.

Tatjana Krstić

Tatjana Krstić

Viši fizioterapeut
Irina Gapić

Irina Gapić

Viši fizioterapeut
Helena Krulj

Helena Krulj

Viši fizioterapeut